bild
Serie

Privatiora

Axel Lagrelius samling

Volym nummer 3 förvaras i kart- och ritningsarkivet.

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11876 – 19451) Utbildning 1876-1908.
2) Meritlistor, minnesanteckningar m.fl. biographica 1890-1910.
3) Självbiografiska anteckningar 1890-1910.
 
21893 – 19441) Hyllningsdikter, bordsvisor m.m. 1893-1940.
2) Ordnar 1900-36.
3) Jubileer och uppvaktningar 1905-44.
4) Medaljer 1920-39.
5) Hedersdoktoratet 1927.
7) Medlemskap i samfund och föreningar 1893-1943.
8) Några bekanta, bl.a. J.G. Andersson, Hugo Blomberg, Axel Klinckowström och Drott Taube 1900-35.
 
31901 – 1937NS 379:1-3. Medlemskap i föreningen Krigsvetenskapliga akademin 1901.
Ns 379:4. Fint målat tackbrev från Blomsterfonden 1937.
 
41944Hyllning av Axel Lagrelii minne. 
51946Hyllning av Alma Lagerelii minne 
61913Lyckönskningar på 50-årsdagen. 
71923Lyckönskningar på 60-årsdagen. 
81933Lyckönskningar på 70-årsdagen. 
91933Lyckönskningar på 70-årsdagen. 
101943Lyckönskningar på 80-årsdagen. 
111892 – 1942Lyckönskningar på silver- och guldbröllopsdagen, 1892, 1917, 1942. 
121933Lyckönskningar på 70-årsdagen från Svenska litografiska tryckeriägarnas förbund. 
131923 – 1943Lyckönskningar på 60-årsdagen och 80-årsdagen från Svenska sällskapet för antropologi och geografi. 
141908Generalstabens litografiksa anstalts utmärkelse. 
151913 – 1943Renskrifter av lyckönskningar 1913, 1917, 1923, 1933, 1942, 1943.
CD med renskrivna lyckönskningar.
 
161889 – 1941Utnämningar 1889-1941.
Lyckönskning 1923.
 

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter