bild
Serie

Ia Meteorologiska observationer till lands Sverige

Vetenskapsakademien, Kungl Meteorologiska observationer

Kapslar. Länsvis ordnade, inom länen i görligaste mån kronologiskt.

 Volymer (60 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11728 – 1832Stockholm och Stockholms län. Meteorologiska diagram 1728. Sam Schultze: Väderleksanteckningar, Kista, Spånga, 1743 - 1761. C F Scheffer: Meteorologiska observationer, Tyresö, 1770 - 1783.C R von Schantz: Rön och hypoteser..., Mälby sätesgård, 1772. "Väderlekens observation", 1777 - 1785. M Sturtzenbecher: Väderleksobservationer på en blodigel..., Väppeby sätesgård, Östuna, 1781. A Tottie: Meteorologiska observationer, Tullinge, 1781. "Stormarnas kulmination", Stockholm 1785 - 1790, 1822 - 1824. Komparationstabeller, 1807 - 1809, Stockholm? Meteorologiska observationer, Stockholm?, 1830 - 1832. 
21755 – 1785C B Permandh, Vindfrekvenser, Stockholm. 
31755 – 1860Temperatur - och vinddiagram, Stockholm, 1755 - 1788, även barometerstånd och vattenhöjder i Stockholm ( och Karlskrona), 1860. 
41760 – 1786J C Wilcke, Komparationstabeller, Stockholm. 
51787 – 1791J C Wilcke, Komparationstabeller, Stockholm. 
61792 – 1796J C Wilcke, Komparationstabeller, Stockholm. 
71826 – 1859Diverse almanackor med väderleksanteckningar, Stockholm, 1826, 1841-1842, 1846, 1847-1849 ( "FGR"), 1851-1852, 1854-1855, 1857-1859.
N E Forssell: Anteckningsbok, Norrtälje, 1842-1843. Almanackor: Norrtälje och Stockholm, 1844-1845, Norrtälje, 1852, Skara, 1848, 1856, D:o? 1851 och 1855.
 
81853 – 1872Palmstedt, Meteorologiska observationer, Stockholm, 1853-1865. Barometerstånd m.m., Skeppsholmen, 1860. Regnmätning i sammandrag, Enskede, 1863-1872. A F Rolloin, Eds prästgård, Meteorologiska observationer, 1868-1871. 
91863 – 1869Meteorologiska observationer, Stockholms observatorium. Se även volym 37. 
101665 – 1860Uppsala län: Angående syner i Rasbo och Rasbokil, 1665, 1671 ( avskrift ur Palmsköldska samlingen). Utdrag ur meteorologiska observationer, Uppsala, 1747. Barometerstånd, Uppsala, 1825 (och 1824?). Medeltemperatur, Uppsala, 1835-1905. E Schlegel, Almanackor med väderleksanteckningar, Hammarskog, 1850, 1857-1860. Även ett häfte temperaturiakttagelser, 1860. 
111725 – 1805Södermanlands län: Barogrem i avskrift, Bettna, 1725-1726. S G Hedin, Meteorologiska observationer, Strängnäs, 1786-1805. 
121806 – 1827Södermanlands län: S G Hedin, Meteorologiska observationer, Strängnäs, 1806 - 1820 (luckor). J Holmlin, Meteorologiska observationer, Torshälla prästgård, 1825-1827. 
131821 – 1843Södermanlands län: J E Strömberg, Meteorologiska observationer, Strängnäs, 1821-1843 (luckor). F Montgomrie, Sammandrag av meteorologiska observationer, Åkerö, 1825-1831. 
141845 – 1862Södermanlands län: Meteorologiska observationer och dagbok över gårdens sysslor, S:t Nicolai, Nyköping, 1845-1862. Lektor Sohlberg, Barometerreduktioner, Strängnäs, odat. 
151690 – 1887Östergötlands län: Laurentius, Hallenius, Dagboksanteckningar ur en almanacka, Linköping, Örberga m.fl. platser, 1690. C Wimmermark, Meteorologiska observationer, Linköping, 1740, 1750-1751. H Wikström, Väderleksobservationer, Rappestad och Sjögestad, 1752-1755. Meteorologiska observationer, Älvestad m.fl. orter, 1763. G Lenngren, Meteorologiska observationer, Kvillinge m.fl. orter, 1832-1849. Även observationer från Över- och Nederkalix, Norrbottens län. Termometer- och barometerobservationer, Ekeby prästgård, 1845-1849. Månatlig medeltemperatur, Strålsnäs, 1845-1865. C E Sjögren, Meteorologiska observationer, Strålsnäs, 1846-1877. H Hjort, Termometeranteckningar, Kisa, 1880. Fuktighetsobservationer, Medevi, 1881-1887. 
161823 – 1860Östergötlands län: G Westling, Utdrag ur kyrkoherden A Hedners på latin förda anteckningar om väderleken, Asby m.fl. orter. 
171831 – 1874Jönköpings län: Meteorologiska observationer, Visingsö, 1831-1837. J A Johansson, Uppgifter om väderleken, Säby, 1852-1874 (luckor). Även Moheda, Kronobergs län. C E Rosén, Observationsjournaler, Näshults säteri, 1856-1865. A Sjögren, Höjduppgifter för barometermätningar, utan ort och år. Se även volym 21 och 36. 
181785 – 1833Kronobergs län: S Lundén, Meteorologiska observationer, Växjö, 1785-1798. Gedda, Meteorologiska observationer, Öjhults gård, Sunnerbo, 1786. E Heurlin m.fl., Meteorologiska observationer, Växjö, 1800-1833. H von Schönberg, Termometer- och barometerobservationer, Bolmstad, Ljungby. J A Johansson, Uppgifter om väderleken, 1839-1850, se volym 17. 
191747 – 1821Kalmar län: S Rudholm, Anmärkningar om Östersjöns förändringar, Blankaholm, 1747-1750. H P Frigelius, Meteorologiska observationer, Kalmar, 1747-1751. A Wijkström, Meteorologisk dagbok, Kalmar, 1753-1758. Meteorologiska observationer, Löta prästgård, 1778. J J Hederström, Meteorologiska observationer, Hjorted, 1805-1810. Meteorologiska observationer, Herrstorp, Pelarne, 1809, S Kellberg, Meteorologiska observationer, Kalmar, 1818, 1821. 
201780 – 1859Gotlands län: M Sturtzenbecher, Meteorologiska observationer, Slite, 1780. N L Ehrenström, Tablå över termometerstånden, Fårö, 1855. P A Säve, Anteckningar om väderleken m.m. (band), Visby, 1855-1859. Häri även diverse excerpter och avskrifter ur kyrkböcker och almanackor rörande väderlek, 1600- och 1700-talen. 
211783 – 1879Blekinge län: S Ahlgren, Väderleksiaktagelser, Karlshamn, 1783, även väderleksiaktagelser, 1784-1790, förda av annan hand. C J Hubendick, Almanacksanteckningar, Karlskrona, 1842-1843. Kaptenlöjtnant Rosén, Observationsjournaler, Karlskrona, 1846-1855, även observationer från "en egendom i Småland 7 mil SO om Jönköping". C J Håkansson, Anteckningar rörande vindmätning och vattenhöjd, Kungsholmens fästning, 1860. J Ringheim, Barometer - vattenhöjds- och vindobservationer, Karlskrona, 1860. Olika författare, Vattenståndet, Karlskrona, 1866-1874. E Rydberg, Meteorologiska observationer, Ronneby m.fl. orter, 1854-1879. Se även volym 3. Kristianstads län: Observationer saknas i samlingen. 
221752 – 1843Malmöhus län: N Schenmark: Meteorologiska observationer och förslag till dagbok för observationer Lund, 1752-1764.C M Espman, Observationer över vind och väderleken, Landskrona, 1759-1761. Utdrag av meteorologiska observationer, Landskrona, 1766. A F Kniberg, Sammandrag av meteorologiska observationer, Lund, 1817. Observationer på väderleken, Malmö, 1823. Sammandrag av meteorologiska observationer, Lund, 1843. 
231765 – 1779Meteorologiska observationer, Lund. Fr.o.m. 1771 på formulär. 
241780 – 1790Meteorologiska observationer, Lund. Fr.o.m. 1771 på formulär. 
251791 – 1803Meteorologiska observationer, Lund. Fr.o.m. 1771 på formulär. 
261804 – 1813Meteorologiska observationer, Lund. Fr.o.m. 1771 på formulär. 
271814 – 1821Meteorologiska observationer, Lund. Fr.o.m. 1771 på formulär. 
281759 – 1852Hallands län: J G Marin, Förteckning på väderlekens omskiften, Halmstad, 1759-1760. Observationer på vattnets stigande och fallande, Varberg, 1770. S Landberg, Meteorologiska observationer, Kungsbacka, 1791.E G adlerberg, Väderleksobservationer, Halmstad, 1818. C G Piltz, Väderleksanteckningar, Varberg, 1811-1817, 1819. D Kullberg, Meteorologiska iakttagelser m.m., Vinbergs prästgård, 1841-1852. J J Smitt, Medeltemperaturtabeller, Halmstad, 1845-1852. 
291770 – 19231770 - 1872, 1923. Göteborgs- och Bohus län: G A von Kurtz, Observationer på vattnets stigande och fallande, Nya Älvsborg, 1770. Observationer på vattnets stigande och fallande, Marstrand, 1770, (utdrag ur Karlstens fortifikationsarkiv). F Wennberg, Journal över vattenhorisontens förändringar..., Göteborg, 1770. O Lindberg & E Svensson-Kullman, Meteorologiska observationer, Göteborg, 1787-1791. Medeltemperaturer, Göteborg, 1787-1791, 1804-1827, 1829-1843. P C & W D Roluff, Meteorologiska observationer, Lundegården, Kvillebäcken, 1797-1802. Diverse observationer, Göteborg, 1804 -1923 (delvis reproduktioner). 
301804 – 1820Göteborgs- och Bohus län. Meteorologiska observationer, Göteborg. 
311821 – 1843Göteborgs- och Bohus län. Meteorologiska observationer, Göteborg. 
321830 – 1888Göteborgs- och Bohus län. J Forsell, Meteorologiska observationer, Känsö, 1830. H J Ekeberg, diverse observationer, Göteborg, 1842-1872, även biografi över författaren ( av Knut Haldin). Meteorologiska observationer, Göteborg?, 1842-1874. C W Ringborg, Meteorologiska observationer, Särö, 1842-1888. L G Paykull, temperaturobservationer, Marstrand, 1860-1866. 
331829 – 1852Göteborgs- och Bohus län. C Palmstedt, Meteorologiska observationer, Göteborg, 1829-1852. Dito författare? Meteorologiska observationer i almanackor, 1834, 1847. 
341846 – 1874Älvsborgs län: Meteorologiska observationer i sammandrag m.m., Östad. 
351847 – 1877Älvsborgs län: Meteorologiska observationer i sammandrag m.m., Östad. 
361786 – 1881Älvsborgs län: Vattenståndet i Vänern, Vänersborg, 1853-1862. Även jämförelsetabeller över dito, 1807-1820. E Olbergs, meteorologiska observationer i sammandrag, Tösslanda, 1856-1862. H Spaak, meteorologiska observationer i sammandrag, Skeppsholmen, Liared, 1864-1881.
Skaraborgs län: Berättelse om åskans häftighet m.m., Skara, u.å. men uppläst i KVA 1780.Vattenhöjden i en damm..., 1786-1787. A Finnberg, observationer över väderleken, Dala, 1795-1801. J A Helén, almanacksanteckningar, Mariestad m.fl. orter, 1868. Även anteckningar från orter i Jönköpings län, se även volym 7. Värmlands län: Meteorologiska observationer, Torsby, 1840.
 
371740 – 1875Örebro län: E Campanius, P Carlsson, meteorologiska observationer (avskrift), Ramundeboda, 1740-1765. Väderlekens förhållande, Örebro, 1789. U Lundgren, observationer över väderleken, Örebro, Kumla, Snavlunda m. fl. orter ( även Stockholm), 1816 - 1870, med luckor. Anmärkningar om väderleken, Glanshammars prästgård, 1820. Dr Lithell, meteorologiska observationer, Örebro, 1821-1824. L Fernkvist, meteorologiska observationer, Ramsbergs klockaregård, 1871. Assessor Dahlgren, meteorologiska observationer, Örebro, 1862-1875. 
381712 – 1867Västmanlands län: Väderleksobservationer, Tidö, 1753-1754. J Widell, seglationsuppgifter m.m., Västerås, 1712 - 1836, med luckor. C G Avelin?, meteorologiska observationer, Västerås, 1786-1801. Meteorologiska observationer, antagligen Sala, 1860-1867. 
391753 – 1874Kopparbergs län: P M Gisler, "Tabel som i 19 års tid utwisar Solmånadens wäderlek...", Hedemora och Norrbärke, 1753-1773. PM Gisler, "Extract af Dagbok...", anteckningar av annan hand: "Sannolikt av Gisler", Falun, 1766. C M Blom, observationer över ovanligt sträng köld, Hedemora, 1799. Rektor Strandberg, meteorologiska observationer, Falun, 1810-1815. Utdrag ur almanackor, Malung, 1819. Observerad väderlek m.m., Falun, 1820. O Rinman, meteorologiska observationer, Wiggesnäs, Hedemora, 1820. Barometerobservationer (tryck), Falun m.fl. platser, 1821-1822. Bergmästaren Wallman, nederbördsanteckningar (diagram), Falun, 1828-1850. Meteorologiska iaktagelser, Vintjärn, Svärdsjö, 1860-1861. Tabell över vårfloden i Dalälven och Runn, 1860, 1867. H W Clason, meteorologiska iaktagelser, Hult, Falun, 1867-1874. 
401830 – 1842Kopparbergs län: Nederbördsdiagram, Falun 
411843 – 1850Kopparbergs län: Nederbördsdiagram, Falun 
421841 – 1852Kopparbergs län: Meteorologiska observationer, Falun. Även en fascikel förklaringar till de antecknade observationerna. 
431853 – 1862Kopparbergs län: Meteorologiska observationer, Falun. 
441745 – 1875Gävleborgs län: Anmärkningar över luftens beskaffenhet i Ångermanland och Hälsningland, 1745. E Printz, väderleksobservationer, Loos, 1749-1751. O Johansson, väderleksförhållanden, Ovanåker, 1792-1875. Transumt ur Ovanåkers s:ns historia. P Casström, Väderleksobservationer, Voxna, Ljusdal, 1794. Om ett skogsfall i Gästriksland, Hedesunda? 1795 (avskrift). Meteorologiska, ekonomiska m.fl. observationer, Strömbacka bruk?, 1816-1843. N J Bergsten, Meteorologiska observationer, Gävle, 1817-1825. 
451810 – 1858Gävleborgs län: J F Björkman, Meteorologiska observationer, Tolvfors och Hedvigsfors, även PM av G Wallenberg. 
461813 – 1861Gävleborgs län: S Wallner, Meteorologiska observationer, Hudiksvall. Även diverse anteckningar om sjukdomar, folkmängd m.m. 
471813 – 1861Gävleborgs län: Dr Wikblad, Väderleksanteckningar i almanackor, Järvsö och Söderhamn, 1847-1860, 1862. 
481747 – 1821Västernorrlands län: N Gisler, Meteorologiska observationer, Härnösand, 17147-1749, 1 häfte av annan hand, med påskrift "Hernösand, Gisler". Månadsmedeltemperatur, Härnösand, 1787-1821 (avskrift). J Sahlberg, Meteorologiska observationer, Härnösand, 1792-1794 (luckor). P Hellzén och J Biberg, Meteorologiska observationer, Härnösand, 1787-1799. 
491800 – 1825Västernorrlands län: N Gisler, Meteorologiska observationer, Härnösand, 17147-1749, 1 häfte av annan hand, med påskrift "Hernösand, Gisler". Månadsmedeltemperatur, Härnösand, 1787-1821 (avskrift). J Sahlberg, Meteorologiska observationer, Härnösand, 1792-1794 (luckor). P Hellzén och J Biberg, Meteorologiska observationer, Härnösand, 1787-1799. Luckor. Se även volym 44, 49 och 55. 
501762 – 1888Jämtlands län: O Granbom, Meteorologiska observationer, Brunflo, 1762-1765. E Ångman, Väderleksiaktagelser, Föllinge, 1765-1793. Om väderleken och årgångarne i Jämtland ( även Medelpad), 1777-1796. I Törnsten och hans änka, Termometerobservationer, Backen, Brunflo, 1798-1811. E Nordenberg, Meteorologiska observationer, Östersund, 1801-1821 (luckor). P Rissler, Meteorologiska observationer, Östersund, 1815. P Fjellman, Utdrag av väderleksanteckningar i almanackor, Östersund, 1836-1888. Meteorologiska observationer, Östersund, 1863. P E Olsson, Några meteorologiska observationer, Östersund, 1870-1888 (luckor). E Holmberg, Meteorologiska observationer, Strånäset, Stugun, 1874-1875. 
511779 – 1823Västerbottens län: P Stenberg, Väderleksanteckningar, Umeå landsförsamling, 1779-1823. Även anteckningar från finska orter. A Pehrsson, Väderbok, Stöcksjö, 1782-1802. Fenologiska observationer (synnerligen strödda), Umeå?, 1784-1797. 
521796 – 1810D E Naezén m.fl., Meteorologiska observationer ( delvis i utdrag), Umeå. 
531809 – 1828Västerbottens län: E Haeggquist m.fl., Meteorologiska observationer, Umeå. 
541761 – 1806Norrbottens län: Ekonomiska observationer i utdrag, Jukkasjärvi, 1761. Väderleksanteckningar, Torneå, 1789-1792. M Kolström, Observationer, Muonioniska, Pajala, 1789. E Grape, "Enontekis Sokns beskrifning", med tillägg. Även anteckningar om årets gång. 1794-1799 m.m. E Grape, Meteorologisk dagbok, Enontekis ( Karesuando), 1802-1806. E Grape, Meteorologisk dagbok i häften jämte utdrag ur densamma m.m. 
551803 – 1835Norrbottens län: J Bethén, Meteorologisk dagbok, Neder-Kalix, 1803 ( mycket defekt). A Rechardt, Väderleksobservationer, Torneå, 1808. C E Laestadius och C Rådström, Termometerobservationer, Kvickjock, 1816-1817 (lucka). C J Boström, Väderleksanteckningar, Luleå, Gammelstad, 1817-1835. C M Walldenström, Väderleksobservationer, Luleå, 1822-1826, 1828-1832. 
561825 – 1876Meteorologiska observationer och medeltemperaturer Över-Torneå, 1825-1826, 1838. C F Plogemann, Ljusfenomen m.m., Piteå, 1835. Barometerobservationer, Haparanda, 1841 - 1842. E O Nordlinder, Iakttagelser om vårens fortskridande, Luleå,1862-1873. Termometerstånd och väderlek, Neder-Kalix, 1863-1866. Meteorologiska observationer, Haparanda och Härnösand, 1864-1865, 1867-1870. I W Bucht, Temperatur- och väderleksanteckningar, Över-Torneå, 1866-1876. Meteorologiska observationer, Neder-Kalix, 1867. F W Knoblock, Väderleksobservationer, Muoniowaara och Muonioniska, 1867-1874. Tabell över solens upp- och nedgång, Haparanda, u.å. ( defekt). 
571792 – 1826J Portin, Kopior av klimatiska anteckningar, utan ort, 1792-1793. J Portin, Tabell över isgången, årsväxten och väderleken, Över-Torneå, 1792-1826. J Portin, Observationer om väderleken och omskiften, Över-Torneå ?, 1793. J Portin, Meteorologiska observationer, Haapakylä holme m.fl. platser, Över-Torneå, 1794-1808. J Portin, Meteorologiska observationer, Över-Torneå, 1797-1799. J Portin, Tabell över medeltemperaturen, Haapakylä, Över-Torneå, 1802-1807. J Portin, Meteorologiska observationer, Haapakylä, Över-Torneå, 1809-1822. 
581818 – 1838J Portin, Berättelse om Torne älvs isgång, Över-Torneå m.fl. orter, 1818, 1827-1830, 1832-1837. J Portin, Meteorologiska observationer, Över-Torneå, 1826-1837. J Portin, Iakttagelser vid dagjämningarna och solstånden, Över-Torneå, 1836-1838. J Portin, Följebrev till de till vetenskapsakademien insända berättelserna, 1830, 1831, 1834. Termometerobservationer, Karesuando, 1839 och 1848. 
591801 – 1862E Burman, Tabell över medeltemperaturen, Haapakylä, Över-Torneå (Sammanställning över J Portins observationer), 1801-1831. E Burman, Meteorologiska observationer, Neder-Kalix prästgård och hemmanet Åkroken, 1829-1840. E Burman, Meteorologiska observationer, Hemmanet Åkroken, Neder-Kalix, 1840-1851. E Burman, Meteorologiska observationer, Hemmanet Åkroken, Neder-Kalix och bostället Thureholm, Över-Torneå, 1851-1862. E Burman, Renskrifter av meteorologiska observationer, Nederkalix prästgård, Åkroken samt Thureholm, Över-Torneå, 1830-1859. E Burman, Tabell över medeltemperaturen m.m. Neder-Kalix och Över-Torneå, 1850-1861. E Burman, Jämförelsetabeller, Neder-Kalix,, 1851-1854. E Burman, Solförmörkelsen 28 juli 1851, Åkroken, Neder-Kalix (defekt). E Burman, Avskrifter ur Åbo Tidningar nr. 27/1837. Avskrift av brev från "E B" ( Erik Burman), Kalix och Åkroken, u.å. Meteorologiska byrån, Temepratursummor, efter J Portins och E Burmans observationer, 1801-1862. Se även volym 15. 
601726 – 1867Övriga handlingar: Upplysningar om vilka personer som gjort observationer på olika platser i Sverige och Finland, 1726-1802. Uppgifter om släckta fyrar, 1848-1860. Temperaturen i medeltal på olika platser i Sverige, 1859-1867. Diverse övriga handlingar. 

Nyheter

den 11 maj 2023
Välkommen att fira ”Sverige 1523” med Riksarkivet!
Riksarkivet uppmärksammar att det är 500 år sedan...


den 28 april 2023
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


Tidigare nyheter