bild
Serie

Kartor och ritningar

Carl Carlsson Gyllenhielms samling

 Kartor / ritningar (53 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001-00055["Afrijtningh oppå Nye Bergwara och Trestenhultz underliggiande godz a. 1637/ -1638. -Erich Nilsson Aspegren." Innehåller: 1-2 Nya Bergkvara, 3 Nya Bergkvara och Huseby, 4 "Lantafla på ... Carl Carlssons Gyldenhielms sätegodz i Småland under Berkwara Tres1637 – 1638 
0001:00001[Jordebok för Nya Bergkvara] [titelsida] Afriitningh oppå Nye Berqwara och Trestenhultz Underliggiande Godz. A. 1637. [sid 1] Nije Berqwara i Kinnewaldz Häredt i Skatelöfz Sochn Uthi Smålandh. Lacus Salen. Igla Siön. [forts sid 2]1637sid 1 och 2 utgör hela kartan 
0001:00002[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 2] Nije Berqwara i Kinnewaldz Häredt i Skatelöfz Sochn Uthi Smålandh. Lacus Salen. Igla Siön. [se även sid 1]1637sid 1 och 2 utgör hela kartan 
0001:00003[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 3] Nya Barquara och Huseby affmätte och calculerade effter den instruction som der vthöffver giffvin ähr recknades 14000 quadrata alnar på huart Tunnelandh. Lacus Salen. Igla siön.1637 
0001:00004[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 4] Lantafla på högwäborne herres h. Carl Carlssons Gyldenhielms sätegodz i Småland under Berqwara och Trestenshult beläne Anno 1638.1638 
0001:00005[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 5] Huseby:Kinnewaldz h:Skatelöfz sokn. [sid 6] Odensiöö:Kinnewaldz häredh, Skattelöfz sokn.[forts sid 7]1637 
0001:00006[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 7] Odensiöö:Kinnewaldz häredh, Skattelöfz sokn. [se även sid 6] [sid 8] Strööby:Kinnewaldz häredt. Skatelööfz Sokn. [forts sid 9]1637 
0001:00007[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 9] Strööby:Kinnewaldz häredt. Skatelööfz Sokn. [se även sid 8] [sid 10] Hökaryds:Öija Sokn, Kinnewaldz h:Sönneröön skatelöfs sokn:Torneqwarn, och Sundet Torsåås Sokn. [forts sid 11]1637 
0001:00008[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 11] Hökaryds:Öija Sokn, Kinnewaldz h:Sönneröön skatelöfs sokn:Torneqwarn, och Sundet Torsåås Sokn. [se även sid 10] [sid 12] Ustredh, Öija sokn.1637 
0001:00009[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 13] Törnåker och Gransholma Eng samma sokn[Öja], Kinnewadz h. [sid 14] Ellanda:Öija Sokn.1637 
0001:00010[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 15] Nääs, Blädinge Sokn, Kinnewaldz Häredt. [sid 16] Kinnewaldz Häredt. Blädinge Sokn. [forts sid 17]1637 
0001:00011[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 17] Kinnewaldz Häredt. Blädinge Sokn. [se även sid 16] [sid 18] Kinnewaldz Häredt. Blädinge Sokn. [forts sid 19]1637 
0001:00012[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 19] Kinnewaldz Häredt. Blädinge Sokn. [se även sid 18] [sid 20] Ulfwegraf, Blädinge Sokn. Wästanhaga Bergunda Sokn. Siöbol, wederslöf s: Kinnewaldz h: [forts sid 21]1637 
0001:00013[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 21] Wästanhaga Bergunda Sokn. Siöbol, wederslöf s: Kinnewaldz h: [se även sid 20] [sid 22] Liungzåkra, Wäderslöfz Sokn.1637 
0001:00014[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 23] Östre Påtetorp, Bergunda Sokn. Kinnewaldz h: [sid 24] Långztorp, Bergunna Sokn, Kinnewaldz h:1637 
0001:00015[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 25] Arenäs, Härle Sokn. Alboo häredt. [sid 26] Härele: Härle s: Alboo häredt. [forts sid 27]1637 
0001:00016[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 27] Härele: Härle s: Alboo häredt. [se även sid 26]1637 
0001:00017[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 27 b och c, tomt blad. Har ett vattenmärke]1637 
0001:00018[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 28] Trästenshult, Almosery Sokn, Kinnewaldz h: [sid 29] Hynsylta och Idekulla, Almoseryds Sokn, Kinnewaldz h: [forts sid 30]1637 
0001:00019[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 30] Hynsylta och Idekulla, Almoserydh Sokn, Kinnewaldz h: [se även sid 29] [sid 31] Wrångeboda och Kastensmåhla, Almoseryds Sokn, Kinnewaldz häradt. [forts sid 32]1637 
0001:00020[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 32] Wrångeboda och Kastensmåhla, Almoserydh Sokn, Kinnewaldz häradt. [se även sid 31] [sid 33] Wrångeböke och Ieszemåla, Almosery Sokn, Kinnewaldz h: [forts sid 34]1637 
0001:00021[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 34] Wrångeböke och Ieszemåla, Almosery Sokn, Kinnewaldz h: [se även sid 33] [sid 35] Måsebrohult och Norre wrångeböke, Almoserydh Sokn, Kinnewaldz h: [forts sid 36]1637 
0001:00022[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 36] Måsebrohult och Norre wrångeböke, Almoserydh Sokn, Kinnewaldz h: [se även sid 35] [sid 37] Broorsmåla, Almoserydh Sokm, Kinnewaldz h: [forts sid 38]1637 
0001:00023[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 38] Broorsmåla, Almoserydh Sokm, Kinnewaldz h: [se även sid 37] [sid 39] Grömteboda[?] och Midingstorp, Urshulta Sokn, Kinnewaldz h: [forts sid 40]1637 
0001:00024[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 40] Grömteboda[?] och Midingstorp, Urshulta Sokn, Kinnewaldz h: [se även sid 39] [sid 41] Midingzbråta, Urshulta Sokn, Kinnewaldz häredt. [forts sid 42]1637 
0001:00025[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 42] Midingzbråta, Urshulta Sokn, Kinnewaldz häredt. [se även sid 41]1637 
0001:00026[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 43] Hiortalydh. Carlstorp. [forts sid 44]1637 
0001:00027[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 44] Biellerhult [se även sid 43] [sid 45] Biellernäs1637 
0001:00028[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 46] Börkebråten [sid 47] Ramsbergh1637 
0001:00029[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 48] Slattismåla [sid 49] Kompersmåla1637 
0001:00030[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 50] Hunamåla [sid 51] Kassehult [forts sid 52]1637 
0001:00031[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 52] Kassehult [se även sid 51] [sid 53] Blåtorpet. Skiölgersmåla. Kiempamåla. Wärahults Engh. Beckeskog.1637 
0001:00032[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 54] Lilla Rössmåla [sid 55] Dusmala hult1637 
0001:00033[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 56] Stora Rössmåla [sid 57] Froary1637 
0001:00034[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 58] Siöary [sid 59] Uthnäs1637 
0001:00035[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 60] Trytike [se även sid 59] [sid 61] Östre Elmhult1637 
0001:00036[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 62] Wästre Elmhult [sid 63] Tuget [forts sid 64]1637 
0001:00037[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 64] Tuget [se även sid 63] [sid 65] Kröwikan1637 
0001:00038[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 66] Gimbla [sid 67] Hernisåås1637 
0001:00039[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 68] Askummetorp [sid 69] Gerde1637 
0001:00040[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 70] Liungarum [forts sid 71]1637 
0001:00041[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 71] Liungarum [se även sid 70] [sid 72] Skålebro1637 
0001:00042[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 73] Klämistorp affmät och calculerat effter den instruction som der uthöffwer serdeles giffwin ähr recknandes 14 000 quadratae alnar på hwart Tunnelandh. [forts sid 74]1637 
0001:00043[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 74] Klämistorp affmät och calculerat effter den instruction som der uthöffwer serdeles giffwin ähr recknandes 14 000 quadratae alnar på hwart Tunnelandh. [se även sid 73]1637 
0001:00044[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 75] Hennas N:des Fruns F:Kierstina Ribbingz Arffwegodz i Liungarum medh des omliggande ägor affmätte. [forts sid 76]1637 
0001:00045[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 76] Hennas N:des Fruns F:Kierstina Ribbingz Arffwegodz i Liungarum medh des omliggande ägor affmätte. [se även sid 75]1637 
0001:00046[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 77] Tokarp [sid 78] Klämistorp [forts sid 79]1637 
0001:00047[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 79] Klämistorp [se även sid 78] [sid 80] Sanseredh1637 
0001:00048[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 81] Aremo. Karmishult. [sid 82] Hakarp [forts sid 83]1637 
0001:00049[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 83] Hakarp [se även sid 82] [sid 84] Ratan1637 
0001:00050[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 85] Slöjtorp. Gunnarstorp. [sid 86] Engelycke1637 
0001:00051[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 87] Bagarp [sid 88] Holma1637 
0001:00052[Jordebok för Nya Bergkvara] [sid 89] Lydda. Börketorp1637 

Nyheter

den 21 september 2023
Dagböcker och resebeskrivningar – nytt i Digitala forskarsalen
Riksarkivets Digitala forskarsal har uppdaterats ...


den 15 september 2023
Programmet klart för höstens digitala lunchföredrag från Riksarkivet
Gustav Vasas barndom, brev från 1523, släktforskn...


Tidigare nyheter