Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Adolf Fredriks kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0001
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/V0w89oEr7a2QzyjwAbiHEB
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Adolf Fredriks församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning: SSA 1Förteckning

över

Adolf Fredriks församlings

kyrkoarkiv
Inledning (äldre form)Adolf Fredriks Församling

Arkivbeskrivning

Stockholm

1 Adolf Fredriks Församling
Arkivbeskrivning t.o.m. 1999

Arbetsuppgifter och organisation

Adolf Fredriks församling (Domkyrkokontraktet i Stockholms stift) i Stockholms län var t.o.m. 1999-12-31 en lokal myndighet som en del av svenska statskyrkan. Församlingen leddes av ett kyrkoråd som ansvarade för den kommunala förvaltningen. Inom myndigheten har handlagts frågor rörande:
- Folkbokföring t.o.m. 1991-06-30
- Kyrkobokföring fr.o.m. 1991-07-01
- Kyrkorådets verksamhet
- Kyrkokommunal ekonomi
- Begravningsverksamhet

Vidare har upprättats:
- Inventarieförteckningar
- Ritningar rörande församlings byggnader och kyrkogården
- Ämbetshandlingar (inspektionsprotokoll m.m.)

Historik

Adolf Fredriks församling (enförsamlingspastorat) utbröts 1773 (eller 1775) ur Klara (S:ta Clara) församling. 1752-08-01 utbrutet Sabbatsbergs fattighus, 1786-03-03 införlivat Barnhusförsamlingen, 1888-07-01 införlivat Sabbatsbergs fattighus, 1888 eller 1889 införlivat Borgerskapets änkhus samt Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm. 1906-05-01 utbröts de områden som kom att bilda S:t Matteus och Gustav Vasa församlingar.

1674 stod ett kapell färdigt mellan Barnhuset och Brunkeberg och som kom kallas S:t Olofs kapell efter dess upphovsman Olof Larsson. Detta kapell, ursprungligen avsett som gravkapell, kom att bli huvudkyrka för Olofs församling och även hysa den s.k. Kungsbacksförsamlingen. 1764 fick Olofs församling eget kyrkoråd och fyra år senare lades grundstenen för en ny kyrka av konung Adolf Fredrik. 1773 beslöt Kungl. Maj:t att Olofs församling skulle utbrytas ur Klara och samtidigt byta namn, men det dröjde till 1775 innan delningen och namnbytet var komplett genomfört. Se även: Sveriges församlingar genom tiderna, utg. Av Riksskatteverket, 1989.

I och med relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten 1999-12-31 ingår församlingen sedan 2000-01-01 i Samfundet Svenska Kyrkan.

Organisation

Beslutanderätten utövades av kyrkofullmäktige och kyrkoråd (Församlingslagen § 10). Närmast under fullmäktige lydde pastor och kyrkoråd. Pastor var chef på pastorexpeditionen, arkivansvarig och ansvarig för kyrkobokföringen. Pastor var även självskriven ledamot av kyrkorådet. Kyrkorådet var församlingens styrelse och svarade för den kyrkokommunala verksamheten.


Viktiga författningar som styrde verksamheten
(Övr. ändringar ej här redovisade)

- Arkivlagen (SFS 1990:782)
- Arkivförordningen (SFS 1991:446)
- Begravningslagen (SFS 1900:1144)
- Begravningsförordningen (SFS 1990:1147)
- Datalagen (SFS 1982:446)
- Församlingslagen (SFS 1988:180)
- Kyrklig indelningslag (SFS 1988:185)
- Kyrkofondslagen (SFS 1991:1778)
- Lag om Svenska Kyrkan (SFS 1991:319)
- Religionsfrihetslagen (SFS 1980:680, ändr. 1991:448)
- Sekretesslagen (SFS 1989:713)
- Sekretessförordningen (SFS 1980:657, ändrad 1991:957)
- Förordningen om statliga myndigheters serviceskyldighet (SFS 1980:900)
- Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105)

- Datainspektionens föreskrifter om ett förenklat ansökningsförfarande för vissa personregister i Svenska Kyrkans verksamhet (DIFS 1991:2)


Viktiga ADB-register inom verksamheten

- Ministerialböcker
- Församlingsregister
- Medlemsregistret
- Verksamhetsregister


Andra viktiga handlingar inom verksamheten

- Ministerialböcker på papper (dop-, vigsel-, begravnings- och konfirmationsböcker) med tillhörande ej gallringsbara handlingar.
- Protokoll (kyrkofullmäktige, kyrkoråd m.m.)
- Ritningar och kartor
- Minneslundsbok
- In och utflyttningsböcker


Andra sökingångar

- Arkivförteckning
- Diarium

Gallring och bevarande

Riksarkivets gallringsbeslut:
- Serie A, 1988:19, 1988-04-21, för de kyrkliga församlingarna, pastorat, samfalligheter, kyrkogårdsförvaltningar (betr. Räkenskapshandlingar)
- Serie A, 1990:105, 1990-09-26, för de kyrkliga församlingarna (betr. övriga handlingar).
- Äldre gallringsbeslut: se arkivförteckningen.

Bevarande:
Bl.a. handlingar som bevarats på arkivbeständigt eller åldringsbestängd medium, papper. För papperskvalitet: se Riksarkivet informerar 1992-03-18, dnr: 24-760-92.

Viktiga serier som bevarats är bl.a. ministerialböckerna (födelse och dopbok, konfirmationsbok, lysningsbok, död- och begravningsbok), protokoll, diarier, diarieförda handlingar, gravböcker samt vissa räkenskaper (för de sistnämnda se RA 1988:19 § 5.) Vidare: inventarieförteckningar.


Arkiv- och ADB-ansvariga

Pastor var arkivansvarig för kyrkoarkivet och dess vård samt de ADB-register som hör till pastorexpeditionens verksamhet. Pastor ansvarade för att uppgifter ur kyrkoarkivet utlämnats i överensstämmelse med gällande lag och författning. Kyrkorådet var registeransvarig för medlemsregister (och verksamhetsregister, förda med hjälp av ADB.)§

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2020-02-21 13:49:51

Nyheter

den 18 september 2020
Folkräkning 1930
Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara pers...


den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


Tidigare nyheter