bild
Arkiv

De handikappades riksförbunds arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/RA/730032
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/KPFYFecRrH6d0G02H087k3
Omfång
124,4 Hyllmeter 
10 Hyllmeter 
Datering
19322012(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmMedlemsregister och medlemsmatriklar är tillgängliga för utomstående endast med deponentens skriftliga tillstånd.Tillstånd beviljas av personalhandläggaren/adm. samordnaren.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet
Arkivbildare/upphov
De handikappades riksförbund (1932 – 2015)
Alternativa namn: DHR
Alternativa namn: De vanföras väl  (1923 – 1934)
Alternativa namn: De vanföras riksförbund
Kategori: Förening

Innehåll

Inledning (äldre form)Kamratföreningen De Vanföras Väl bildades år 1923 på Vanföreanstalten i Göteborg. Anstaltens föreståndarinna Anna Vogel valdes till föreningens första ordförande. Syftet med föreningen var ursprungligen att befrämja landets s.k. vanföras intressen.
År 1935 bildades av denna förening De Vanföras Riksförbund. 1965 ändrades namnet till De Handikappades Riksförbund (DHR).
DHR tidskrift Svensk Handikapptidskrift, fungerar som förbundets officiella organ. Föregångarens namn var Svensk Vanföretidskrift, men namnändring genomfördes från och med 1966 (se serie L2).
DHRs Bidragsstiftelse syftar till att främja handikappades vård, fostran eller utbildning samt vetenskaplig forskning.
Invalidfonden ska främja sociala och humanitära syften.

Rikskommittén för partiellt arbetsföra ingår i arkivet som serie F4b.


- - - -

Efterleveranser från 2003 och 2006 har ordnats och förtecknats i en separat del, och i och med det har arkivet delats upp i två delarkiv; DHR 1, som innehåller handlingar från 1932-1979, och DHR 2, som innehåller handlingar från tiden 1979 och framåt. Kompletteringar till det äldre materialet har gjorts. DHR:s förvaltnings AB har förtecknats som ett eget delarkiv (DHR 3).
Handlingar efter 1979 finns i DHR del 2, men med undantag, framför allt för personalhandlingar och räkenskaper, men även andra serier.
Enstaka foton finns i DHR del 1, men det stora flertalet fotografier, liksom samtliga filmer och diabilder finns förtecknade i DHR del 2, då ett omfattande fotomaterial deponerades hos RA 2006.
Protokoll från kommittéer och arbetsgrupper finns i serie A (protokoll) men kan även förekomma bland de ämnesordnade handlingarna (serie F).
Affischer förvaras i kart- och planschsamlingen på RA, enstaka affischer finns förtecknat som informationsmaterial.

2007-10-12
Christine Sundby

Tillgänglighet

Fysiska och tekniska villkorHandlingarna som ingår i serie J1 (affischer) inlämnade till kart- och ritningssamlingen (2004-03-01)/J.E.
DepositionJa

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2015-11-27 08:19:59

Nyheter

den 23 februari 2023
Uppdatering av Riksarkivet söktjänst
Riksarkivets söktjänst på sok.riksarkivet.se har ...


den 10 februari 2023
Ny arkivguide om järnvägar
Nu släpper vi en ny arkivguide: Järnvägsarkiven -...


Tidigare nyheter