Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

HANDLINGAR RÖRANDE VERKSAMHETEN

KERSTIN BERNHARDS ARKIV (ACC.NR 1994/024, 1999/065, 2001/082, 2007/006)

 Volymer (2 st)

ReferenskodAnmärkning 
11. Texter om Frankrike. (Ur pärm "Frankrike).
2. Klipp m.m. om Frankrike. (Ur pärm "Frankrike").
3. Anteckningar, citat m.m. ang. bröd. (Ur arbetspärm)
4. Finland. Bröd etc. Bildtexter (utst. Thielska). Liljevalchs. (Ur arbetspärm).
5. Korrespondens rör. utställningar m.m. (Ur arbetspärm).
6. Utdrag ur texter: Marguerite Yourcenar, Elin Wägner. (Ur arbetspärm).
7. Anteckningar om fotografi och fotografer. (Ur arbetspärm).
8. Tryck ang SFF
9. Betyg m.m.:
Antagen till ledamot i Fotografiska Föreningen efter anmälan av John Hertzberg. 14/2 1934.
Intyg: Föreläsningar och praktiska övningar för John Hertzberg läsåret 1933-1934.
Praktik hos Ferdinand Flodin 15/10 1933 - 22/6 1934.
Antagen till ledamot i Fotografiska Föreningen 17/9 1935 efter anmälan av F. Flodin.
Betyg ("Zeugnis") Contempora Lehrateliers f. Neue Werkkunst under tiden 15/9 1934 -
31/12 1936.
Fotografiska Föreningens hedersomnämnande i februaritävling 17/2 1937.
Anställningsintyg ateljé Uggla 1/9 1937 - 30/11 1938.
Fotografiska Föreningen: Stor plakett i brons i Föreningens februaritävling 24/2 1939.
Diplom "Store nordiske Fotografiudstilling paa Charlottenborg" 26/8 - 17/9 1939.
Anställningsbetyg för frk Ulla Andersson 1943/44 (Kopia. Utfärdat av KB. Ej underskriven.)
Tjänstgöringsbetyg Stockholms Stads lärlings- och yrkesskolor ht 1945 -t.o.m. ht 1946.
KB:s ansökan om stipendium för studier i England 31/1 1947.
Tjänstgöringsintyg för fröken Margareta Brickman 1/1 - 15/7 1947. (Kopia. Utfärdat av KB.
Ej underskriven).
Specialkurs i Färgfotografering 22-29/1 1948 i Stockholm. Statens Hantverksinstitut.
Diplom i Nordisk Fagfotografi-Udstilling i Köpenhamn 5-15/4 1949.
Diplom för "bildskapande inom matkonstens område". Gastronomiska Akademien 22/9 1965.
Sveriges Författarfond: Bokillustratörspremium för år 1977. 12/5 1977.
10. Brevpapper och omslag till fotografier.
11. Diskett med material om Kerstin Bernhard (Malin Sveholms).
 
2Kassettband innehållande intervju med Kerstin Bernhard gjord av Malin Sveholm 1994-07-20 samt sammanfattning (utskriven). 

Nyheter

den 10 maj 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 54 884 ...


den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


Tidigare nyheter