Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Hushållsskolan Margareta

Svenska Missionsförbundet/ Missionskyrkan

Grunddata

ReferenskodSE/RA/730284/8/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/XvNYFecRrH6d0G02H087k3
Omfång
4,6 Hyllmeter 
0,25 Hyllmeter 
Datering
19091992(Tidsomfång)
19231992(Huvudsaklig tid)
VillkorNej
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Hushållsskolan Margareta (1942 – 1992)
Alternativa namn: Hushållsskolan Margareta AB
Alternativa namn: Kommanditbolaget Hushållsskolan Margareta AB & Co  (1944 – 1976)
Kategori: Förening

Innehåll

Inledning (äldre form)Organisationshistoria
År 1903 påbörjade Hanna Lindmark (född 1860, död 1941) hushållsskoleverksamhet i KFUM:s byggnad i Östersund. År 1905 öppnade Hanna och maken Axel Lindmark (född 1860, död 1935) en hushållsskola i Norrköping. Skolan fick sitt namn efter kronprinsessan Margareta.

År 1942 bildade de fyra testamentstagarna till makarna Lindmark en pensionsstiftelse med namnet Axel och Hanna Lindmarks Pensionsstiftelse. Testamentstagarna var Svenska Kyrkans Missionsstyrelse, Svenska Missionsförbundet, Svenska Missionen i Kina och Sällskapet Svenska Baptistmissionen. Nämnda testamentstagare bildade även aktiebolaget Hushållsskolan Margareta AB, som under år 1943 arrenderade rörelsen av Hanna Lindmarks sterbhus. Från och med år 1944 ägdes och bedrevs verksamheten av Kommanditbolaget Hushållsskolan Margareta AB & Co. Kommanditdelägare var Hushållsskolan Margareta AB, samt de fyra testamentstagarna. År 1976 trädde Svenska Baptistsamfundet, Svenska Kyrkans Missionsstyrelse och Svenska Missionen i Kina och Japan ur Kommanditbolaget och Svenska Missionsförbundet blev ensam ägare till Hushållsskolan Margareta, som blev ett enkelt bolag. Svenska Missionsförbundet blev även ensam huvudman i Pensionsstiftelsen och övertog huvudmannaskapet för hushållsskolornas pensionsåtaganden. Pensionsstiftelsen avvecklades år 1992.

Verksamhet
Inom verksamheten utbildades unga kvinnor i hushållsarbete och matlagning, samt bedrevs restauranger, festvåningar och matbutiker. Verksamheten fanns på ett flertal orter: Linköping, Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås, Lund, Helsingborg, Jönköping, Västerås, Örebro och Norrköping. Hushållsskolan ägde även ett antal fastigheter, bland annat Dicksonska palatset i Göteborg. Hushållsskolan hyrde Fenixpalatset i Stockholm. Den sista Margaretaskolan upphörde 1973.

Handlingar och sökingångar
Arkivet består främst av protokoll och räkenskaper. Huvudböcker och kassaböcker för skolorna är ordnade i alfabetisk ordning efter ort. Pensionärsliggare och avlöningsböcker utgör sökingång efter person. De äldsta handlingarna rörande verksamheten härrör från 1923, de yngsta från 1992. I serien Ö1 (Familjen von Malmborgs privata handlingar) ingår dock dokument från 1909. Beståndet omfattar för närvarande cirka 4,8 hyllmeter, varav det mesta förvaras i arkivkartonger. Till arkivet hör även en serie föremål, bland annat en plåtskylt.

Sekretess.
Det föreligger inte någon sekretess.

Arkivansvar
Arkivet förvaras som en deposition hos Riksarkivet i Arninge, dit det leverades år 2007.

Ordnings- och förteckningsarbetet
Ordnings- och förteckningsarbetet utfördes dels av arkivarien vid Svenska Missionskyrkan Katarina Thurell, dels av studenterna i arkivvetenskap Mirella Milia, Sofia Albertsson, Henrik Thunberg, Erik Broström och Laura Neill. Arkivet har förtecknats av nämnda studenter under tre dagar i december 2006. Arkivförteckningen har upprättats i enlighet med det allmänna arkivschemat.

Se även Winblad Ewonne: Frälst förmögen förskingrad, Albert Bonniers förlag 2007.

Efter att arkivet levererades till Riksarkivet i Arninge gjordes vissa mindre ändringar i arkivförteckningen av arkivarie Mikaela Nybohm.

Tilläggsleverans 2017 förtecknad 2017-09-06 av Barbro Kvist Dahlstedt.

Tillgänglighet

DepositionJa

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2017-11-10 09:55:48

Nyheter

den 21 januari 2022
Bouppteckningar – nytt ämne i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen har uppdaterats med ett nyt...


den 21 december 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning ha...


Tidigare nyheter