bild
Arkiv

Barnens Dags förening


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/2222
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Yx5lONUzDoJ6yuB9nuFBo5
Omfång
39,3 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)

Innehåll

Ordning & struktur2222

BARNENS DAGS FÖRENING

STOCKHOLM
Inledning (äldre form)BARNENS DAGS FÖRENING, STOCKHOLM

1905 anordnades för första gången festligheten Barnens Dag i Sverige. Syftet var att samla in pengar till främst skollovskolonier. Arrangemanget fick en fastare organisation 1909 då Barnens Dags Förening bildades. Två år senare köpte föreningen mark på Väddö där koloniverksamhet startade i egen regi. Platsen döptes till Barnens Ö. Verksamheten expanderade och mer mark införskaffades både på Väddö och på några andra platser i landet. Barnens Dags-festligheterna var länge den enda inkomstkällan. Under senare år blev föreningen, trots nya inkomstbringande verksamheter, alltmer beroende av kommunala bidrag. Under 1970-talet pågick en livlig debatt om det riktiga att finansiera kolonierna (sommargårdarna) genom välgörenhet. Ett starkt missnöje med BDF som arbetsgivare fanns bland personalen som krävde förändringar. 1980 omvandlades föreningen till Stiftelsen Barnens Dag där kommunen fick majoritet i styrelsen. (Källa Solveig Hollari: Barnens Dags Förening 1905-1925, lic.avhandlingek.historia, Stockholm 2000)

Arkivet levererades till Stockholms stadsarkiv i början av 1980-talet. Det levererades i omgångar och i mycket oordnat skick, vilket gjort ordnings- och förtecknings- arbetet komplicerat och tidskrävande. I BDF:s arkiv ingår en mängd handlingar av ett stort kulturhistoriskt värde t.ex.: En fotosamling på några tusen bilder, originalteckningar till föreningens publikationer av några av landets främsta barnboksillustratörer, originalmanus av och korrespondens från författare som Gunnar Ekelöf, Karin Boye, Hjalmar Söderberg m.fl., en affischsamling med några hundra bidrag (flera kända konstnärer är representerade), 25 'stenkakor' med troligtvis ovanliga inspelningar med Björling- kvartetten, Karl Gerhard m.fl. Under ordnings- och förteckningsarbetet 'upptäcktes' några färglagda original till svenska Walt Disneyaffischer från 1934 och 1937 samt originalet till förstasidan av första numret av svenska Musse Pigg-tidningen från 1937.


Stockholm i Stadsarkivet den 8 juni 2000


Hans Hällgren

Ämnesord

Ämnesord, ort
Stockholms stad

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2019-01-16 10:32:58

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter