STIFTELSEN CAROLINA SCHALES MINNE Å MAMRE

Organisation

KategoriEj fastställd. Ospecificerad (Privat)
HistorikDEPONERAT arkiv.
Ingen tillgänglighetsbegränsning är anmäld.
1873 inrättades vid Hantverkaregatan ett räddningshem för flickor som hemfallit åt oordentligt levnadssätt.
1876 flyttades hemmet till fastigheten 1/8 mantal Wallby i S:t Johannes, som köpts för insamlade medel. "Räddningshemmet Mamre" skulle enligt stadgarna uppfostra och med Guds hjälp till sedliga och dugliga tjänarinnor bilda vanvårdade eller vanartiga värnlösa flickor.
1892 förändrades hemmet till ett konvalecenthem för fattiga, sjuka norrköpingsbarn. Efter en donation av brukspatron Henning Schale, med villkoret att hemmet skulle bära namnet Carolina Schales minne å Mamre, uppfördes en ny byggnad härför, som invigdes 1900.
1928 inrättades en skolklass för klena barn, den s k friluftsskolan, under folkskolestyrelsen. Den avvecklades 1942.
I 1946 års barnhemsplan, upptogs Carolina Schales minne å Mamre som upptagningshem. 1947 överläts verksamheten åt barnavårdsnämnden och 1949 såldes fastigheten till staden.
Genom stadgeändring 1962 skulle avkastningen av stiftelsens medel i stället användas för att i Norrköping driva verksamhet med inackorderingshem för kvinnlig ungdom. Ett sådant inrättades vid Renstiernagatan 34-36. Senare ombildades det till flerbarnsfosterhem, även för pojkar. 1983 upphörde denna verksamhet.
I permutationsbeslut 1986 medgav Kammarkollegiet att stiftelsens disponibla avkastning får användas till verksamhet bland ungdomar i Norrköpings kommun som av sociala skäl behöver stöd, tillsyn och hjälp för att klara av att bo på egen hand. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.
ReferenskodSE/E010/NSA_6410
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/iRz38o6ey91kXNCz4RFztJ
SpråkSvenska
ExtraIDNSA_6410

Nyheter

den 2 februari 2023
Samiskt arkivmaterial från hela Europa i webbportalen Nuohtti
I dag öppnar Nuohtti - en portal med 30 000 digit...


den 23 januari 2023
Suppliker – nytt ämnesområde i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen har uppdaterats med ett nyt...


Tidigare nyheter