Måndag den 18 januari kl. 16.30–19.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Sigfrid Edström

J Sigfrid Edströms arkiv

Serien i arkivkartonger.

 Volymer (11 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Tekniska och industriella ämnen:

-Tidningsuppsatser av Edström rörande industri och näringsliv.
-Industriförbundets tillkomst.
-Industrin och statsmakterna.
-Diverse.
 
2Sport:

-Kung Orres Jaktklubb: dikter, sånger, pressklipp m m.
-Internationella Olympiska Kommittén: trycksaker m m.
-Tidningsuppsatser om Edströms engagemang inom idrotten.
-IAAF och Riksidrottsförbundet.
 
3Sport:

-Nordiska Roddföreningens veteraner (NRF)): jubileum, årsberättelser, fotografier m m.
-Idrottsminnen.
 
4Korrespondens:

-Brev 1961 A-G.
-Diverse brev.
 
5Tal och föredrag (Häri även hyllningar till Edström). 
6Trycksaker:

-Böcker och skrifter med författarens dedikationer.
-Diverse trycksaker.
 
7Liggare och register:

-Förteckning över lösegendom i Villa Asea 1925.
-Förteckning över julkort 1961.
-Arkivregister.
-Diverse register och listor.
 
8Diverse handlingar:

Handlingar rörande Delaware m m.
 
9Ekonomi:

-Sveriges Privatanställdas Pensionskassa (inb).
-Donationer: Ruth Edströms minnesfond, gåvor till barnen m fl.
-Motbok med Göteborgs Sparbank 1882-1912.
-Kassabok 1952-1964, räkningar 1962-1964.
 
10Fotografier. 
11Handlingar rörande Ruth Randall (Edström): brev m m. 

Nyheter

den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


den 21 december 2020
Ny forskningsdatabas tillgänglig: Smolenskarkivet 1604–1611
Smolenskarkivets handlingar togs som krigsbyte i ...


Tidigare nyheter