bild
Arkiv

Johannes Hovings samling


Grunddata

ReferenskodSE/RA/720523
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/0exYFecRrH6d0G02H087k3
ExtraIDE 9908-9934
Omfång
3,2 Hyllmeter 
37 Volymer 
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm, Nytryck, reviderad
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Hoving, Johannes
Kategori: Person (släkt). Hälso- och sjukvårdsarbete (Överläkare i New York)

Innehåll

Inledning (äldre form)JOHANNES HOVING

föddes år 1868 i Viborg i Finland, där hans far, Walter Hoving, var bokhandlare. Johannes Hovings skolgång avslutades med studentexamen i Helsingfors år 1886. Efter denna påbörjade han sina universitetsstudier inom filosofiska fakulteten men övergick sedermera till medicinska studier, som resulterade i med. lic. -examen år 1898. Dessförinnan hade han år 1894 ingått äktenskap med skådespelerskan Helga Theodora Petrea Adamsen-
Rundberg i hennes andra gifte (se nedan).

Åren 1900-1903 förestod han bl a badanstalten i Mariehamn på Åland. Under senare delen av Mariehamns-
tiden var han verksam bl a i en aktion för insmuggling av litteratur förbjuden av den ryska regimen, varför han begärde utflyttningstillstånd för att icke bli direkt utvisad eller fängslad. Han lämnade Finland den 14/10 1903 via Hangö till Köpenhamn sedan familjen sänts till Viborg. Efter en kort tids vistelse på kontinenten främst i Österrike under försök att få tillstånd att utöva läkarpraktik där eller i Tyskland, emigrerade han med sin familj till Amerika och slog sig ned i New York, där han efter erforderliga medicinska studier öppnade praktik och år 1911 även uppförde ett eget sjukhus, vars överläkare och chef han blev.

Under hela sin tid i Amerika ägnade han sig till-
sammans med sin hustru åt en oförtruten kamp för svenskhetens bevarande, vilket koncentrerades till Samfundet S:t Erik och Vasa Orden, där han intog ledande positioner.

Johannes och Helga Hoving återvände från Amerika till Sverige år 1934.

Johannes Hoving avled år 1954.

Av trycket ha utkommit följande böcker, skrivna av Johannes Hoving:
- Sextio år, mitt livs dagbok
- Vasabarnens trenne resor till fars och mors land
- Läsebok och uppslagsbok för Vasabarnen i Amerika
- Släkten Hoving


HELGA HOVING

föddes år 1862 i Köpenhamn. Hon blev år 1878 antagen till elev vid K. teatrarna och fick sitt första engagemang där år 1881. Åren 1885-1898 var hon skåde-
spelerska vid Dramatiska teatern, främst inom den klassiska repertoaren.

Helga Hoving avled år 1947.

Av try

Kontroll

Skapad1995-01-13 00:00:00
Senast ändrad2005-12-14 00:00:00

Nyheter

den 23 februari 2023
Uppdatering av Riksarkivet söktjänst
Riksarkivets söktjänst på sok.riksarkivet.se har ...


den 10 februari 2023
Ny arkivguide om järnvägar
Nu släpper vi en ny arkivguide: Järnvägsarkiven -...


Tidigare nyheter