bild
Serie

Sigfrid Edström

J Sigfrid Edströms arkiv

Serien i arkivkartonger.

 Volymer (11 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Tekniska och industriella ämnen:

-Tidningsuppsatser av Edström rörande industri och näringsliv.
-Industriförbundets tillkomst.
-Industrin och statsmakterna.
-Diverse.
 
2Sport:

-Kung Orres Jaktklubb: dikter, sånger, pressklipp m m.
-Internationella Olympiska Kommittén: trycksaker m m.
-Tidningsuppsatser om Edströms engagemang inom idrotten.
-IAAF och Riksidrottsförbundet.
 
3Sport:

-Nordiska Roddföreningens veteraner (NRF)): jubileum, årsberättelser, fotografier m m.
-Idrottsminnen.
 
4Korrespondens:

-Brev 1961 A-G.
-Diverse brev.
 
5Tal och föredrag (Häri även hyllningar till Edström). 
6Trycksaker:

-Böcker och skrifter med författarens dedikationer.
-Diverse trycksaker.
 
7Liggare och register:

-Förteckning över lösegendom i Villa Asea 1925.
-Förteckning över julkort 1961.
-Arkivregister.
-Diverse register och listor.
 
8Diverse handlingar:

Handlingar rörande Delaware m m.
 
9Ekonomi:

-Sveriges Privatanställdas Pensionskassa (inb).
-Donationer: Ruth Edströms minnesfond, gåvor till barnen m fl.
-Motbok med Göteborgs Sparbank 1882-1912.
-Kassabok 1952-1964, räkningar 1962-1964.
 
10Fotografier. 
11Handlingar rörande Ruth Randall (Edström): brev m m. 

Nyheter

den 2 februari 2023
Samiskt arkivmaterial från hela Europa i webbportalen Nuohtti
I dag öppnar Nuohtti - en portal med 30 000 digit...


den 23 januari 2023
Suppliker – nytt ämnesområde i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen har uppdaterats med ett nyt...


Tidigare nyheter