bild
Arkiv

Carl Hagelberg och Johan Gustaf Liljegren


Grunddata

ReferenskodSE/ATA/ENSK_169-1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/g0iUKwKbDakJNot27avZN2
ExtraIDENSK_169-1
Omfång
0 Hyllmeter 
1 Volymer 
ArkivinstitutionATA/Riksantikvarieämbetet
Arkivbildare/upphov
Carl Hagelberg och Johan Gustaf Liljegren
Alternativa namn: 003:I:1
Kategori: Ej fastställd. Ospecificerad

Innehåll

ArkivhistorikCarl Hagelberg (1699-1758), var assessor i antikvitetsarkivet och arbetade bland annat med forskning inom språkvetenskap och genealogi. Flera av Hagelbergs skrifter finns bevarade i Kungliga Biblioteket.
Johan Gustaf Liljegren, född 2 februari 1791 i Fryele församling, Jönköpings län, död 2 juni 1837 i Hovförsamlingen, Stockholms län. Liljegren föddes som det näst yngste barnet i en stor barnaskara i ett fattigt småbrukarhem. Till följd av ett tidigt intresse för ”fäderneslandet antikviteter” kom han i unga år att komma i kontakt med lundaprofessorn Nils Henric Sjöborg. Denne tog med Liljegren på arkeologiska resor och uppmuntrade honom att söka sig till Stockholm 1816, där han snart blev ett känt namn i de akademiska kretsarna.
Till Liljegrens tidiga verk hör en översättning av de isländska fornaldarsagorna, samt planschverket Nordiska Fornlemningar med tillhörande beskrivningar som författades tillsammans med C. G. Brunius. Liljegren hade även ett starkt intresse för runologi och publicerade bland annat handboken Run-Urkunder 1833.
1826 fick Liljegren tjänsten som tillförordnad riksantikvarie och året därefter mandatet som riksantikvarie. Ett par år senare, 1829, blev han chef (sekreterare) inom Riksarkivet. 1834 fick han titel som kansliråd och 1835 tilltalades han tjänsten som riksarkivarie. Under denna tid påbörjade Liljegren arbetet med att publicera ett diplomatarieverk, Diplomatarium Suecanum. Utgivningen kom emellertid att bli problematisk. Liljegren saknade själv de nödvändiga kunskaperna för att läsa de medeltida handlingarna och blev därmed mycket beroende av sina medarbetare.
De många åtagandena, konflikter med kollegor, hög arbetsbelastning samt en försämrad fysisk och psykisk hälsa ledde till ett tragiskt slut för Liljegren. Den 2 juni 1837 lämnade han sitt ämbetsrum på kungliga slottet och försvann. Tre dagar senare återfanns hans kropp i Djurgårdsbrunnsviken. Han efterlämnade hustrun Anna Maria Engel.
Källa:
Vadstena klosterkyrka. 3, Gravminnen Bok 2. http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7041
Fornvännen 32, 172-174 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1937_172
Jon (Johan Gustaf) Liljegren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10247, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bertil Broomé), hämtad 2018-01-18.

Kontroll

Skapad2023-01-16 10:43:11
Senast ändrad2023-03-06 09:57:20

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter