bild
Arkiv

Johan Hugo Andreas Flodmark


 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11898Fotografiska avbildningar från Skåne, gåva av Adolf Ruth, Malmö till JA Flodmark. Skånska herrgårdar, kyrkor och kyrkomålningar med mera. Många av fotografierna odaterade. 
2Bellmaniana 
31859 – 1924Brev till Flodmark, A-Å 
41863 – 19151) Betyg, tjänste-och meritförteckningar, sjukintyg mm 1863-1915
2) Anteckningar till prof. Rydins föreläsningar över Sveriges grundlagar, VT 1863
3) Kallelser till medlem i föreningar och samfund, inbjudnings-och inträdeskort
4) Personliga handlingar och föremål omhändertagna av Nils Östman
5) Handlingar rörande arkivväsendet
6) Brev 1886, Tryckta notifikationer 1886-1919
7) Tal vid avtäckning av K F Werners minnesvård, 1907
8) Teckningsförlagor, enstaka teckningar samt tre tryckta kartblad från Flodmarks skoltid
 
51863 – 19161) Skolminnen och diverse anteckningar
2) Manuskript till "Sextioåriga studentmnnen", tidningsurklipp rörande Uppsala, vykort från Nils Östman (1907), från "Ragnar" till Cecilia Flodmark, anteckningar från Uppsalatiden, 1863, Uppsala universitetskataloger, 1863
3) Manuskript till minnen från förberedelserna tillstudentexamen samt studietiden i Uppsala
4) Manuskript och anteckningar till "Finemanska Lancasterskolan" och "Från skolan och gatan"
5) Bilagor till "Genom minnets fjärrglas", 1916
 
61916 – 19191) Manuskript och anteckningar till uppsatser i St Eriks årsbok, 1919
2) Manuskript och anteckningar till uppsatsen "De la Chapeles gamla gård"
3) Manuskript till uppsats om Solna kyrka
4) Solna klockargård och Solna kyrka (manuskript)
5) Anteckningar rörande egendomar i Stockholm
 
71) Kopia av Bengt Lidners konkursakt
2) Anteckningar om Amalia Lundeberg
3) Tillägg till Klemming och Nordin, Svensk boktryckerihistoria, diverse tidningsurklipp
4) Stockholms intryck från slutet av 1700-talet (Georg von Pollett), manuskript och anteckningar
5) Översättning av W Hesses "Briefe über Unterblickheit"
6) Utdrag ur magistratens enskilda dispositionsräkningar
 
81) Appebomiana
2) Familje Lillström och Gabriel (manuskript), Anteckn manus mm i "Kungl Teaterns Dramatiska bibliotek" och "Kongl Teaterns musikbibliotek"
4) Avskrifter av Gjörwells brev
5) Anteckningar huvudsakligen rör konserter i Riddarhuset
6) Avskrifter av tryckte divertisiment
7) Envalliana, anteckningar
8) Kristelliana, Dramatiska teatern under A F Kristell, anteckningar
9) När Dramatiska teatern grundades
10) Dramatica, teateranteckningar
 
91) "Från skolan och gatan, sjuttioåriga Stockholmsminnen", 1921
2) Strödda anteckningar och tidningsurklipp
3) Diverse anteckningar
4) Bellman mm
5) Diverse anteckningar
5) Strödda excerpter
6) Diverse tryck
7) Tryck Stielers skolatlas
 
10Biographica Originalhandlingar rörande teater och skådespelare 
11Svenska Teatern 
121910Tidningsurklipp 

Nyheter

den 26 juni 2024
Rosenbergs geografiska lexikon som öppna data
Nu finns Rosenbergs geografiska lexikon att ladda...


den 30 maj 2024
Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI
Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelli...


Tidigare nyheter