bild
Arkiv

Barnhemmet Skogshyddan

Barnhemsarkiv

Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1289/40B
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/CtxxT24GGqcEyY9Dyzu6BL
ExtraID40B
Omfång
2,32 Hyllmeter 
Datering
19061971(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Inledning (äldre form)Barnhemmet Skogshyddan


1904 lämnade byggmästaren O.K. Hellström (Ola Konstantin Hellström Knutsson [1837-1918]) ett förslag att Lutherska missionsföreningen i Stockholm skulle inrätta ett barnhem för fattiga och vanvårdade minderåriga barn. 1905 beslutade föreningen inköpa fastigheten Skogshyddan i Skuru (Nacka). (Denna byggnad hade ursprungligen uppförts av kapten Johan Ahlberg och invigts 1880 som ”räddningshem för fallna kvinnor”). En ekonomisk insamling genomfördes samma år och gav medel till inköpet.
Efter upprustning och ombyggnad kunde Barnhemmet Skoghyddan invigas 16 september 1906 med 25 platser för både pojkar och flickor. En barnhemskommitté inrättades som styrelse för verksamheten och ett reglemente fastställdes 1919.
Genom förändringar inom Lutherska missionsföreningen inträdde Immanuelskyrkan from 1944 som huvudman för Skogshyddan. Omfattande ombyggnader genomfördes 1945-1947 med ekonomiskt stöd från Stockholms barnavårdsnämnd. From 1946 ingick hemmet i Stockholms stads barnhemsplan och barnavårdsnämnden övertog (merparten) av driftskostnaderna. Skogshyddan blev nu ett upptagningshem för barn i åldrarna 1-10 år där allt fler kom att vara i skolåldern. Fram till 50-årsjubiléet 1956 hade 2.079 barn vistats på Skogshyddan under längre eller kortare perioder.
1971 övergick barnhemmet till landstinget och lades ner något senare.


Sekretess
OBS! Vissa serier kan innehålla känsliga uppgifter om enskilda personer. Vid begäran om utlämnande av handlingar/uppgifter i arkivet kommer stadsarkivet därför sekretesspröva adekvata handlingar visavi tillämpliga paragrafer i Offentlighet- och sekretesslagen (OSL).


Arkivet
Uppgifter om när arkivhandlingarna inkommit till stadsarkivet har ej kunnat utrönas i accessionsliggaren.
Fram till nu har materialet förvarats på två olika platser och med två olika arkivförteckningar:
De äldre handlingarna rörande barn samt de administrativa etc handlingarna har förvarats som ett ”delarkiv” till Lutherska missionsföreningen (förteckning SSA/0583E). Förtecknat 1991 av Magnus Åberg.
De yngre handlingarna rörande barn har förvarats som ett eget arkiv (”delarkiv” i förteckning SSA/1289). Förtecknat 1995 av Margareta Andersson.
De två arkivdelarna har nu förenats till en förvaring och med en arkivförteckning (SSA/1289:40B).

Jag har i december 2011 omordnat och omförtecknat hela arkivet, delvis med stöd av de tidigare förteckningarna som from nu har bevarats i depån.


Stockholm i Stadsarkivet Frihamnen 15 december 2011Lars Asklund
1:e arkivarie

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Skapad2011-11-29 15:38:59
Senast ändrad2021-11-15 10:56:48

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter