Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Einar Bagers samling


Grunddata

ReferenskodSE/MSA/00152
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ae45sYzuMwBIV9XMZLzWzT
ExtraIDPER
Omfång
9 Hyllmeter 
Datering
15601888(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd)
ArkivinstitutionMalmö stadsarkiv (depå: Norra hamnen, Bergsgatan)
Arkivbildare/upphov
Bager, Einar (1887 – 1990)
Alternativa namn: Bager, Einar Henrik
Kategori: Person (släkt, samlare). Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete (Lokalhistoriker)

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr MSA/00152


Förteckning

över

Einar Bagers samlings

arkiv
Inledning (äldre form)Einar Henrik Bager, född den 19 april i Malmö S:t Petri församling, som av grosshandlare Harald Bager och hans hustru, född Hedman, student examen i Malmö 1905, studier vid konstakademin i Köpenhamn och Stockholm samt i Paris.

Underlöjtnant i K. Södra Skånska nf. reg. reserv 1908, avsked 1912.

Ledamot av styrelsen för Malmö fornminnesförening fr.o.m. 1931 var 1931-33 föreningens sekreterara och 1933 redaktör för dess årsskrift.

Ledamot av styrelsen för Malmö planterings och försköningsförening.

Ledamot (suppleant) i styrelsen för Malmö Museum fr.o.m. 1941.

Ledamot (suppleant) av Malmö S:t Petri för samlings kyrkoråd fr. o. m. 1938 (ordinarie fr.o.m 1940); kyrkovärd i nämnda församling fr. o. m. 1948

Ledamot av styrelserna för Manufakturaktiebolaget i Malmö. Malmö Yllefabriks AB. Malmö Pantlåneinrättning AB. Malmökonfektion med flera företag.

Landskaps- och porträttmålare (särskilt barnporträtt). Har utfört ett stort antal teckningar och rekonstruktioner med motiv från Malmö i gången tid.

Började 1929 bedriva arkivstudier i Malmö stads urkunder med särskilt stadens topografi . Han har framlagt sina forskningsrön i ett stort antal tryckta avhandlingar och uppsatser särskilt i Malmö museer och Malmö fornminnesförenings publikationer. Hans tyngst vägande tryckta verk är säkerligen de om "Gamla Malmö-gårdar" Skånska Dagbladets gård, Flensburgska gården (tillsammans med Nils Gösta Sandblad) och Krononmagasinet. Hans i den förstnämnda boken publicerade orientering rörande korsvirkesbebyggelsen i Malmö under 1600- och 1700-talen är särskilt beaktandsvärd, då den är en med veteskaplig exakthet gjord framställningen av ett viktigt skede i Malmö stads bebyggelsehistoria. Bager har dessutom hopbragt en välordnad samling excerpter och andra resultat av en mångårig forskarmöda, ur vilka samling han städes med berevillighet lämnar uppgifter till både lärda och lekmän, som söka hans bistånd.

Som frivillig medarbetare i Malmö museer och Malmö fornminnesförenings kulturhistoriska verksamhet har Einar Bager även nerlagt ett stort och oegennyttigt arbete, när det gällt att bevara märkligare Malmö historiska byggander och arkeologiska märkvärdigheter och åt dem bereda en fristad antingen i frilufsreservatet eller i museets samlingar.

Malmö 28 februari 1947

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad1996-08-05 00:00:00
Senast ändrad2019-08-13 10:25:50

Nyheter

den 21 december 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning ha...


den 8 november 2021
Fira Arkivens dag med Riksarkivet den 13 november!
Välkommen att fira Arkivens dag med oss! Arkivens...


Tidigare nyheter