Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Judiska kvinnoklubben i Stockholm

Judiska (Mosaiska) församlingen i Stockholm

Judiska kvinnoklubben (JKK) grundades 1931. Syftet med föreningen var dels att "stödja judiska kvinnor och barn såväl i Sverige som i utlandet samt ansluta sig till Wizo (Womens international zionist organization) i dess arbete för kvinnor och barn i Palästina och dels vara dem själva till nytta och glädje genom att skapa en stark sammanhållning mellan närvarande judiska kvinnor och ett levande judiskt intresse bland dem". På klubbens sammankomster skulle man odla kulturella och litterära intressen, arrangera samkväm med tesupé där medlemmarna kunde syssla med handarbeten, helst för välgörande ändamål, och ibland hålla bridgeafton.

Judiska kvinnoklubben har under hela sin verksamhetstid varit en aktiv hjälporganisation. Speciellt i slutet av 1930- och under 1940-talet låg tyngdpunkten på hjälpverksamhet av olika slag. Men även senare har JKK delat ut bidrag till behövande. JKK har regelbundet understött bl.a. pensionärs- och sjukhemmet, Ungdoms Aliyah, Judiska lekskolan, judiska ungdomar har fått stipendier för utbildning m.m. JKK har inte bara bidragit ekonomiskt utan även besökt ensamma på pensionärs- och sjukhemmen samt ordnat utflykter för dessa. En annan viktig verksamhet har varit det upplysningsarbete och den kulturverksamhet som JKK bedrivit. Därutöver har man haft klubbaftnar med föredrag, diskussioner, musikunderhållning och studiebesök. Medel för verksamheten har JKK fått genom att ordna årliga basarer, Bring-and-Buy parties, operasoareer på nationalmuseum, bridgeaftnar, bingo, konstauktioner m.m.

Arkivet består av protokoll med bilagor, korrespondens, verksamhets- och revisionsberättelser, föreningens tryck, kassaböcker, handlingar rörande jubiléer och utställningar ordnade inom föreningen samt fotoalbum.


Mikaela Nybohm

 Serier (8 st)

Nyheter

den 21 december 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning ha...


den 8 november 2021
Fira Arkivens dag med Riksarkivet den 13 november!
Välkommen att fira Arkivens dag med oss! Arkivens...


Tidigare nyheter