bild
Serie

Diverse antikvariska undersökningar och redogörelser

Gemensamma handlingar

Serien skapades i februari 2008 för att inhysa de till ämbetsarkiv 2 hörande volymerna innehållande reseberättelser, brev, avskrifter, genealogica och diverse samlingar.
2008-02-20
Alexandra Franzén

 Volymer (84 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1"Avskrifter och original bref". Flintenberg 27. 
2"Anteckningar och handlingar angående Kongl. Majt:s orden samlade av C.G. Norling". 
3Bidrag till kännedom om fornminnen inom Västerbottens lappmark af O. P. Pettersson (avskrift). 
41818 – 1822Brev från baron von Saltza till biskop Münter, 1818-1822. 
51872C. G. Österberg, "Anteckningar Till Topografisk, Antiqvarisk och Historisk Beskrifning Öfver Jäders Socken och Kyrka år 1872" (Öster-Rekarne härad). - Band. 
6Diverse Afskrifter och Bref:
"Några Afskrifter af Membraner utur Tidö och andre Bibliothecer".
Häfte med av Liljegren gjorda avskrifter efter 16 norska medeltidsbrev.
Johan Nylanders biskopsed 1746 12/10.
"Statuta Convivii beatae Virginis Stockholmiae", avskrift av J.G. Liljegren".
"Tal Hållit uti Kongl. Målare och Bildhuggare Academiens Sammankomst vid prisutdelningen på Charlottas dag den 12te May 1810".
"6 st. handl. 1653-54 o. senare rör. Abr. Kollanius öfvers. af stads- o. landslagen till finska o. Henrik Jacobssons samt Anders Michelssons revision af arbetet".
"Två brev fr. Alb. Ihre till utrikesministern 1830".
 
7Eskil Olssons reseberättelse över undersökningar i Ångermanland sommaren 1909. 
8Genealogiska anteckningar och tidningsklipp. 
9Förtegnelse over aftryk af klokkeindskrifter m.v., fra middelalderen. Af F. Uldall. 
10Gotland. Några tidningsartiklar derom. 
11Handlingar rörande den s.k. Cronbergska sedan Hackerska familjegraven, Södertälje kyrka. 
12Historia, främmande folks. Angående Revolutionen i Frankrike 1848. 
13J. A. Stechau: Register över Rudbecks Atlantica. 
14Kungl. Bref och Kungl. Auctoriteters (?). 
15Diverse kataloger över sigillsamlingar. 
16Landscrona Stads Beskrifning. Utgifven af Caspar M. Espman. 
17Lettres & negociations du B. Cedercreutz en Russie pour L'année 1722 et 1728. 
18Magnus Matthias. Civitatum quarundam Schaniae brevis Descriptio. 
19Miscellanea Historico - Politico. M. S. C. T. Vol I. 
20Miscellanea Historico - Politico. M. S. C. T. Vol II. 
21Miscellanea Historico - Politico. M. S. C. T. Vol III. 
22Miscellanea Historico - Politico. M. S. C. T. Vol IV. 
23Miscellanea Historico - Politico. M. S. C. T. Vol V. 
24Miscellanea Historico - Politico. M. S. C. T. Vol VI. 
25Miscellanea Historico - Politico. M. S. C. T. Vol VII. 
26Optegnelser om Kirker i Skaane og Halland af F. Uldall. 
27Samling af Sveriges Ridderskaps och Adels sigill (samlade av B. Risberg). 
28Kongliga och publika sigill samlade af B. R. (B. Risberg). 
29Sigill - beskrifningar och Ritningar. 
30Sveriges Historia samt Historiska Handlingar nr 5. 
31Tanum. Anteckningar. 
32Eric Ihrfors - Register till Uplandia Sacra. 
33Eric Ihrfors - Uplandia Sacra. Pars Prima I. 
34Eric Ihrfors - Uplandia Sacra. Pars Prima II. 
35Eric Ihrfors - Uplandia Sacra. Pars Prima III. 
36Eric Ihrfors - Uplandia Sacra. Pars Prima IV. 
37Eric Ihrfors - Uplandia Sacra. Pars Secunda I. 
38Eric Ihrfors - Uplandia Sacra. Pars Secunda II. 
39Eric Ihrfors - Uplandia Sacra. Pars Tertia. 
40Eric Ihrfors - Smolandia Sacra. Pars Prima. 
41Eric Ihrfors - Smolandia Sacra. Pars Secunda. 
42Eric Ihrfors - Smolandia Sacra. Pars Tertia. 
43Eric Ihrfors - Smolandia Sacra. Pars Quarta. 
44Eric Ihrfors - Ostrogothia Sacra. 
45Eric Ihrfors - Gestricia Sacra. 
46Eric Ihrfors - Westmannia Sacra. 
47Eric Ihrfors - Oelandia Sacra. 
48Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Första samlingen. Städerna. 
49Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Andra samlingen utur Kinda härads kyrkoböcker. 
50Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Tredje samlingen. Ydre härad. 
51Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Fjärde samlingen. Gullbergs härad. 
52Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Femte samlingen. Bobergs härad. 
53Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Sjätte samlingen. Alkebo härad. 
54Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Sjunde samlingen. Hanekinds härad. 
55Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Åttonde samlingen. Bankekinds härad. 
56Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Nionde samlingen. Åkerbo härad. 
57Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Tionde samlingen. Skärkinds härad. 
58Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Elfte samlingen. Finspånga läns härad. 
59Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Tolfte samlingen. Memmings härad. 
60Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Trettonde samlingen. Bråbo härad. 
61Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Fjortonde samlingen. Lösings härad. 
62Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Femtonde samlingen. Björkekinds härad. 
63Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Sextonde samlingen. Östkinds härad. 
64Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Sjuttonde samlingen. Hammarkinds härad. 
65Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Adertonde samlingen. Vifolka härad. 
66Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Nittonde samlingen. Göstrings härad. 
67Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Tjugonade samlingen. Lysings härad. 
68Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Tjugoförsta samlingen. Dals härad. 
69Eric Ihrfors - Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Tjugoandra samlingen. Aska härad. 
70Eric Ihrfors - Anteckningskladd utur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Aska härad. 
71Eric Ihrfors - "Ostrogothia Sacra". 
72Eric Ihrfors - Några af Uplands kyrkliga minnen och Qverimonia Templorum Neglectorum Uplandensium. 
73Brev från Ehrensvärd:
"Fjorton bref från A. Ehrensvärd till Chapman 1759(?) - 1772". Originalbrev till skeppsbyggmästaren Fr. H. af Chapman: därmed sammanbundet: en skrivelse till Chapman från "Commissionen för bestyrelsen af Gerners Medaille" dat. Köpenhamn d 26/1 1790.
 
74Barfod, Johan Christopher:
Avskrifter av brev och handlingar av J.C.B. Avskr. 1. Portf. 1-2, s. 1-979.
 
75Barfod, Johan Christopher:
Avskrifter av brev och handlingar av J.C.B. Avskr. 1. Portf. 3, s. 980-.
 
76Barfod, Johan Christopher:
Avskrifter av brev och handlingar av J.C.B. Avskr. 1. Portf. 4, s. 1684-2358.
 
77Barfod, Johan Christopher:
Avskrifter av brev och handlingar av J.C.B. Avskr. 1. Portf. 5, s. 2359-.
 
78Barfod, Johan Christopher:
Avskrifter av brev och handlingar av J.C.B. Avskr. från Helsingfors. 1790-tal.
 
79Barfod, Johan Christopher:
Avskrifter av brev och handlingar av J.C.B. Avskr. från Helsingfors. 1801.
 
80Barfod, Johan Christopher:
Avskrifter av brev och handlingar av J.C.B. Avskr. från Helsingfors.
 
81Barfod, Johan Christopher:
Avskrifter av brev och handlingar av J.C.B. Avskr. från Helsingfors. 1800-tal.
 
82Biografiska samlingar och genealogi. Återfanns ej vid inventeringen i mars 2008. 
83Historisk litteratur. Återfanns ej vid inventeringen i mars 2008. 
84Orientaliska tryck och manuskript. Återfanns ej vid inventeringen i mars 2008. 

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter