bild
Serie

Handlingar rörande museifrågor, föremåls- och folkminnesvård

Gemensamma handlingar

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11926 – 1967"Museifrågor och fornsaksvård". Innehåller bl.a. handlingar rörande landsortsmuseernas ställning (dnr 1773/26, förslag till rundskrivelse angående museernas skyldigheter vid depositioner och förvärv från kyrkor, inlösen av jordfynd m.m.; utlåtanden rörande fördelningen av ädlare metallfynd, med anledning av spännbuckla från Västergårda, Sundre sn, Go, 1927; handlingar rörande motion nr 331 i AK 1926, angående åstadkommande av en bättre samverkan i fråga om bortflyttning av fornminnesmärken mellan Ra och resp lokala fornminnesförening, med anledning av SHM:s inköp av Viklau-madonnan, inv 18951);
handlingar rörande skydd mot utförsel av äldre kulturföremål;
handlingar rörande förvaringen av fynd från undersökningar vid byggnader i byggnadsstyrelsens vård (1932-1937);
PM 1967: Museiteknik, framlagt av Delegationen för viss yrkesutbildning vid universiteten m.m. (DYRK).
 
21924 – 1975"Konservering", 1927-1975. Korrespondens och handlingar rörande analys- och konserveringsfrågor. Bl.a. rörande patenten nr 113009 och 126842 avseende förfaringssätt för glaskonservering m.m. Även utländska ärenden.
"Konservatorer", 1924-1972. Med svar på rundskrivelse till landsantikvarierna och chefer för större landsortsmuseer betr konservatorer, hantverkare etc anlitade för konserveringsuppgifter (1964); handlingar rörande utbildning av konservatorer, 1963-1965, m.m.
Jfr handlingar rörande utlandet, serie F XII.
 
31935 – 1977"Textilkonservering". Handlingar och korrespondens rörande materialundersökningar, textilvård och -konservering. Fr.o.m. 1951 listor till Ra över textilföremål "som avgått efter företagen konservering". Med PM 1951 angående textilkonservatorns och textilavdelningens uppgifter. Se även Äa 3, Byggnadsminnesavdelningen: Pietas; samt gemensamma handlingar, Brevserien 2 (serie E II) och Handlingar rörande utlandet (serie F XII). 
41924 – 1976"Folkminnesvård", 1924-1961, 1975-1976. Med skrivelser rörande "Folkminneskommitténs" betänkande med förslag till ett systematiskt utforskande av den svenska allmogekulturen 1924-1925 m.m.;
"Osteologi", 1932-1974. Innehåller bl.a. sarasinska kraniekurvor, handlingar rörande osteologiska avdelningen 1957-1962, Handlingar rörande laboratoriet för radioaktiv datering C-14 1956-1970 samt tidningsklipp;
"Östasiatiska samlingarna", 1939-1965. Med redogörelse för Östasiatiska samlingarna under åren 1938 till 1943; angående lokalfrågan 1942, 1945; angående Östasiatiska samlingarnas organisation 1958, 1965 m.m.
"Medelhavsmuseet", 1954-1969. Med bl.a. olika versioner av förslag till reglemente 1954; angående överlämnande av Egyptiska museets samlingar och fonder 1954; angående museets lokalfråga 1956-1957; angående godkännande av förvärv till samlingarna 1963-1969.
"Svenska Nubienkommittén" (Unescos Nubienprojekt) 1960-1963.
Se även serie F IX Handlingar rörande länsmuseer och andra institutioner.
 

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter