Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Svenska drottningar under 1500-talet

Kungliga arkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodAnmärkning 
K 731. Drottning Katarina av Sachsen-Lauenburg :
a. Förslag till giftermålskontrakt mellan konung Gustaf Vasa och prinsessan Katarina. Original samt två kopior.
b. Giftermålskontraktet d. 19 mars 1531 (2 ex.).
c. Konung Gustafs donationsbrev å livgeding och morgongåva (3 ex., därav en modern avskrift). Anm.: Giftermålskontraktet är tryckt i Gustaf I:s registratur, del 7, sid. 284; morgongåvobrevet därsammastädes sid. 402.

2. Drottning Margareta (Leijonhufvud) :
a. Tvenne kvitton, ett daterat d. 21 April 1543 och det andra d. 15 Juni 1547.
b-c. 6 st skrivelser 1540/41, 1543, 1547, 1551, u.å.

3. Drottning Katarina (Stenbock) :
a. Utgångna skrivelser: Koncept dat. 14 december 1552; kvitto å mottagna medel d. 7 juni 1556; öppet brev för Ålandsbönderna dat 1595; originalbrev till Johan Schenk dat. 18 juli 1610 med underskrift; kopia av brev till Svante Banér d. 8 maj 1620.
b. Brev till drottning Katarina från:
- Margareta Pedersdotter Bielke, dat. Djursholm d. 22 november 1554
- Rasmus Ludvigsson, dat. Sthlm d. 3 november 1564
- hertig Karl, dat. Nyköping d. 17 januari 1579
- Åke Johansson (Bååt), dat. Tidön d. 3 november 1581 (1583?)
- konung Sigismund, dat. Sthlm d. 14 juli 1594
- Christoffer Schenck, dat. Westerås d. 6 augusti 1589
c. Handlingar rörande drottningens bergverksaffärer med Christoffer Schenck.
d. Handlingar rörande hennes donationer m.m.
e. Drottning Katarinas begravningsprocess 1622.

4. Drottning Karin Månsdotter :
a. Utgångna brev: 1. Donationsbrev för Torbjörn Klockare, dat. Svartsjö d. 1 maj 1568; 2. Donationsbrev för Lasse Jakopsson, dat. Sthlm d. 24 juli 1568
b. Handlingar rörande konung Eriks och Karin Månsdotters bröllop 1568.
c. Karin Månsdotters och hennes dotter fru Sigrid Eriksdotters gods.

5. Drottning Katarina Jagellonica :
a. Utgångna brev:
1. Koncept daterade 10 januari, 2 april, 26 oktober samt 27 oktober 1573
2. Originalbrev till Gotthard Kettler 4 november 1566; originalbrev på polska d. 2 januari och 19 februari 1569; kvitto på svenska dat. d. 23 mars 1579
Avskrifter av brev "från ett polskt arkiv", daterade 16 augusti 1576, 18 augusti 1576, 6 oktober 1576, 10 juli 1580, september 1580, 10 augusti 1581 samt odat.
Polska arkivfragment. Koncepter och kopior.
b. Ingångna skrivelser från:
- Märta Leijonhufvud, Svante Stures änka, utan datum
- Johannes Hortulanus, dat. Uppsala d. 24 mars 1573
- Vadstena klostersystrar, dat. 26 juli 1578
- Benedictus Antonii, pastor, dat. 14 mars 1578
- Johannes Martinus Angrisanus, dat. 6 augusti 1580
- Henricus Nicolai, utan datum
- Benedictus Olai, medicus, utan datum
- Baltzer Vegesack, utan datum
- Jöns Andersson. borgare i Stockholm, utan datum
c. Handlingar angående Katarina Jagellonicas arvsanspråk i Italien; Katarina Jagellonicas testamente 15 september 1583; Ceremonier vid hennes kröning; inventarium över klenoder; Handlingar rörande hennes begravning.
I avskrift: Giftermålskontrakt mellan hertig Johan och prinsessan Katarina; mellan hertig Karl och Maria af Pfalz; mellan konung Karl och Kristina af Holstein; mellan Gustaf Adolf och Maria Eleonora m.m.

Drottning Gunilla (Bielke) :
a) Utgångna brev (original och koncept) till:
Fogdarna i Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Ångermanland d. 15 juni 1585 (orig)
Öppet brev för herr Olofs i Odensala änka d. 25 (26) juni 1585 (konc)
Bengt Gyltas döttrar dat. Uppsala d. 6 september 1590 (orig)
Knut Smålänning, dat. Sthlm d. 27 juli 1591 (orig)
Öppet brev om jordebyte med Erland Johansson dat. Sthlm d, 28 juli 1591 (kop)
Öppet brev om jordeköp för Jakob Frijs, dat. Sthlms slott d. 29 maj 1592 (orig)
Öppet brev om jordebyte med Arnold Grothusen, dat. 1 november 1592 (kop)
Per Månsson, dat. 4 november u.å.
Skrivelse 10 november 1592
Borgmästare och råd i Söderköping 4 oktober 1596 m.fl. moderna avskrifter
b) Ingångna skrivelser från:
Prinsessan Anna, Gustaf Vasas dotter, utan datum
Karin Månsdotter Liljeörn, gift med Arvid Stenbock, dat. Bocksholm d. 14 juni 1586
Karl Henriksson (Horn) till Kanckas, Narva d. 25 april 1588
Gustaf Banér, dat. Wesenberg d. 28 februari 1589 och Wittensten d. 11 mars 1589
Invånare i Wesenberg d. 15 mars 1589
Casper von Tisenhusen dat. Hapsal d. 5 november 1590
Arvid Henriksson, utan datum
Gerhard Doenhoff, dat. Hapsal d. 3 augusti 1592
Abraham Jonae, kyrkoherde i Götlunda, Närke 27 februari 1592
Johan Koskull
Petrus Olai, kyrkoherde i Odensvi
c) Morgongåvobrev av konung Johan III dat. 22 februari 1585; livgedingsdonation dat. 12 juli 1591. Lista på några av drottningens likfölje.
- Räkenskaper för spannmål i drottningens hus vid Järntorget 1593. Pergamentsomslag.
- Förtäringsregister på Herrsäters (Häradsäters) gård 7 juni 1594 - 7 juni 1595.

Drottning Anna :
a) Ett hennes brev till Knut Posse d. 29 april 1593 (troligen falskt)
b) Brev till drottningen från Christoffer Schenk, dat. 11 november 1598
c) Konung Sigismunds morgongåvo- och livgedingsbrev för sin gemål, dat. Sthlm juni 1594.
 

Nyheter

den 4 augusti 2022
Nordiska arkivdagar 2022 i Stockholm
Den 1-2 september genomförs Nordiska arkivdagar f...


den 21 juni 2022
Riksarkivets kundtjänst – begränsade öppettider
Riksarkivets kundtjänst ändrar sina öppettider un...


Tidigare nyheter