bild
Serie

FOTOGRAFIER

VON DÜBENSKA FAMILJEARKIVET

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1U.å.Femtio (50) stycken porträttfotografier (med namngivna personer) i litet album. (LA 141). 
21868Femtioen (51) stycken stereoskopbilder av människor, landskap och bebyggelse från Lule, Pite och Lycksele lappmarker. Förvaras i ask märkt: "Lapplandsminnen". (LA 141). 
31868Sjutton (17) stycken stereoskopbilder av människor, landskap och bebyggelse från Lule, Pite och Lycksele lappmarker. Förvaras i ask märkt: "Lapplandsminnen". Delvis samma bilder som i volym nr:2. (LA 141).
Tio (10) stycken stereoskopbilder av landskap från Luleå lappmark. Foto: Lotten von Düben. (LA 299).
 
41868Trettiofyra (34) stycken stereoskopbilder av människor, landskap och bebyggelse från Lule lappmark. Foto: Lotten von Düben. Förvaras i ask märkt: "Lapplandsminnen". Delvis samma bilder som i volym nr:2. (LA 683). 
51860 – 1874Ett (1) fotografi av "Sorselelappar i Ammarnäs", 1871. Foto: Lotten von Düben. (LA 4).
Tjugoen (21) stycken fotografier av människor, dräkter m.m. från Lule, Pite och Lycksele lappmarker, åren 1871-1874. Foto: Lotten von Düben. (LA 137).
Planch nr: 1-6 i Gustaf von Dübens bok "Om Lappland och lapparne", Stockholm 1873. Även en kopia av planch nr: 2. (LA 138).
Trettiotvå (32) fotografier, varav en saknas, av människor och dräkter från Lule, Pite och Lycksele lappmarker, år 1871. Foto: Lotten von Düben. (Acc. nr 1938/115, LA 139).
Tjugosju (27) stycken fotografier av människor och dräkter från Lule, Pite och Lycksele lappmarker, 1868-1871. (Acc. nr 1939/007, LA 140).
Se även volymerna nr: 1-3. Tolv (12) stycken porträttfotografier, ca 1860-tal. Foto: Lotten von Düben. (LA 141).
Sex (6) stycken fotografier, varav tre (3) saknas, av människor från skilda lappmarker. Foto: Lotten von Düben. (LA 153).
Sju (7) stycken fotografier av dräkter och människor från Lule lappmark. (LA 188).
Sex (6) stycken fotografier av landskap från Lule lappmark, ca 1860-1870. Foto: Lotten von Düben. (LA 300).
Aderton (18) fotografier av föremål ur Gustaf von Dübens samling. Foto: Gustaf von Düben. (LA 308).
Två (2) planscher/teckningar av lapptrummor hos Gustaf von Düben. (LA 329).
Två (2) stycken fotografier från Pite och Lycksele lappmark. Foto: Lotten von Düben. (LA 722).
Ett (1) fotografi/kopia av ateljéfoto föreställande Gustaf och Lotten von Düben i början av deras äktenskap. (LA 1169).
Ett fotografi/foto efter foto av Lotten von Düben. "Lappkvinna med vagga och stav". (LA 1318).
Även elva (11) kopior av diverse fotografier från olika lappmarker.
 
6U.å.Fotografier (huvudsakligen) förlagor till illustrationer i Gustaf von Dübens bok: "Om Lappland och lapparne". (LA 1168).
Innehåller även en tunn skissbok: "Lapplandsminnen" med fem (5) blad karikatyriska blyertsteckningar av Gustaf von Düben.
 
7Fotokopior från Umeås universitetsbibliotek. 

Nyheter

den 21 december 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning ha...


den 8 november 2021
Fira Arkivens dag med Riksarkivet den 13 november!
Välkommen att fira Arkivens dag med oss! Arkivens...


Tidigare nyheter