bild
Arkiv

Erik Lindbergs arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ATA/ENSK_69-1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/6uI6OldyCQ1TgGyBQHOlxA
ExtraIDENSK_69-1
Omfång
1,28 Hyllmeter 
26 Volymer 
Datering
18881966(Tidsomfång)
ArkivinstitutionATA/Riksantikvarieämbetet
Arkivbildare/upphov
Erik Lindberg (1873 – 1966)
Kategori: Ej fastställd. Ospecificerad (-)

Innehåll

ArkivhistorikErik Lindbergs samling.
Johan Erik Lindberg föddes den 31 december 1873. Han var son till myntdirektören och medaljkonstnären Johan Adolf Lindberg och dennes maka Hildegard Charlotta f. Grundström.
Han avlade studentexamen vid Norra Latinläroverket med laudatur. Hans önskan var att få vidareutbilda sig till bibliotekarie i Uppsala, men de ekonomiska förutsättningarna saknades. I stället tog han lektioner i teckning på Tekniska skolan och blev 1893 gravörlärling hos fadern.
Erik Lindberg bedrev med början 1894 studier på konstakademien och hade stor framgång särskilt i anatomi och perspektiv. Han deltog i akademiens tävlingar och fick pris i skulptur för "Utdrifningen ur paradiset" samt en statyett "Varpkastare". Han fick dessutom ett hedersomnämnande för insända medaljarbeten. 1898 blev han också medlem i konstnärsklubben.
Efter studierna vid konstnärsakademien, 1899, for han till Paris för vidareutbildning hos faderns vän medaljkonstnären Paulin Tasset. I Paris åtnjöt han även undervisning av Jules Clement Chaplain. På hösten 1902 flyttade han in i en egen våning i Stockholm och gifte sig med akademikamraten Dagmar Treffenberg. Samma år blev han medlem i sällskapet Idun där han ställt ut modeller till Nobelmedaljerna.
Under de följande åren deltog han i många utställningar och deltog i sällskapslivet genom sitt medlemskap i olika ordnar och sammanslutningar. Han hyrde en egen ateljé på Näckströmsgatan. Erik Lindberg fick två söner, Folke och Sven-Erik.
Efter faderns, Adolf Lindbergs, död blev Erik Lindberg 1916 utnämnd till t.f. myntgravör vid Kungl. myntverket. Lindbergs skicklighet och flit gjorde att han fick många hedersuppdrag och utmärkelser; han blev t.ex. riddare av Nordstierneorden 1918.
Under hela 1920-talet deltog han i utställningar i hela Europa, höll föredrag samtidigt som han arbetade dels på myntverket, dels hemma med sina egna alster. Av Gustaf Cederström blev han 1930 föreslagen som vice professor vid konstakademien. Utnämningen kom 17 januari.
Under 1930-talet fortsatte hans framgångar. Han blev invald i sällskapet "De 17", blev kommendör av Nordstierneorden m.m.
Vid 71 års ålder beviljades Lindberg avsked från myntgravörsbefattningen, men fortsatte sitt arbete med medaljer, deltog i utställningar och idkade sällskapsliv, kanske i någon mindre omfattning än förr. Under 1940- och 1950-talen avvecklade han successivt sina många förtroendeuppdrag.
Erik Lindberg avled den 28 september 1966 i Stockholm och ligger begravd på Norra begravningsplatsen.
Allmänt kan sägas om Erik Lindberg att han var road av sällskapsliv och engagerade sig hårt i föreningar. Han innehade många olika förtroendeuppdrag i diverse sällskap och ordnar.
Han har efterlämnat en stor produktion av medaljer, gravreliefer och dylikt. Därtill kommer en icke föraktlig produktion av skrifter. Bibliografi se Num. Meddelanden nr XXXII:1. Han efterlämnade också ett stort arkiv bestående av dagboksanteckningar, korrespondens, skisser till medaljer m.m., vilket med undantag av dagboken skänktes till ATA av sterbhuset 1967.
Erik Lindberg började föra dagbok 1912 och fortsatte till sin ålderdom. Han hyste planer på att publicera dem, och av den anledningen gjorde han en redigerad renskrift. Utgivningen kom aldrig till stånd. Dessa anteckningar, vars original finns hos sonen professor Folke Lindberg och den redigerade renskriften på Konstakademien, är av största intresse för 1900-talets kulturhistoria.
Stockholm den 15 januari 1987
arkivarie Brigitte Straubinger
Källor: Svenskt biografiskt lexikon.
Svenska män och kvinnor.
Num.Medd.nr XXXII:1-2.
Historiken införd i Visual arkiv mars 2013 av arkivarie Catrin Rigefalk

Kontroll

Skapad2023-01-16 10:43:10
Senast ändrad2023-03-06 09:57:18

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter