bild
Arkiv

Kvinnoföreningarnas beredskapskommittés arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/RA/730148
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/GvJYFecRrH6d0G02H087k3
Omfång
6,7 Hyllmeter 
125 Volymer 
Datering
19381945(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm, Se Holm-Carlsson
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté
Kategori: Förening

Innehåll

Inledning (äldre form)Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté

På initiativ av Riksluftskyddsförbudets kvinnokommitté bildades hösten 1938 såsom samarbetsorgan mellan olika kvinnoföreningar en beredskapskommitté med uppgift att verka för den kvinnliga arbetskraftens utnyttjande för beredskapsändamål. Kommittén benämndes Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté och upphörde först efter krigsslutet 1945.
Kring centralkommittén i Stockholm uppbyggdes så småningom en landsomfattande organisation av länskommittéer. Organisationens främsta praktiska uppgift blev att ordna utbildning i jordbruk och för folkförsörjningen viktiga yrken. Genom centralkommitténs förmedling anordnades sålunda på större gårdar i södra och mellersta Sverige praktikantkurser för unga kvinnor. Även korrespondensundervisning förekom. En omfattande hjälpverksamhet bedrevs också av organisationen.
Kvinnoföreningarnas beredskapsorganisation erhöll den 21 februari 1941 Kungl. Maj:t fastställda stadgar och åtnjöt fr.o.m. budgetåret 1940/41 anslag av statsmedel. Tillsynsmyndighet var arbetsmarknadskommissionen, som också 1945 omhändertog centralkommitténs arkiv. Till riksarkivet kom arkivet 1952 genom leverans från arbetsmarknadsstyrelsen (Ing. I:191/52).

Stockholm i juli 1953
Sven Olsson

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2010-08-24 14:37:36

Nyheter

den 11 maj 2023
Välkommen att fira ”Sverige 1523” med Riksarkivet!
Riksarkivet uppmärksammar att det är 500 år sedan...


den 28 april 2023
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


Tidigare nyheter