Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Ointroducerad adels förening


Grunddata

ReferenskodSE/RA/730721
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/2zazKhfuUTEiqBIiQCGTW0
ExtraID730721
Omfång
1,1 Hyllmeter 
Datering
19172018(Tidsomfång)
VillkorJa
TillståndsgivareDeponenten
VillkorsanmHandlingarna är tillgängliga för forskning endast med tillstånd från Ointroducerad adels förening. För kontaktuppgifter, se pärm i forskarexpeditionen.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd), F-exp/pärm, Lars-Olof Welander 2007. Kompletterad med tilläggsleveranser 2019.
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Ointroducerad adels förening
Kategori: Förening

Innehåll

Inledning (äldre form)Sveriges ointroducerade adelsförening stiftades ursprungligen 1911 då en första styrelse tillsattes vid ett sammanträde på Riche i Stockholm. Föreningen fick dock inte någon vind i seglen förrän 1917 då man vid en nystart valde överste Claes Grill till ordförande. Man räknar officiellt 1917 som året för föreningens grundande.

Grill gick med entusiasm in för uppgiften och vid hans bortgång hösten 1918 stod föreningen på stadig grund. Ointroducerad adels förening har som främsta uppgift bland annat att bedriva släktforskning, sammanställa stamtavlor och släktbeskrivningar för ätter som tillhör Sveriges ointroducerade adel. Ekonomiska bidrag till anslutna ätters ungdomar för uppfostran och utbildning samt understöd till medlemmar på deras ålderdom är andra inslag i verksamheten. Utgivningen av en kalender med uppgifter om ointroducerade adelsätter har alltid varit en viktig angelägenhet för föreningen.

I det bevarade arkivet finns tämligen kompletta protokoll från årsmöten, styrelse och arbetsutskott. Tryckta kalendrar finns för vissa år och i övrigt är det handlingar som berör verksamheten som dominerar. Produktion av kalendern, inval av nya medlemmar och utredningar i anslutning till detta är vad det i huvudsak handlar om. Inte minst avslag på ansökningar om inträde sätter färg på korrespondens i dessa ärenden. En kort historik återfinns i volym A 1:2. Räkenskaper finns bevarade för tiden 1941-1973. Bland övriga handlingar märks en del tryck med anknytning till anknutna adelssläkter.

Arkivet deponerades i Riksarkivet våren 2007 (dnr 256-2007/1280) och förtecknades i juni samma år.

Stockholm den 17 juli 2007

Lars-Olof Welander


Tilläggsleveranser införda i förteckningen juli 2019.

Tillgänglighet

DepositionJa

Kontroll

Skapad2007-12-05 00:00:00
Senast ändrad2019-08-01 12:16:14

Nyheter

den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter