bild
Serie

Sigfrid Edström

J Sigfrid Edströms arkiv

Serien i arkivkartonger.

 Volymer (11 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Tekniska och industriella ämnen:

-Tidningsuppsatser av Edström rörande industri och näringsliv.
-Industriförbundets tillkomst.
-Industrin och statsmakterna.
-Diverse.
 
2Sport:

-Kung Orres Jaktklubb: dikter, sånger, pressklipp m m.
-Internationella Olympiska Kommittén: trycksaker m m.
-Tidningsuppsatser om Edströms engagemang inom idrotten.
-IAAF och Riksidrottsförbundet.
 
3Sport:

-Nordiska Roddföreningens veteraner (NRF)): jubileum, årsberättelser, fotografier m m.
-Idrottsminnen.
 
4Korrespondens:

-Brev 1961 A-G.
-Diverse brev.
 
5Tal och föredrag (Häri även hyllningar till Edström). 
6Trycksaker:

-Böcker och skrifter med författarens dedikationer.
-Diverse trycksaker.
 
7Liggare och register:

-Förteckning över lösegendom i Villa Asea 1925.
-Förteckning över julkort 1961.
-Arkivregister.
-Diverse register och listor.
 
8Diverse handlingar:

Handlingar rörande Delaware m m.
 
9Ekonomi:

-Sveriges Privatanställdas Pensionskassa (inb).
-Donationer: Ruth Edströms minnesfond, gåvor till barnen m fl.
-Motbok med Göteborgs Sparbank 1882-1912.
-Kassabok 1952-1964, räkningar 1962-1964.
 
10Fotografier. 
11Handlingar rörande Ruth Randall (Edström): brev m m. 

Nyheter

den 26 juni 2024
Rosenbergs geografiska lexikon som öppna data
Nu finns Rosenbergs geografiska lexikon att ladda...


den 30 maj 2024
Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI
Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelli...


Tidigare nyheter