Måndag den 27 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

bild
Serie

HANDLINGAR RÖRANDE VERKSAMHETEN

KERSTIN BERNHARDS ARKIV (ACC.NR 1994/024, 1999/065, 2001/082, 2007/006)

 Volymer (2 st)

ReferenskodAnmärkning 
11. Texter om Frankrike. (Ur pärm "Frankrike).
2. Klipp m.m. om Frankrike. (Ur pärm "Frankrike").
3. Anteckningar, citat m.m. ang. bröd. (Ur arbetspärm)
4. Finland. Bröd etc. Bildtexter (utst. Thielska). Liljevalchs. (Ur arbetspärm).
5. Korrespondens rör. utställningar m.m. (Ur arbetspärm).
6. Utdrag ur texter: Marguerite Yourcenar, Elin Wägner. (Ur arbetspärm).
7. Anteckningar om fotografi och fotografer. (Ur arbetspärm).
8. Tryck ang SFF
9. Betyg m.m.:
Antagen till ledamot i Fotografiska Föreningen efter anmälan av John Hertzberg. 14/2 1934.
Intyg: Föreläsningar och praktiska övningar för John Hertzberg läsåret 1933-1934.
Praktik hos Ferdinand Flodin 15/10 1933 - 22/6 1934.
Antagen till ledamot i Fotografiska Föreningen 17/9 1935 efter anmälan av F. Flodin.
Betyg ("Zeugnis") Contempora Lehrateliers f. Neue Werkkunst under tiden 15/9 1934 -
31/12 1936.
Fotografiska Föreningens hedersomnämnande i februaritävling 17/2 1937.
Anställningsintyg ateljé Uggla 1/9 1937 - 30/11 1938.
Fotografiska Föreningen: Stor plakett i brons i Föreningens februaritävling 24/2 1939.
Diplom "Store nordiske Fotografiudstilling paa Charlottenborg" 26/8 - 17/9 1939.
Anställningsbetyg för frk Ulla Andersson 1943/44 (Kopia. Utfärdat av KB. Ej underskriven.)
Tjänstgöringsbetyg Stockholms Stads lärlings- och yrkesskolor ht 1945 -t.o.m. ht 1946.
KB:s ansökan om stipendium för studier i England 31/1 1947.
Tjänstgöringsintyg för fröken Margareta Brickman 1/1 - 15/7 1947. (Kopia. Utfärdat av KB.
Ej underskriven).
Specialkurs i Färgfotografering 22-29/1 1948 i Stockholm. Statens Hantverksinstitut.
Diplom i Nordisk Fagfotografi-Udstilling i Köpenhamn 5-15/4 1949.
Diplom för "bildskapande inom matkonstens område". Gastronomiska Akademien 22/9 1965.
Sveriges Författarfond: Bokillustratörspremium för år 1977. 12/5 1977.
10. Brevpapper och omslag till fotografier.
11. Diskett med material om Kerstin Bernhard (Malin Sveholms).
 
2Kassettband innehållande intervju med Kerstin Bernhard gjord av Malin Sveholm 1994-07-20 samt sammanfattning (utskriven). 

Nyheter


den 15 juni 2021
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart ...


Tidigare nyheter