Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

AKTER I MÅL OCH ÄRENDEN

Sundsvalls tingsrätts arkiv

 Serier (9 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
G IAkter i tvistemål 
G IIAkter i brottmål 
G IIIAkter i domstolsärendenSerien i aktnummerordning.

Häri även slutliga beslut i domstolsärenden.

Akter i domstolsärenden för år 1971 är ordnade tillsammans med dagboksbladen i serie D III a (vol. 1-4).
 
G IVAkter i förmynderskapsärendenSerien i ärendenummerordning. 
G VAkter i mål om lagsökningSerien är utgallringsbar i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 264, 754 och 935 med en gallringsfrist om tio år. 
G VIAkter i mål om betalningsföreläggandeSerien utgallringsbar i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 264, 754 och 935 med en gallringsfrist om tio år. 
G VIIAkter i konkurs- och ackordsärenden samt i ärenden om utmätningsed 
G VIIIAkter i fastighetsdomstolsmålSerien i aktnummerordning.

Häri även domar, utslag och slutliga beslut i fastighetsdomstolsmål.
 
G XAkter i mål om handräckningAkterna är ordnade efter målnummer.

Tingsrätten tillfördes mål om handräckning fr.o.m. 1982 genom SFS 1981:131.

Akter fr.o.m. 1986 t.o.m. akt nr. 79 1990 är inte levererade.

Serien är utgallringsbar i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 935 med en gallringsfrist om tio år.
 

Nyheter

den 30 september 2021
Folkräkning 1930 uppdaterad
Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning ha...


den 28 september 2021
Digitala forskarsalen har fått nytt utseende och nya sökingångar
Digitala forskarsalen har fått en ny framsida med...


Tidigare nyheter