Måndag den 20 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

bild
Serie

Handlingar ang. rustning, rotering och båtsmanshåll.

Västerbottens läns landskontors arkiv

Se även serie G VII a: Indelningsverk.
Västerbottens regemente. Rullor 1739-1742, 1741, 1744, 1757, 1759, 1761, 1762, 1807, 1808, 1810, 1811, 1813, 1815, 1821. Generalmönsterrullor 1789, 1790, 1792, 1802. Se mikrokort.

 Volymer (18 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11695Inb.
Roteringsprot. 15 maj-8 juni för Umeå, Bygdeå, Lövångers, Skellefteå och Burträsks kompanier (socknar) i här angiven ordning.
Skannad.
 
21695Inb. pag. Roteringsprot. och roteringslängder för Umeå, Bygdeå, Lövångers, Burträsk och Skellefteå kompanier. Innehåller även: Militiejordbok för Västerbottens södra fögderi 1699.
Skannad.
 
31695Inb. pag. Roteringsprot. och roteringslängder för Umeå (överstelöjtnantens) kompani. 
41695Inb. Roteringslängder för Umeå, Bygdeå, Lövångers, Burträsks och Skellefteå kompanier. Innehåller även: Odaterad förteckning över "Errata wid original Indelningswärcket, befundne wid Collationering".
Skannad.
 
- [H0001]1695 – 1811Se Norrbottens läns landskontor, vol. G I a:1-4. 
51765 – 1767Inb. pag. Med register. Roteringsprot. och roteringslängder enligt registret jämte Kungl. Maj:ts stadsfästelsebrev i original den 30/3 1767.
Skannad.
 
61768Inb. Länsstyrelsens signum G VI a:1. Förteckning på besparingstaxeringsrotemedel (Umeå, Bygdeå, Lövångers, Burträsks och Skellefteå socknar). Innehåller även: Skrivelse i ärendet från överste W. Carpelan 8/4 1768. 
- [H0002]1811Förteckning på år 1811 extra roterade boställen, hemman och lägenheter i länet. Se vol. A I b:2. 
- [H0003]1811 – 18141811; 1814. Roteringshandlingar. Se vol. G VII b:1. 
71824Inb. Vol. kapslad. Båtsmansroteringslängd för "andra Norrlands 2:dra Compagnie", Nordmalings socken (anteckning på första sidan." Obs. Norrlands fjerde Kompani"). 
81836 – 1837Häfte. Vol. kapslad. Lev. 8/1949. Rotejämkningsprot. 
91836 – 18481836-1837; 1846-1848. Inb. Vol. kapslad. Lev. 8/1949. Roteringsverk för Kungl. Västerbottens fältjägareregemente 1836-1837 och roteringshandlingar 1846-1848. 
101836 – 1910Kapsel. Lev. 8/1949. Vol. innehåller rotejämkningshandlingar 1836-1837; strödda handlingar ang. rotefrihetsavgiftsmedel m.m. 1869-1909; fördelningslängder över rotefrihetsavgifts- och roteunderstödsmedel 1870, 1873, 1875, 1877, 1879, 1881, 1883, 1885 och 1888; och redogörelser för rotevakansmedel 1889-1905, 1909-1910. 
111837Inb. Lev. 8/1949. Roteringsprot. 
- [H0004]1846 – 1848Roteringshandlingar. Se vol. G I a:9. 
121847 – 1857Inb. Lev. 8/1949: Med ryggetikett vid leveransen: "Lotshemmansjordebok". Vol. innehåller handlingar ang. extra rotering. 
- [H0005]1848Prot. vid extra roteringsförrättning 14-30 oktober 1848. Se vol. A I b:9. 
- [H0006]1870 – 1885Diarium över skrivelser ang. rotetaxationer, Se vol. B XII:1. 

Nyheter


den 15 juni 2021
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart ...


Tidigare nyheter