bild
Serie

Brevserien 2

Gemensamma handlingar

Handlingarna är ordnade alfabetiskt efter brevskrivare, myndighet, institution eller person som föranlett skrivelsen. Vissa handlingar är sorterade efter ämne, t.ex. beredskapsarbete. Tidningsklippen har placerats sist i serien.
För handlingar före 1923 se även Brevserien 1, Äa 2, E VII.
Karin Sojdelius, juni 1998.

 Volymer (69 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11916 – 1976Aagaard - Andersson. 
21923 – 1976Andrup - Axelsson. 
31921 – 1976Backlund - Bickel. 
41918 – 1976Biehn - Brännström. 
51972 – 1976Byggnadsvårdsåret, Europeiska. 
61923 – 1973Brödinstitutet - Böttiger. 
71923 – 1976C-14 datering - Cassel. 
81924 – 1976Cederblom - Cöster-Sandahl. 
91923 – 1976D, utom Dahlbäck. 
9A1914 – 1922Dahlbäck. 
9B1923 – 1955Dahlbäck. 
101915 – 1976Eagle - Emanuelsson. 
111923 – 1976Enblom - Europa Nostra. 
121956 – 1969Europarådet. 
131969Europarådet, Bryssel 24/11 - 28/11. 
141923 – 1976Europarådet - Ewald. 
151919 – 1976Fabbri - Fossum. 
161923 – 1976Foto - För (utom Fysisk riksplanering). 
171969 – 1974Fysisk riksplanering. 
181974 – 1975Fysisk riksplanering. 
191975 – 1976Fysisk riksplanering. 
201918 – 1976G. 
211919 – 1976Haag - Helén. 
221923 – 1976Helgesson - Hjälpsamheten. 
231913 – 1976Hoab - Höst & Son. 
241946 – 1958ICOM. 
251922 – 1976ICOM - Israelsson. 
261922 – 1976J. 
271914 – 1976Kad - Knöll. 
281922 – 1976Koe - Körnell. 
291902 – 1976La Baume - Linton (ang. Lantmäteristyrelsen se vol. 46). 
301914 – 1976Lipin - Lööv. 
311921 – 1976M. 
321915 – 1976Nar - Nordén. 
331919 – 1976Nordenfalk - Nörlund. 
341923 – 1976O. 
351902 – 1976P. 
361889 – 1975Q - Rig. 
371922 – 1974Rikets allmänna kartverk. 
381919 – 1976Riksarkivet - Riksregalierna. 
391962 – 1976Riksrevisionsverket. 
401919 – 1975Riksskatteverket - Röttger. 
411919 – 1976Sabelström - Schönbäck. 
421902 – 1976Sebelius - Sommerfeld. 
431919 – 1976Sondén - Statens kriminaltekn. anstalt. 
441974 – 1976Statens kulturråd. 
451974 – 1976Statens lantmäteriverk. 
461929 – 1974Statens lantmäteristyrelse. 
471952 – 1976Statens naturvetenskapliga forskningsråd - Statens planverk. 
481923 – 1976Statens provningsanstalt - Studieförbundet vuxen-skolan. 
491923 – 1976Sulimirski - Svenska institutet. 
501923 – 1976Svenska järnvägsmannaförbundet - Svenska Volkswagen AB. 
511914 – 1976Svenskt visarkiv - Sveriges Kyrkor. 
521920 – 1976Sveriges Radio - Sörman. 
531919 – 1978T. 
541907 – 1976U. 
551948 – 1951UNESCO. 
561952 – 1953UNESCO. 
571954 – 1956UNESCO. 
581957 – 1961UNESCO. 
591962 – 1970UNESCO. 
601971 – 1975UNESCO. 
611966 – 1973UNESCO, Rome Center. 
621923 – 1976Wachtmeister - Wentzel. 
631920 – 1975Werner - Wirén. 
641922 – 1976Wirth - Y. 
651918 – 1978Z - Ö. 
66Tidningsklipp. A - L. 
67Tidningsklipp. M - Ö. 

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter