Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Brevserien 1

Gemensamma handlingar

Grunddata

ReferenskodSE/ATA/ARK2_1-1/E 7
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/MTKv7t3hBqoZrdrKg3u6e1
ExtraIDE 7
ArkivinstitutionATA/Riksantikvarieämbetet

Innehåll

Allmän anmärkningBrevserien 1 har förmodligen upplagts på 1880-talet. Till denna serie, småningom kallad brevserien, fördes en del sådan korrespondens och andra handlingar rörande främst enskilda personer, vilken inte ansågs kunna placeras på annat håll, men någon konsekvens kan inte iakttagas; sådana skrivelser har även påträffats i andra kapslar. I serien tycks man också ha lagt antikvariska rapporter, som inte ansågs behövliga för de 1880 påbörjade antikvarisk-topografiska dossiererna (ämbetsarkivet, F I), t.ex. på grund av att de delvis eller helt tryckts. För handlingar efter 1923 se även Brevserien 2, Äa 3, E II.
På 1910-talet synes en ny brevserie ha upplagts, brevserien 2 (se ämbetsarkivet 3, E II), där skrivelser från både enskilda och myndigheter arkivlades, ej heller här med någon större konsekvens. Man tycks då ha övergått till att enbart lägga mer omfattande handlingar i brevserien 1, t.ex. privata papper som förvärvats av verket.
Sedan 1970-talet har handlingar av enskild proveniens utbrutits och tillförts enskilda arkiv. Vid ordningsarbetet 1998 har återstående enskilda arkiv eller arkivfragment (Boije, Dahlbäck, Ekman, Hedell, Hilfeling, Kjellmark, Salvén, Sohlman, Söderberg, Upmark) omordnats, i flera fall sammanförts med tillhörande handlingar på annan plats och nyförtecknats som privatarkiv. Vidare har inkomna skrivelser m.m. rörande topografiska objekt överförts till ämbetsarkivets serie F I. Handlingar före 1923 i brevserien 2 har samtidigt tillagts brevserien 1, liksom vissa andra brev från enskilda som påträffats i andra kapslar (anteckningar på breven).
Slutligen har två pappband (vol. E VII:1) från riksantikvarien J.G. Liljegrens tid och en kapsel lösa ”Bref till KVHAA:s sekreterare m.fl. från inländska ledamöter m.fl. 1786-1826” inordnats i brevserien 1.
Handlingarna är ordnade alfabetiskt efter brevskrivare, myndighet, institution eller person som föranlett skrivelsen. Vissa handlingar är sorterade efter ämne. Serien innehåller bl.a. inkomna skrivelser rörande akademiärenden, rörande ej inlösta fynd och rörande antikvariska inventeringar. Det här bilagda brevskrivarregistret följer den ursprungliga ordningen i de båda brevserierna; det syftar ibland inte på brevskrivaren utan handlingar om honom. Skrivelser från myndigheter och organisationer kan vara upptagna under personnamn. Både diarieförda och icke diarieförda skrivelser förekommer. Se även brevserien 2 (ämbetsarkivet 3, gemensamma handlingar, E II).
Anette Brännkärr, juni 1998. S.Ö. rev. aug. 1998.
Register över brevskrivare finns att ta del av hos Riksantikvarieämbetets arkiv/Antikvarisk-topografiska arkivet.

Kontroll

Skapad2016-08-31 15:37:28
Senast ändrad2020-09-11 17:38:44

Nyheter

den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter