bild
Serie

Handskrifter

Hülpherska samlingen

 Volymer (23 st)

ReferenskodAnmärkning 
Be 24Dagbok hållen uppå Resan till Öster- och Wäster-Dahlarne 1757. 
Be 25Dagbok. Resa till Norrland ... 1758. 
Ca 1:1Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m.till beskrifning af Sveriges städer. 
Ca 1:2Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m.till beskrifning af Sveriges städer. 
Ca 2:1Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m. till beskrifning af Westerbotten. 
Ca 2:2Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m. till beskrifning af Westerbotten. 
Ca 3:1Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m. till beskrifning af Westerbotten. 
Ca 3:2Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m. till beskrifning af Westerbotten. 
Ca 4Samling af bref, handlingar, anteckningar m.m. till beskrifning af Lappmarkerna. 
Cb 4ConceptDagbok i Manuscript öfwer en resa igenom Dalarne år 1757. 
Cb 5:1Samlingar och manuskripter till dagboken öfwer Dalresan. 
Cb 5:2Samlingar och manuskripter till dagboken öfwer Dalresan. 
Cb 6:1Samlingar och manuskripter nytjade vid beskrifningen om Dalarne. 
Cb 6:2Samlingar och manuskripter nytjade vid beskrifningen om Dalarne. 
Cb 11Samlingar till beskrifning öfver Westerbotten, dess städer, socknar och lappmark sammanfattade 1781. 
Cd 3:1Samling af korrespondenser till Medelpads, Jemtlands och Herjedalens beskrifningar. 
Cd 3:2Samling af korrespondenser till Medelpads, Jemtlands och Herjedalens beskrifningar. 
Cd 4:1Samlingar af manuskripter, bref, uppgifter och beskrifningar om Ångermanland. 
Cd 4:2Samlingar af manuskripter, bref, uppgifter och beskrifningar om Ångermanland. 
Cd 4:3Samlingar af manuskripter, bref, uppgifter och beskrifningar om Ångermanland. 
Cd 9Samlingar, bref uppgifter m.m. till Gestriklands beskrifning. 
Cd 12Samling om Falun och Stora Kopparberget. 
Cd 13Samling om socknar och jernverk i Falu höfdingedöme. 

Nyheter

den 21 september 2023
Dagböcker och resebeskrivningar – nytt i Digitala forskarsalen
Riksarkivets Digitala forskarsal har uppdaterats ...


den 15 september 2023
Programmet klart för höstens digitala lunchföredrag från Riksarkivet
Gustav Vasas barndom, brev från 1523, släktforskn...


Tidigare nyheter