För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Ämnesordnade handlingar av skilda slag

Lunds stadsarkiv: Rådhusrättens och Magistratens arkiv

Serien i arkivkartonger.

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11670 – 1860Lunds borgerskaps bevär inför Skånska kommissionen 1670-01-20, undersökning om handkvarnar i Lund 1690-03-05, handl. från lagkommissionen 1691, angående pesten 1710-talet, längd över inhysesfolk 1725, ang. teater och teaterföreställningar 1762-1827,
spridda år, länsstyrelsens i Malmö instruktion för akademiräntmästaren, befallningsmännen och kyrkoinspektorerna rörande uppbörden av tionden 1736-09-10 (avskrift), ang. Lunds stads nedflyttning
från 3:dje till 4:de klassen bland rikets städer 1810-1818, förslag till badinrättning i saltsjön vid Önnerup tidigt 1800-tal, utdrag ur Knutsgillets protokoll 1819, beskrivning av fängelse och fångvård 1825, upprop för växelundervisningsinrättning för flickor 1828,
förslag till rullställning till domkyrkan (med ritning) 1831, ang. skånska städers medalj till
minne av Karl XIV Johans första besök i Skåne 1836-1837, ang. hamnanläggning vid Lomma 1846-1848, ang. järnväg Malmö-Lund 1852, polisrapporter 1859-1860 samt PM
över folkmängd, taxering och bevillning för bägge jurisdiktionerna 1818, 1828 och 1837.
 
21680 – 1809Riksdagshandlingar. 
31650 – 1756Avskrifter (sent 1600-tal) av lagar och lagförklaringar (1507-1667) i två volymer varav den ena starkt fuktskadad, förordningar och instruktioner u.å., 1650-1756 samt instruktion för kyrkoinspektorerna 1697. 
41696 – 1886Förordningar om mantalsskrivning och taxering 1739-1886 spridda år, Göta Hovrätts tryckta kungörelser 1696-1714 samt förordningar 1756-1861 spridda år. 
51764 – 1833,odat1792 års Kungl. Brev om utvägar att befordra landets nytta, åkerbruk, näringar och invånarnes trevnad samt magistratens svar till Konungens Befallningshavande i länet,
brev rörande nr 6 Ålstorp och Lunds skolstats rättighet att det disponera 1797, brev och resolution rörande vissa personers rättighet att uppföras på akademiens mantalslängd 1798-1800, bryggerireglemente i Lund
1773-1801, utslag om gärningsören i Lund 1796, ang. likringningar i Lund 1805, utslag ang hökerihandel i Lund (1764), brev om ersättning för för högt levererad kronouppbörd av Björling 1796, protokoll ang snickaregesällernas silver i Lund 1800, ang. avgift till borgarståndets kansli 1807, ang. rapport över vad sig i riket tilldrager 1810-1811, ang. lanttullens upphörande 1811, uppgifter ang utlänningar i staden 1811, handl. ang de rådhusrätten ådömde böter för orätt förfarande i målet mellan Kistner och Weibull 1812-1813, ang. stadens inkomster och onera 1813, ang. det fiskaliska målet mot
magistraten för att man lämnat ämbetsrummet för tidigt 1813-1814, kommerskollegii utslag ang skomakareämbetets besvär över Petter Rönbecks burskap 1820, koncept och handlingar till femårsberättelserna 1821-1833, "Förteckning på årligt utsäde samt hästar och kor" odat (1800-tal) samt diverse PM odat.
 
61831Tryckta kungörelser.