bild
Serie

Brevserien 1

Gemensamma handlingar

Brevserien 1 har förmodligen upplagts på 1880-talet. Till denna serie, småningom kallad brevserien, fördes en del sådan korrespondens och andra handlingar rörande främst enskilda personer, vilken inte ansågs kunna placeras på annat håll, men någon konsekvens kan inte iakttagas; sådana skrivelser har även påträffats i andra kapslar. I serien tycks man också ha lagt antikvariska rapporter, som inte ansågs behövliga för de 1880 påbörjade antikvarisk-topografiska dossiererna (ämbetsarkivet, F I), t.ex. på grund av att de delvis eller helt tryckts. För handlingar efter 1923 se även Brevserien 2, Äa 3, E II.
På 1910-talet synes en ny brevserie ha upplagts, brevserien 2 (se ämbetsarkivet 3, E II), där skrivelser från både enskilda och myndigheter arkivlades, ej heller här med någon större konsekvens. Man tycks då ha övergått till att enbart lägga mer omfattande handlingar i brevserien 1, t.ex. privata papper som förvärvats av verket.
Sedan 1970-talet har handlingar av enskild proveniens utbrutits och tillförts enskilda arkiv. Vid ordningsarbetet 1998 har återstående enskilda arkiv eller arkivfragment (Boije, Dahlbäck, Ekman, Hedell, Hilfeling, Kjellmark, Salvén, Sohlman, Söderberg, Upmark) omordnats, i flera fall sammanförts med tillhörande handlingar på annan plats och nyförtecknats som privatarkiv. Vidare har inkomna skrivelser m.m. rörande topografiska objekt överförts till ämbetsarkivets serie F I. Handlingar före 1923 i brevserien 2 har samtidigt tillagts brevserien 1, liksom vissa andra brev från enskilda som påträffats i andra kapslar (anteckningar på breven).
Slutligen har två pappband (vol. E VII:1) från riksantikvarien J.G. Liljegrens tid och en kapsel lösa ”Bref till KVHAA:s sekreterare m.fl. från inländska ledamöter m.fl. 1786-1826” inordnats i brevserien 1.
Handlingarna är ordnade alfabetiskt efter brevskrivare, myndighet, institution eller person som föranlett skrivelsen. Vissa handlingar är sorterade efter ämne. Serien innehåller bl.a. inkomna skrivelser rörande akademiärenden, rörande ej inlösta fynd och rörande antikvariska inventeringar. Det här bilagda brevskrivarregistret följer den ursprungliga ordningen i de båda brevserierna; det syftar ibland inte på brevskrivaren utan handlingar om honom. Skrivelser från myndigheter och organisationer kan vara upptagna under personnamn. Både diarieförda och icke diarieförda skrivelser förekommer. Se även brevserien 2 (ämbetsarkivet 3, gemensamma handlingar, E II).
Anette Brännkärr, juni 1998. S.Ö. rev. aug. 1998.
Register över brevskrivare finns att ta del av hos Riksantikvarieämbetets arkiv/Antikvarisk-topografiska arkivet.

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11777 – 1832Inkomna brev från svenska ledamöter ("Bref från Inländske ledamöter"), 1777-1832, inb.; brev från utländska ledamöter ("Utländska bref"), 1778-1832, inb. Brevregister även i banden. 
21800 – 1944A. 
31797 – 1925B. 
41778 – 1938C-D. 
51788 – 1928E-F. 
61786 – 1927G-H. 
71788 – 1931I-K. 
81786 – 1922L. 
91844 – 1926M. 
101787 – 1922N-R. 
111877 – 1927S-Sar. 
121794 – 1922Sch-U. 
131833 – 1931Wa-We. 
141793 – 1922Wi-Ö. 

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter