bild
Serie

Gästgiveri- och skjutsväsen, Allmänt

Västernorrlands läns landskanslis arkiv

Volymerna 19-36 innehåller i huvudsak handlingar angående entreprenadkontrakt för gästgiveri- och skjutsstationer (entreprenadkontrakt över skjutshållet).

 Volymer (37 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11763 – 1810Häri bl.a. handlingar angående färjekarlar. 
21766 – 1840 
31767 – 1850Skjutsregler, Norra Ångermanlands fögderi. 
41769 – 1778 
51777 – 1783Skjutsregler, Medelpads fögderi. 
61779 – 1784 
71785 – 1800 
81800 – 1805Skjutsregler, Södra Ångermanlands fögderi 1805. 
91805 – 1809 
101805 – 1873Med bl. a. formulär rörande tjänstehjon 1805,
kungörelser rörande handel,
kungörelse rörande befrielse för utländska fartyg från skyldighet att medföra sundhetsbetyg 1836,
skjuts- och gästgiveridagböcker 1854-1870.
kungörelse rörande telegrafledningar 1866,
formulär rörande uppgifter om hemman och jordlägenheter samt
uppgifter om skjutsningsbestyret 1873.
 
111810 – 1846 
121818 – 1847Tillsättande av gästgivare.
Häri även handlingar angående färjkarlar.
Skannad.
 
131842 – 1870Medelpad. Innehåller bl.a. landstingsprotokoll 1842-1844 och skjutsdagböcker 1869-1870. 
141843Skannad 
151844 – 1854 
161846 – 1878 
171879 – 1884Bl.a. entreprenadkontrakt å skjutshållning. 
181885 – 1890 
191900Verifikationer till ränteriets räkning över landstingets bidrag till skjutsentreprenaden. 
201884 – 1887 
211887 – 1894Diverse utslag rörande dagboksklagomål. 
221891 – 1894 
231895 – 1900 
241901 – 1904 
251905 – 1911 
261912 – 1913 
271912 – 1923 
281914 – 1918 
291914 – 1918 
301919 – 1923 
311919 – 1923 
321920 
331921 – 1923 
341924 – 1926 
351927 
361927 – 1929 
371929 – 1936 

Nyheter


den 12 september 2022
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen på Riksarkivets webbplats h...


Tidigare nyheter