Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Lycksele tingsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1040218
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/q6UiWqCzTwN0GzPR1cq1N5
Omfång
81,1 Hyllmeter 
Datering
19711991(Huvudsaklig tid)
19712009(Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmOffentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 18, 35, 36 och 43 kap. Uppgifter i akter till skydd för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Dnr HLA 51-2012/21136
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 47, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Lycksele tingsrätt (1971)
Kategori: Statlig myndighet. Tingsrätter 1971-
 
Västerbottens västra domsaga (1884 – 1970)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Inledning (äldre form)LYCKSELE TINGSRÄTT (1971 - )

Lycksele tingsrätt är en av Sveriges 48 tingsrätter vid vilken domare, notarier, föredragande, domstolssekreterare och administrativ personal bereder mål, fattar beslut och dömer. Tingsrätten bildades den 1 januari 1971 varmed de områden som dessförinnan ingick i Västerbottens västra domsaga bildade domkrets för tingsrätten. I domkretsen (domsagan) ingår kommunerna Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele (södra lappmarken). Före 2008 hade Lycksele tingsrätt tingsställen i Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Åsele där man höll förhandlingar ett par gånger i månaden. Numera hålls alla domstolsförhandlingar i Lycksele.

Det gamla tingshuset i Lycksele, uppfört 1907, förstördes i en brand den 20 maj 2004 varvid även arkivlokalerna drabbades. I samband med branden utsattes handlingar i arkivet för vatten- och rökskador. De arkivförluster som branden medförde har till viss del varit möjliga att åtgärda genom att handlingar har kunnat återskapas. En del akter som förvarades i tjänsterum har dock inte varit möjliga att återskapa. Lycksele tingsrätt har efter branden flyttat till nya lokaler på Bångvägen 14 i Lycksele (kvarteret Bonden 2) i vilka till- och ombyggnationer har utförts före inflyttningen.


Källor:
SFS 1970:204 om ändrad judiciell indelning i Västerbottens län
Tingsrätten, en brochyr utgiven av Sveriges domstolar
http://www.lyckseletingsratt.domstol.se (2012-06-20)

Ämnesord

Ämnesord, ort
Västerbottens län

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

KällaArkivförteckning
Om postens upprättande2012-06-20: Förteckning dnr HLA 51-2012/21136 ersätter förteckning I:29/2003. Arkivförteckningen omfattar leveranserna 9/2002, 144/2003, 2012:109, 2013:143 och 2014:119. NW

2013-04-25: Serie F I har förtecknats om. Förteckningsbladen i denna serie är utbytta. NW

2013-11-20: Arkivförteckningen har till följd av leverans 2013:143 tillförts vol. C III c:1, C III d:1, D IV a:3, D V b:1-4, D VI b:1-12 och F III:4-5. Även serierna C III a, C III b, C III e och C III f har tillförts arkivförteckningen. Serierna D V och D VI har förtecknats om till serie D V a respektive serie D V b. Aktuella förteckningsblad är utbytta. NW

2014-05-12: Arkivförteckning har till följd av leverans 2014:119 tillförts vol. A IV a:20-23. Aktuella förteckningsblad är utbytta. NW

2017-04-12: Nya förteckningsblad i serierna G I a, G II a och G VII a. NW
Skapad2002-02-27 00:00:00
Senast ändrad2017-04-12 16:24:16

Nyheter

den 18 september 2020
Folkräkning 1930
Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara pers...


den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


Tidigare nyheter