Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Lycksele tingsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1040218
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/q6UiWqCzTwN0GzPR1cq1N5
Omfång
81,1 Hyllmeter 
Datering
19711991(Huvudsaklig tid)
19712009(Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmOffentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 18, 35, 36 och 43 kap. Uppgifter i akter till skydd för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Dnr HLA 51-2012/21136
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 47, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Lycksele tingsrätt (1971)
Kategori: Statlig myndighet. Tingsrätter 1971-
 
Västerbottens västra domsaga (1884 – 1970)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Inledning (äldre form)LYCKSELE TINGSRÄTT (1971 - )

Lycksele tingsrätt är en av Sveriges 48 tingsrätter vid vilken domare, notarier, föredragande, domstolssekreterare och administrativ personal bereder mål, fattar beslut och dömer. Tingsrätten bildades den 1 januari 1971 varmed de områden som dessförinnan ingick i Västerbottens västra domsaga bildade domkrets för tingsrätten. I domkretsen (domsagan) ingår kommunerna Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele (södra lappmarken). Före 2008 hade Lycksele tingsrätt tingsställen i Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Åsele där man höll förhandlingar ett par gånger i månaden. Numera hålls alla domstolsförhandlingar i Lycksele.

Det gamla tingshuset i Lycksele, uppfört 1907, förstördes i en brand den 20 maj 2004 varvid även arkivlokalerna drabbades. I samband med branden utsattes handlingar i arkivet för vatten- och rökskador. De arkivförluster som branden medförde har till viss del varit möjliga att åtgärda genom att handlingar har kunnat återskapas. En del akter som förvarades i tjänsterum har dock inte varit möjliga att återskapa. Lycksele tingsrätt har efter branden flyttat till nya lokaler på Bångvägen 14 i Lycksele (kvarteret Bonden 2) i vilka till- och ombyggnationer har utförts före inflyttningen.


Källor:
SFS 1970:204 om ändrad judiciell indelning i Västerbottens län
Tingsrätten, en brochyr utgiven av Sveriges domstolar
http://www.lyckseletingsratt.domstol.se (2012-06-20)

Ämnesord

Ämnesord, ort
Västerbottens län

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

KällaArkivförteckning
Om postens upprättande2012-06-20: Förteckning dnr HLA 51-2012/21136 ersätter förteckning I:29/2003. Arkivförteckningen omfattar leveranserna 9/2002, 144/2003, 2012:109, 2013:143 och 2014:119. NW

2013-04-25: Serie F I har förtecknats om. Förteckningsbladen i denna serie är utbytta. NW

2013-11-20: Arkivförteckningen har till följd av leverans 2013:143 tillförts vol. C III c:1, C III d:1, D IV a:3, D V b:1-4, D VI b:1-12 och F III:4-5. Även serierna C III a, C III b, C III e och C III f har tillförts arkivförteckningen. Serierna D V och D VI har förtecknats om till serie D V a respektive serie D V b. Aktuella förteckningsblad är utbytta. NW

2014-05-12: Arkivförteckning har till följd av leverans 2014:119 tillförts vol. A IV a:20-23. Aktuella förteckningsblad är utbytta. NW

2017-04-12: Nya förteckningsblad i serierna G I a, G II a och G VII a. NW
Skapad2002-02-27 00:00:00
Senast ändrad2021-04-13 07:36:57

Nyheter

den 15 juni 2021
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart ...


den 10 maj 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 54 884 ...


Tidigare nyheter