bild
Arkiv

Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag

Ahlströmska skolan

Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0983/03
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/mBYPagkMY4MgyluqOKPcm7
Omfång
1,4 Hyllmeter 
Datering
19231995(Tidsomfång)
VillkorNej
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Allmän anmärkningI stort sätt alla handlingar från 1930- och 1940-talen saknas. Troligtvis gallrade. Även handlingar från 1990-talet saknas, förutom gällande försäljningen av skolan.
Inledning (äldre form)Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag 1923-1995

Historik
Aktiebolaget bildades 25 oktober 1923 med tanken att köpa och bebygga tomt nummer 2 i kvarter Brandvakten i Stockholm. Avsikten var att bygga en skola för att utöka den skolverksamhet som Anna Ahlström (1863-1943) påbörjat 1902 när hon bildade Nya Elementarskolan för flickor. Anna Ahlström var bolagsstyrelsens ordförande under dess uppbyggnad och ledde således bildandet av bolaget. Hon hade redan 1919 köpt marken som byggnadsbolaget skulle använda sig av. Fastigheten som skulle byggas var tänkt att hyras ut till skolan med byggnadsbolaget som hyresvärd och fastighetsskötare. Nästan två år senare, 9 februari 1925 lade byggnadsbolagets styrelse fram förslag på hur marken skulle styckas upp, detta eftersom det ansågs var en för stor yta för bara skolan att husera. Även skisser på hur byggnaden skulle kunna komma att se ut presenterades. Ett par månader senare styckas tomten upp i tre delar, 6, 7 och 8. Anna Ahlström säljer tomt nummer 7 till Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag och fastigheten Brandvakten 7 byggs upp.

Mellan åren 1926-1953 saknas i princip alla handlingar från arkivbildaren och det blir därför svårt att få en uppfattning av vad som händer med bolaget under denna tid. När Anna Ahlström och Ellen Terserus båda avlider 1943 tar Anna Ahlström och Ellen Terserus stiftelse över skolan. Stiftelsen är också den enskilt största aktieägaren i byggnadsbolaget och styr alltså även detta bolag. I december 1946 föreslår stiftelsen att byggnadsbolaget ska likvideras eftersom stiftelsen behöver stärkas ekonomiskt. Något som bevisligen inte sker, troligtvis för att byggnadsbolaget fortfarande har en viktig roll att spela.

Byggnadsbolaget äger under 1950-talet två fastigheter, dels Brandvakten nummer 7, men också Brännaren nummer 13. Bolaget hyr ut fastigheterna dels till skolverksamheten men också till privata hyresgäster och företag. Brännaren 13 säljs senare till Anna Ahlström och Ellen Terserus stiftelse. Handlingar rörande denna fastighet finns därför i stiftelsens arkiv. Av styrelsens protokoll från 1950-1960-talen framgår att de frågor som behandlas på mötena främst gäller fastigheternas skötsel och hyresgästernas förehavanden.

I början av 1950-talet bildar byggnadsbolaget en pensionsstiftelse, Ahlströmska skolansaktiebolags tjänstemäns särskilda pensionsstiftelse. Handlingar från pensionsstiftelsen finns kvar i arkivet och rör främst enskilda anställdas pensionsavtal.

Under 1970-talet och framåt börjar det gå dåligt ekonomiskt för byggnadsbolaget och ekonomiska frågor upptar alltmer av styrelsens diskussioner. År 1972 tas förvaltningen av Brandvakten 7 över av Diligentia AB. Skolan kommunaliseras 1 juli 1973 och kommunen blir därför bolagets hyresgäst istället för stiftelsen. Hyresvärden, alltså Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag, ansvarar nu bara för det inre underhållet av fastigheten.

Diligentia AB säljer verksamheten gällande Brandvakten 7 år 1983 och förvaltningen tas därför över av AB Arsenalen.

Den 18 juli 1994 säljer Anna Ahlström och Ellen Terserus stiftelse hela sitt aktieinnehav i byggnadsbolaget, 507 av 509 aktier(två aktier har försvunnit), till Föreningen för Carlssons skola. byggnadsbolaget blir därmed dotterbolag till Föreningen för Carlssons skola och upphör med sin verksamhet våren 1995.Om arkivet
Arkivet innehåller främst handlingar från 1954 fram till 1983. Men även ett fåtal från 1920-talet gällande bolagets grundande och aktieteckningar och några från 1990-talet gällande försäljningen av bolaget till Föreningen för Carlssons skola. Denna lucka i årtalen mellan 1926-1953 innebär att bland annat protokoll, korrespondens och räkenskaper saknas för dessa år. Protokoll, korrespondens och räkenskaper är annars de tre handlingstyper som är vanligast förekommande i arkivet. Protokollen ger en bra bild av hur bolaget har agerat och tänkt under årens lopp, men frekvensen på mötena ser olika ut olika år. Vissa år har styrelsen hållit tre möten och vissa bara ett. Korrespondensen berör till stora delar olika frågor gällande fastigheten Brandvakten 7 eller ekonomiska frågor. Eftersom flera mottagare av korrespondens är återkommande i arkivet har korrespondensen delvis delats upp på mottagare. De räkenskaper som finns är utan luckor och ger således en bra bild av bolagets ekonomi.

Gallring har bara skett av kopior av redan befintliga handlingar.

Se även:
Ahlströmska skolan SE/SSA/0983/01
Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse SE/SSA/0983/02

Ordning och förteckning av arkivet utfördes under praktik på Stadsarkivet Stockholm med handledning av Solveig Larsson.

Stockholms stadsarkiv 2015-10-15


Erik Carlsson, praktikantKällor:
Byggnadsbolagets arkiv.
Två bildade kvinnor och en skola: Nya elementarskolan för flickor-Ahlströmska skolan, Red. Kerstin Stark, 1999
Omslagsbild från stiftelsens hemsida http://www.ahlstromska.se/historik.htm hämtad 2015-20-14.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad2015-10-09 14:58:27
Senast ändrad2015-10-15 09:34:48

Nyheter


den 12 september 2022
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen på Riksarkivets webbplats h...


Tidigare nyheter