bild
Serie

Handlingar angående kyrka

Adelsö kyrkoarkiv

Volymerna 4-7 förvaras i kart- och ritningsarkivet.

 Kartor / ritningar (1 st)

Referenskod 
NS 22:1 

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1486/K I/11709 – 1716 
Se: SE/SSA/1486/O I b/21979Mätningsprotokoll för kyrkvätare i Adelsö kyrka. 
Se: SE/SSA/1486/O II/21974 – 1991Handlingar rörande Adelsö kyrka. 
Se: SE/SSA/1486/P I/31961Information om votivskeppet i Adelsö kyrka. 
11723Bänkdelning i kyrkan 1723.
Ritning över orgeln, odat.
 
21913 – 1973Restaurering av Adelsö kyrka 1913-1973.
Försäkringar 1913-1951.
Bok om Sveriges kyrkor "Färentuna härad" 1954.
Anbud gällande elektrisk klockrigningsanläggning i Adelsö kyrka 1955.
Särtryck om Adelsö kyrka 1959, 1972.
 
31950 – 1976Elvärmeanläggning i Adelsö kyrka 1950, 1952.
Information om votivskeppet i Adelsö kyrka 1961.
Handlingar angående kyrka 1965-1976.
Förslag till glasmålning i Adelsö kyrka av konstnär Gustaf Ambe, odat.
 
41802 – 1928Projekt till ny altarprydnad 1802, ritad av Gust A. Pfeffer.
Ritning till sockenkyrkan 1823, författad av Carl D. Björk. Ritningen gillades av konung Carl Johan.
Ritningar rörande förslag till utvidgning av orgelläktaren, med en kortbeskrivning, av arkitekt Nils Grafström 1927-1928.
Ritning rörande detalj till pelare under nya orgelläktaren 1928, av arkitekt Nils Grafström.
 
51927 – 1952Handlingar med ritningar angående kyrkan:
Förslag till utvidgning av orgelläktaren 1927 av Nils Grafström samt elektriskvärme 1949.
Transformatorkiosk 1948.
Skiss över montage av kamrör i fönsternisch 1950.
Montering av värmeapparat i Kyrkan 1950.
Restaureringsförslag 1951-1952 av Evert Milles.
Restaureringsförslag till elbelysning 1951.
Förslag till anslutning av elvärmeanläggning i kyrkan 1952.
Elvärmeanläggning 1952.
 
61951 – 1953Handlingar med ritningar angående kyrkan bl.a.:
Uppmätningsritning av kyrkan, 1951 av Evert Milles efter uppmätning 1918 av Nils Grafström .
Ändring av befintliga bänkar 1951.
Elektrisk starkströmsanläggning 1952.
Altare i sakristia 1953 av Evert Milles.
Komplettering av dopfunt 1953, Evert Milles.
Planritning av kyrkan, od.
 
71952 – 1957Ändringsritning till sakrestian 1952, av arkitekt Evert Milles.
Ritning till skåp i sakristian 1952, av arkitekt Evert Milles.
Ritningar till lampetter, 1952-1953, av arkitekt Evert Milles.
Ritning över rester av den romanska absiden med rekonstruktion av anslutande kormur 1957, av Evald Gustafsson.
Ritning över uppmätning av rester av absidmur och altartrappa samt tegelmurad grav i koret 1957, av Evald Gustafsson.
Skisser till armatur i vindfång och under orgelläktare, odat.
Ritningar till ljusstake, odat.
 

Nyheter


den 12 september 2022
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen på Riksarkivets webbplats h...


Tidigare nyheter