Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar rörande tomter och byggnader

Lunds stadsarkiv: Rådhusrättens och Magistratens arkiv

Serien i arkivkartonger.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11649 – 1878(1649)-1878.
Rannsakning av "vilka personer som här av staden i den svenska regeringens tid kunde vara bortflytte med sitt arv och egendom" 1684-04-14 samt 1687-04-20, rannsakning av förstörda marker under kriget 1675-1679, "Specifikation uppå en del gårdar och platser här i staden som i nästledne kriget av fienden avbrände äro och 1689 varit öde", inkvisition 1691-10-01 av samtliga fastigheter i staden och dessas tillstånd 1658-1691 (tryckt i Skrifter utgivna av Föreningen Det Gamla Lund V-VI.) "Förteckning på de av borgerskapet som intet på ansägning av magistraten har mött på rådstugan d. 1693-10-16 att uppvisa sina åtkomster på dess hus och egendomar", "numrering på husen i staden Lund" 1700-05-05, tomtmätningslängder 1600-talets slut, inkvisitioner av fastigheter i staden (fragment) 1600-talets slut och 1701, värderingsförrättningar 1790-1799,
tomtmätningsförrättningar m m 1796-1799,
handlingar rörande en fastighet som i tur och ordning tillhört professorerna S. Pufendorf,
A. Stobaeus och A. Rydelius (1649)-1720,
rörande en fastighet som Ida Catharina Silverschiöld sålt till professor Jacob Benzelius u.å. Karna Hylldahls gård vid Fiskargatan 1717 och 1721 samt spridda hyres- och arrende kontrakt 1805-1878.
 
21600t – 18471600-talet-1847.
Kostnadsbeskrivning till nytt tullhus 1600-talet,
handl. ang. lasarettet, Spoletorp m.m. 1800-1847, ang. lasarettsbyggnaden 1804-1811, ang. kyrkogårdarna 1806-1819,
ang. tullhuset 1811, ang. fältsjukhus 1812, syn å gamla biskopsgården 1816, kostnadsförslag till nytt biskopshus 1829 samt handl. ang. Holstska gården 1834-1837.
 
31800 – 1827Handlingar ordnade efter fastighet. Fastigheterna nr 4-121. 
41798 – 1839Handlingar ordnade efter fastighet. Fastigheterna nr 123- onumrerade. 
51800 – 1938Handlingar ang. stadens arrestbyggnad 1800-1835, ang. rådhusbyggnaden 1826-1883, spridda år, protokoll och handlingar från stadshusbolaget för uppförande av stadshus och gästgivaregård
1835-1838 och 1849 samt ang. järnvägshotellet 1918-1938.
 

Nyheter

den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter