Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Bygglovsritningar 1713-1874

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Stockholms bygglovsritningar 1713-1978 utsågs av Unesco till Världsminne (Memory of the World) i maj 2011.

Ritningar för åren 1713-1850 är sökbara via e-arkiv Stockholm. Ritningarna kan även sökas via Stockholms stadsarkivs hemsida och då fram till 1859.

För handlingar till byggloven 1814-1874, se serie F 1 B.

Serien är sorterad efter år och ritningsnummer och kommer att registreras under våren 2019.

Nyheter

den 17 november 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal - en ny tjänst snart i Riksarkivets alla läsesalar
Vill du ta del av arkivmaterial i någon av våra l...


den 8 oktober 2020
Enklare att söka i Estoniasamlingen
Under den senaste tiden har M/S Estonias förlisni...


Tidigare nyheter