bild
Arkiv

Avdelningen för tillsyn över landsantikvarieorganisationen


Grunddata

ReferenskodSE/ATA/ARK3_2-3
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/2IhrG7oGIqzBI2jsRYS1S0
ExtraIDARK3_2-3
Omfång
2,2 Hyllmeter 
36 Volymer 
Datering
19211978(Tidsomfång)
ArkivinstitutionATA/Riksantikvarieämbetet
Arkivbildare/upphov
Vitterhetsakademien och Riksantikvarieämbetet (1923 – 1975)
Kategori: Ej fastställd. Ospecificerad (-)

Innehåll

Arkivhistorik1955 inrättades en särskild tjänst för föredragning av ärenden rörande den regionala kulturminnesvården enl. kungl. förordn. 27 maj 1955 (SFS 1955:317). Tjänstemannen blev även föredragande i ärenden rörande fördelning av arkeologiska fynd till museer. Innehavaren benämndes fr.o.m. 1959 överantikvarie. Funktionen organiserades som en avdelning inom RAÄ (L-avd.) och bestod jämte föredragaren endast av ett kanslibiträde. Avdelningens uppgifter framgår av dess arbetsordning (dnr 3922/1972, F III:2). Föredragande var:
1955-1962 förste antikvarie, fr.o.m. 1959 överantikvarie (öa) Karl Alfred Gustavson;
1962-1967 tf. öa Bertil Berthelson;
1967-1971 öa Sverker Jansson;
1972-1975 tf. öa Margareta Biörnstad.
L-avd. övertog en del äldre handlingar från andra delar inom RAÄ. Avdelningsarkivet består av handlingar som överlämnats till ATA 1978 från öa Biörnstad och från den tidigare administrativa avdelningens arkivlokal (”gröna valvet”) samt av tidigare levererade föredragningslistor och personalhandlingar. Från arkivet har utsorterats Berthelsons underhandskorrespondens 1946-1967 samt handlingar rörande landsantikvariernas lönefråga 1938-1945, landsantikvariernas pensionering 1950-1955, handlingar ang. landsantikvarietjänster m.m. 1933-1946 och rekvisitioner av statsbidrag för landsantikvariernas m.fl. löner. De fyra sistnämnda har överförts till A-avdelningens arkiv resp. gemensamma handlingar (F II e:1), medan Berthelsons korrespondens bildar ett enskilt arkiv.
Juli 1996
Annelie Montén
Tillägg 2012
Margareta Biörnstads senare inlämnade handlingar (inlämningsdatum okänt) har legat till grund för bildandet av ett enskilt arkiv i hennes namn. Handlingar från henne har också gått till planeringssekretariatet samt landsantikvarieorganisationen.

Kontroll

Skapad2023-01-16 10:43:08
Senast ändrad2023-03-06 09:57:15

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter