bild
Serie

FOTOGRAFIER

VON DÜBENSKA FAMILJEARKIVET

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1U.å.Femtio (50) stycken porträttfotografier (med namngivna personer) i litet album. (LA 141). 
21868Femtioen (51) stycken stereoskopbilder av människor, landskap och bebyggelse från Lule, Pite och Lycksele lappmarker. Förvaras i ask märkt: "Lapplandsminnen". (LA 141). 
31868Sjutton (17) stycken stereoskopbilder av människor, landskap och bebyggelse från Lule, Pite och Lycksele lappmarker. Förvaras i ask märkt: "Lapplandsminnen". Delvis samma bilder som i volym nr:2. (LA 141).
Tio (10) stycken stereoskopbilder av landskap från Luleå lappmark. Foto: Lotten von Düben. (LA 299).
 
41868Trettiofyra (34) stycken stereoskopbilder av människor, landskap och bebyggelse från Lule lappmark. Foto: Lotten von Düben. Förvaras i ask märkt: "Lapplandsminnen". Delvis samma bilder som i volym nr:2. (LA 683). 
51860 – 1874Ett (1) fotografi av "Sorselelappar i Ammarnäs", 1871. Foto: Lotten von Düben. (LA 4).
Tjugoen (21) stycken fotografier av människor, dräkter m.m. från Lule, Pite och Lycksele lappmarker, åren 1871-1874. Foto: Lotten von Düben. (LA 137).
Planch nr: 1-6 i Gustaf von Dübens bok "Om Lappland och lapparne", Stockholm 1873. Även en kopia av planch nr: 2. (LA 138).
Trettiotvå (32) fotografier, varav en saknas, av människor och dräkter från Lule, Pite och Lycksele lappmarker, år 1871. Foto: Lotten von Düben. (Acc. nr 1938/115, LA 139).
Tjugosju (27) stycken fotografier av människor och dräkter från Lule, Pite och Lycksele lappmarker, 1868-1871. (Acc. nr 1939/007, LA 140).
Se även volymerna nr: 1-3. Tolv (12) stycken porträttfotografier, ca 1860-tal. Foto: Lotten von Düben. (LA 141).
Sex (6) stycken fotografier, varav tre (3) saknas, av människor från skilda lappmarker. Foto: Lotten von Düben. (LA 153).
Sju (7) stycken fotografier av dräkter och människor från Lule lappmark. (LA 188).
Sex (6) stycken fotografier av landskap från Lule lappmark, ca 1860-1870. Foto: Lotten von Düben. (LA 300).
Aderton (18) fotografier av föremål ur Gustaf von Dübens samling. Foto: Gustaf von Düben. (LA 308).
Två (2) planscher/teckningar av lapptrummor hos Gustaf von Düben. (LA 329).
Två (2) stycken fotografier från Pite och Lycksele lappmark. Foto: Lotten von Düben. (LA 722).
Ett (1) fotografi/kopia av ateljéfoto föreställande Gustaf och Lotten von Düben i början av deras äktenskap. (LA 1169).
Ett fotografi/foto efter foto av Lotten von Düben. "Lappkvinna med vagga och stav". (LA 1318).
Även elva (11) kopior av diverse fotografier från olika lappmarker.
 
6U.å.Fotografier (huvudsakligen) förlagor till illustrationer i Gustaf von Dübens bok: "Om Lappland och lapparne". (LA 1168).
Innehåller även en tunn skissbok: "Lapplandsminnen" med fem (5) blad karikatyriska blyertsteckningar av Gustaf von Düben.
 
7Fotokopior från Umeås universitetsbibliotek. 

Nyheter

den 23 januari 2023
Suppliker – nytt ämnesområde i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen har uppdaterats med ett nyt...


den 21 december 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


Tidigare nyheter