bild
Arkiv

Blidö kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1488
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/YHV6yTc6DQ5UXj2LkqSZzB
Omfång
9,6 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Blidö församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning: SSA 1488Förteckning

över

Blidö församlings kyrkoarkiv
ArkivhistorikBLIDÖ KYRKOARKIV

Arbetsuppgifter och organisation:
Blidö församling (Sjuhundra kontrakt i Ärkestiftet) i Stockholms län var t.o.m. 1999-12-31 en lokal myndighet som en del av svenska statskyrkan.
Beslutanderätten utövades av kyrkostämma och kyrkofullmäktige (Församlingslagen § 10). Närmast under fullmäktige lydde pastor och kyrkoråd. Pastor var chef på pastorsexpeditionen, arkivansvarig och ansvarig för kyrkobokföringen. Pastor var även självskriven ledamot av kyrkorådet. Kyrkorådet var församlingens styrelse och svarade för den kyrkokommunala verksamheten.
Pastor var arkivansvarig för kyrkoarkivet och dess vård samt ADB-register som hörde till pastorsexpeditionens verksamhet. Pastor ansvarade för att uppgifter ur kyrkoarkivet utlämnades i överensstämmelse med gällande lag och författning. Kyrkorådet var registeransvarigt för medlemsregister (och verksamhetsregister, förda med hjälp av ADB).

Inom myndigheten har handlagts frågor rörande:
- Folkbokföringen t.o.m. 1991-06-30.
- Kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01.
- Kyrkorådets verksamhet.
- Kyrkokommunal ekonomi.
- Begravningsverksamheten.

Historik:
Blidö församling utbröts ca 1650 ur Länna församling, men betraktades tidvis som kapellförsamling intill 1922-02-04 då Kungl. Maj:t beslutade om Blidö som annexförsamling.
1961 bildade Länna och Blidö pastorat och året därpå införlivades även Riala och Roslags-Kulla i pastoratet, som fr.o.m. 1977 består av Länna, Blidö och Riala församlingar.
I och med relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten 1999-12-31 ingår församlingen sedan 2000-01-01i Samfundet Svenska Kyrkan.

Beskrivningar av arkivet (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess):
Viktiga ADB-register inom verksamheten:
- Ministerialböcker.
- Församlingsregister.
- Medlemsregister.
- Verksamhetsregister.

Andra viktiga handlingar inom verksamheten:
- Ministerialböcker (dop-, vigsel-, begravnings- och konfirmationsböcker) med
tillhörande ej gallringsbara handlingar.
- Protokoll (kyrkofullmäktige, kyrkoråd m.m.).
- Ämbetshandlingar. (inspektionsprotokoll m.m.)
- Ritningar och kartor.
- Minneslundsbok.
- In- och utflyttningsböcker.
- Diarieförda handlingar.
- Gravböcker.
- Inventarieförteckningar.
- Vissa räkenskaper

Sökingångar till arkivet:
- Arkivförteckning.
- Diarium.

Gallring har skett enligt Riksarkivets direktiv. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagorna till ministerialböckerna. Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare.

Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.

Omarbetad och kompletterad av arkivarie Antoinette Ekberg, Stockholms stadsarkiv 2021-04-09

Ämnesord

Ämnesord, ort
Blidö församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2021-04-09 11:21:45

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter