Föreningen semestervila åt Ångermanlands husmödrar (Semesterhemsföreningen Solebo), Rö  (1942 – 1971)

Organisation

KategoriFörening. Ospecificerad (B - Ekonomiska föreningar)
HistorikH I S T O R I K
Depå 1
10253 Föreningen semestervila åt Ångermanlands husmödrar (Semesterhemsföreningen Solebo), Rö
1937 togs av Ångermanlands socialdemokratiska kvinnodistrikt initiativet till ett semesterhem för husmödrar. I maj 1938 tillsattes en interimstyrelse, där J O Byström blev ordförande och Lizzie Andersson kassör. Den 17 maj 1942 hölls konstituerande sammanträde med Föreningen semestervila åt Ångermanlands husmödrar vid ett möte på Kramfors Folkets Hus. Det första året ägnades åt att värva medlemmar till föreningen.
Den 10 december 1943 inköptes en fastighet i Rö, där en äldre villa reparerades och semesterhemmet Solebo kunde invigas av landshövding Stattin den 25 juni 1945. Redan ett par år senare befanns huset vara för litet och ytterligare mark inköptes. En nybyggnad stod klar 1950.
Från 1948 kallade sig föreningen Semesterföreningen Solebo. Som föreståndare fungerade större delen av tiden Lizzie Andersson. Mot slutet av sextiotalet hade tiderna förändrats så pass mycket, att semesterhemmet mer eller mindre spelat ut sin roll, p g a att allt fler hade tillgång till bil o s v. Dessutom var det inte ekonomiskt lönsamt att driva verksamhet under så kort period under året. Aina Nyberg gjorde en utredning och kom fram till att fastigheten borde säljas, om möjligt till landstinget, vilket verkställdes 1970.
Föreningens sista sammanträde hölls den 30 januari 1971.
Hänvisningar till orter
Ospecificerad topografiuppgift (Sätesort)
ReferenskodSE/FAY1/1_10253
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/ZjtXL8n5sKYL3l2gPzKWzA
SpråkSvenska
ExtraID1_10253

Nyheter

den 26 juni 2024
Rosenbergs geografiska lexikon som öppna data
Nu finns Rosenbergs geografiska lexikon att ladda...


den 30 maj 2024
Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI
Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelli...


Tidigare nyheter