bild
Serie

Manuskript och brev

Eva Hökerbergs arkiv

 Volymer (19 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11953 – 1960Manliga författare, specifikation se bilaga
Tor Andrae Manuskript
Frans G Bengtsson Två manuskript, två brev
Bo Bergman Två dikter, en novell
Poul Bjerre Manuskript
Harry Blomberg Tre manuskript
Torsten Bohlin Manuskript
Stig Dagerman Två manuskript
Ossian Elgström Manuskript
Carl Eldh Manuskript
Albert Engström Manuskript
Daniel Fallström Dikt, tre brev
Ronald Fangen Brev
Nils Ferlin Tolv dikter
Karl-Erik Forslund Litet meddelande
Bertil Gripenberg Brev
Waldemar Hammenhög Manuskript
Per Albin Hansson Manuskript, följebrev
Olle Hedberg Manuskript, brev
Verner von Heidenstam Brev
Jarl Hemmer Dikt, brev
Björn Erik Höijer Två manuskript, ett brev
Ragnar Jändel Manuskript
Josef Kjellgren Litet meddelande
Martin Koch Tre brev
Carl G Laurin Manuskript
Erik Hj. Linder Manuskript
Sigfrid Lindström Manuskript
Bertil Malmberg Manuskript
Vilhelm Moberg Manuskript
Kaj Munk Litet meddelande
Ruben Nilsson Två dikter
Ludvig Nordström Manuskript, brev
Ivan Oljelund Två små meddelanden
F E Sillanpää Manuskript, två brev
Th Stauning Tre manuskript
Prins Wilhelm sign
Pewe Sex manuskript, tre brev
Torsten Ysander Manuskript
 
2Kvinnliga författare, specifikation se bilaga
Fanny Alving (Maja X) Två manuskript, brev
Stina Aronson Manuskript
Karin Boye Två manuskript, brev
Anna Branting Två manuskript
Elsa Brändström Brev
Pauline Brunius Manuskript
Dagmar Edqvist Två manuskript
Delsbostintan Två brev
Anna Elgström Brev, manuskript
Emilia Fogelklou-Norlind Två brev
Ann Margaret Holmgren Två manuskript, brev
Klara Johansson Manuskript, två brev
Ellen Key Fem manuskript
Agnes von Krusenstierna Två brev
Selma Lagerlöf Två manuskript, ett korrespondenskort, ett brev till Lagerlöf från Alice Tegnér
Gertrud Lilja Manuskript, brev
Alice Lundqvist Litet meddelande
Ester Lutterman Manuskript
Mia Leche Löfgren Två manuskript, brev
Eva Neander Manuskript Manuskript, brev
Jeanna Oterdahl Två manuskript, två brev
Amelie Posse- Brázdová Manuskript, brev
Cora Sandel Manuskript
Karin Smirnoff Fyra brev
Berit Spong Manuskript
Marika Stiernstedt Fyra manjuskript, brev och anteckningar
Anna Söderblom Manuskript
Alice Tegnér Brev
Inga Tidblad Manuskript
Elin Wägner Tre manuskript, brev
 
31952 – 1953Iduns redaktionskorrespondens
aug 1952 - febr 1953
 
41953mars 1953 -maj 1953 
51954 – 1955dec 1954 - mars 1955 
61955mars 1955 - maj 1955 
71955juni 1955 - juli 1955 
81956mars 1956 - maj 1956 
91956aug 1956 - nov 1956 
101956 – 1957dec 1956 - febr 1957 
111957febr 1957 - maj 1957 
121957maj 1957 - sept 1957 
131957sept 1957 - dec 1957 
141957 – 1958dec 1957 - mars 1958 
151958mars 1958 - juni 1958 
161958juni 1958 - sept 1958 
171960F - K 
181960L - R 
191960S - Ö 

Nyheter

den 26 juni 2024
Rosenbergs geografiska lexikon som öppna data
Nu finns Rosenbergs geografiska lexikon att ladda...


den 30 maj 2024
Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI
Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelli...


Tidigare nyheter