bild
Arkiv

AB Librarias arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ATA/ENSK_254-1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/KDuYpDhrb4Al6zvLLJieC7
ExtraIDENSK_254-1
Omfång
0 Hyllmeter 
204 Volymer 
Datering
19232005(Tidsomfång)
ArkivinstitutionATA/Riksantikvarieämbetet
Arkivbildare/upphov
AB Libraria (1917 – 2005)
Alternativa namn: Libraria Konsthantverk AB
Kategori: Företag. Ospecificerad

Innehåll

ArkivhistorikHandlingarna i arkivet speglar inte fullständigt Librarias verksamhet. En stor del av de äldre handlingarna saknas, men det finns luckor även i det senare materialet. Styrelseprotokoll saknas för åren 1917-1922, samt för tiden efter 1946. För åren 1968-1973 finns ett antal kopior på styrelseprotokoll. Efterforskningar har gjorts men resterande styrelseprotokoll har inte kunnat lokaliseras. Räkenskapshandlingar saknas till största delen. Det finns ett stort antal skisser från Sylva Klaréns tid, nästan samtliga signerade av henne. Från Anna-Lisa Odelqvist-Kruses tid finns också många skisser, dock är endast ett fåtal signerade A.LOK (Odelqvist-Kruse). Flertalet av hennes skisser torde återfinnas i hennes personarkiv. Bortsett från en protokollsbok med styrelseprotokoll (1923-1946), kortregistret med textilprover, lagerkort, en del av skisserna till kyrksilver, beställningskort och några äldre kataloger, saknas i stort sett handlingar från Agda Österbergs och Märta Gahns tid. Omkring 1970 överläts delar av Librarias arkiv från Gahns tid till Nordiska museet. Det innehåller vid sidan om skisser och tygprover även andra handlingar från Librarias verksamhet.
Skisser till kyrkotextilier och kyrksilver är en relativt stor mängd av arkivets handlingar. En annan betydande del utgörs av beställningar och korrespondens rörande beställningar. Dessa ingår i serien F2, "Handlingar rörande beställningar". Samtidigt kan majoriteten av arkivets handlingar och serier lmytas till beställningar. Beställningsliggarna (D1), kortregistret med textilprover (D2), skisserna (Fla-Flc), textilproverna (i F3), beställningskorten (G2) har alla spelat sin roll i denna process. Inom serierna har den ursprungliga ordningen i stor utsträckning bevarats. Detta innebär t ex att olika typer av handlingar ibland ligger tillsammans. Ett beställningsärende i F2 kan exempelvis ibland innehålla konespondens i en eller flera riktningar tillsammans med skiss, textilprov och fotografi. Arkivet innehåller en hel del fotografier, främst från senare år. Librarias arkiv överläts till Svenska kyrkan av Berling Media AB 2007. Det ordnades och förtecknades 2018.
Angränsande arkiv:
Märtha Gahns arkiv, 1910-1974, Nordiska museet.
Märta Gahns samling, ATA/Riksantikvarieämbetet.
Anna-Lisa Odelqvist-Kruses samling, 1952-1997, ATA/Riksantikvarieämbetet.
Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag AB/AB Verbum - Kyrkliga Centralförlaget, 1911-1975 (endast protokoll), Svenska kyrkans arkiv i Uppsala.
/Uppsala 2018-08-24
Rebecka Skoog
Svenska kyrkans arkiv i Uppsala
Införlivat i ATA/Riksantikvarieämbetets samlingar juni 2020.

Kontroll

Skapad2023-01-16 10:43:11
Senast ändrad2023-03-06 09:57:20

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter