bild
Serie

Stockholm

Tryckta stadsplaner

 Kartor / ritningar (306 st)

ReferenskodTitel 
001Stockholm. Svea Rikes Hufwudstad Stockholm. Medh alla dhes Gator, Gränder, och all annan behageligh Situation utj en accurat Grundrijtningh förfärdigad Ao. 1701. Kopparstick. A Wijkman Sculp. (2 ex.) 4 ex. varav 1 litografiskt tryck. Tryckta stadsplaner,  
002Stockholm. Accurater Grundriss und Procpect Der Kön. Schwed. Reichs. u. Hauptstadt Stockholm mit aller herumligenden Gegend, und annehmlicher Situation von innen u: aussen edirt von Ich: Baptist: Homann Der Röm: Kays: Maj: Geographo in Nürnberg. Kopparsti 
003Stockholm. General Charta öfwer Stockholm med Malmarne Åhr 1733. Med Kongl. Maij_ts alldranådigste Privillegio Upsatt af Petrus Tillaeus Stads Ingenieur. Wallrawe inv. et del. Kopparstick. (9 blad.) + 1 kopia i litografi. Tryckt år 1733. 
004Stockholm. Charta Öfwer Stockholms Stads Belägenhet. G.Biurman delin. et sculp. Kopparstick. 4 ex. Tryckt o. år 1750. 
005Stockholm. Charta öfwer Stockholm med dess Malmar och Förstäder. G.Biurman delin. et sculp. Kopparstick. 3 ex. Tryckt år 1751. 
006Stockholm. Grundritning öfver Stockholms stad Tillika med en Del af Förstäderne Norr- och Södermalm. Utgiven av Jonas Brolin 1771. Graverad av Carl Bergqvist och Fredrik Akrel. 3 ex. 
007Stockholm. Plan af Stockholm med dess Malmar 1795 af Fredr. Akrel. Tryck i svart och vitt. 2 ex. 
008Stockholm. Karta öfver Belägenheten omkring Stockholm. Utgiven av W.M.Carpelan 1817. 2 ex. 
008AStockholm. Plan-Karta öfver Stockholm. Kartan omgiven av bilder av officiella byggnader i staden. Stentryck af Andersson. L.Gust.Rylander, Bazarn å Norrbro. Tryckt förra hälften av 1800-talet. 
009Stockholm. Karta öfver Ladugårdsgärdet och Kongl. Djurgården. Med tillhjelp af äldre Mätningar Recognoscerad år 1820. Stentryck. (5 ex.) Tryckt år 1820. 
010Stockholm. Karta över Djurgården. (1827.) 2 blad + 2 dubletter. Tryckt år 1827. 
011Stockholm. Wägvisare i Stockholm. 1819. Öfversedd 1828. Kopparstick. Tryckt år 1828. 
012Stockholm. Karta över Ladugårdsgärdet och Djurgården ca 1820. Militära uppställningar i färg. Gåva av S.Kreüger 1958. Tryckt år 1820. 
013Stockholm. Specialkarta öfver Kongl. Djurgården. Upprättad på Konungens bekostnad 1832. Litograferad av J. Backlund. 6 blad + 2 dubletter jämte titelplansch. Tryckt år 1832. 
014Stockholm. Wägvisare i Stockholm. Graverad i sten af C.O.Funck & (?) /G./ Häring 1839. Stentryck. Tryckt år 1839. 
015Stockholm. Plan-Karta öfver Stockholm. Sammandragen och Graverad i sten af C.F.Ström 1843. Stentryck. Tryckt år 1843. 
016Stockholm. Karta öfver en del af Enskede ägor, belägne uti Stockholms län, Brännkyrka socken. Uppmätte år 1843 af Claes Vict. Schmiedte. Tryckt efter år 1843. 
017Stockholm. Karta öfver Stockholm och dess omgifning med Hans Maj:t Konungens Allernådigste tillstånd uppmätt, graverad i sten och utgifven af Carl Oscar Funck 1846. 
018Stockholm. Karta öfver Kungsholms Församling. Sammandragen och lithografierad 1847 af C.J.Küsel. Färgtryck. 
019Stockholm. Karta öfver Jacobs Församling. Sammandragen och lithografierad 1847 af C.J.Küsel. Färgtryck. 
020Stockholm. Karta öfver St. Clara Församling. Sammandragen och lithografierad 1847 af C.J.Küsel. Färgtryck. 
021Stockholm. Karta öfver Stockholm inom Broarne med Riddarholmen. Sammandragen och Lithografierad af C.J.Küsel 1848. Färglitografi. 2 ex. 
022Stockholm. Karta öfver Johannis Församling med Adressnummer. Sammandragen och lithografierad 1849 af C.J.Küsel. Färgtryck. 
023Stockholm. Karta öfver Maria Församling i Stockholm. Lithografierad och utgifven af C.J.Küsel 1850. Stentryck. 
024Stockholm. Karta öfver Ladugårdslands Församling i Stockholm. Lithografierad och utgifven af C.J.Küsel 1850. Färgtryck. (4 blad.) 
025Stockholm. Karta öfver Adolph Fredriks Församling i Stockholm. Lithografierad och utgifven af C.J.Küsel 1851. Färgtryck. (4 blad.) 
026Stockholm. Karta öfver Skepps- och Kastell-holmarne. Lithografierad och utgifven af C.J.Küsel 1852. Färgtryck. 
027Stockholm. Karta öfver Stockholm inom Broarne med Riddarholmen. Sammandragen och Lithografierad af C.J.Küsel 1854. Färgtryck. 
028Stockholm. Vägvisare inom Stockholm. Af T.v.Mentzer. 3 ex. Tryckt år 1856. 
029Stockholm. Vägvisare inom Stockholm. Af T.v.Mentzer. Tredje genomsedda och tillökade Upplagan. Färgtryck. Tryckt i slutet av 1850-talet. 
029AStockholm. Plan-Karta öfver Stockholm. Sammandragen och graverad... af C.F.Ström Svart/Vit. Tryckt år 1858. 
030Stockholm. Plan-Karta öfver Stockholm. Sammandragen och Graverad i sten af C.F.Ström. Stentryck. 2 ex. + 1 st. 1858 (acc 1988/63.). Tryckt f. år 1861. 
031Stockholm. Plan-Karta öfver Stockholm. Sammandragen och Graverad i sten af C.F.Ström. Renoverad 1853. Renoverad 1861. Stentryck. 2 ex. Tryckt år 1861. 
031BStockholm. Jernvägslinjen genom Stockholm med sidospår. Överste Ericsons förslag år 1863 till sammanbindningsbana med bispår. Svart/Vit. Tryckt år 1863. 
032Stockholm. Karta öfver gatureglering m.m. inom Klara Försmling jemte angränsande delar af Adolf Fredriks, Jakobs, Johannis och Kungsholms Församlingar. Upprättad 1864 af A.W.Wallström och A.E.Rudberg. Tryckt e. år 1864. 
033Stockholm. Förslag till Gatureglering i Stockholm. Södermalm No 1. Af Komiterade år 1866. Färgtryck. 
034Stockholm. Förslag till Gatureglering i Stockholm. Södermalm No 2. Af Komiterade år 1866. Färgtryck. 
035Stockholm. Karta öfver Kongl. Djurgården med illustrationer. Utgiven av Leczinsky, (1866.) Karta jämte illustrationer + titelblad. 
036Stockholm. Norrmalm, Ladugårdslandet och kungsholmen No 2 framställande den föreslagna nya stadsplanen. Förslag till gatureglering i Stockholm af komiterade. GLA. Färg. Tryckt år 1866. 
037Stockholm. Karta öfver Stockholm. Upprättad på stadens bekostnad af Kongl. Topografiska Corpsen åren 1862-1867; samt medelst mätningar och tomtinsättningar kompletterad, sammandragen och utgifven år 1870 af Rudolf Brodin och C.E.Dahlman. Variabler. 
037AStockholm. Staden inom Broarne. Karta öfver Stockholm södra delen. Tryckt år 1870. 
037BStockholm. Karta öfver Stockholm ny upplaga utgifven år 1871. P.B.Eklund Svart/Vit. Tryckt år 1871. 
038Stockholm. Regleringsplan öfver Kungsholmen. (Byggnadschefens och stadsingeniörens förslag.) Tryckt år 1877. 
039Stockholm. Drätselnämndens första avdelnings förslag till gatureglering på Norrmalm. Färg. Tryckt år 1877. 
040Stockholm. Regleringsplan öfver Södermalm. (Byggnadschefens och stadsingeniörens förslag.) Färg. Tryckt år 1878. 
040AStockholm. Berednings-utskottets förslag till regleringsplan öfver Södermalm 1879. Färgtryck. Tryckt år 1879. 
040BStockholm. Karta öfver Ladugårdsgärdet 1878. Litografiskt färgtryck. Tryckt år 1878. 
041Stockholm. Drätselnämndens gatureglering på Norrmalm. Reservation mot beredningsutskottets förslag av Alb. Lindhagen. Färg. Tryckt år 1878. 
042Stockholm. Beredningsutskottets förslag till regleringsplan öfver Kungsholmen. Färg. Tryckt år 1879. 
043Stockholm. Beredningsutskottets förslag till regleringsplan öfver Södermalm. Färg. Tryckt år 1879. 
044Stockholm. Beredningsutskottets förslag i återförvisade delar af regleringsplanen öfver Kungsholmen. Färg. Tryckt år 1880. 
045Stockholm. Beredningsutskottets förslag till återremitterade delar af Stadsplanen för Kungsholmen och en ny gata från Rörstrandsviken till Rörstrandsvägen. Tryckt år 1880. 
046Stockholm. Gardesregementens tomter. Svarttryck. Jakobs Torg No 1. Malmskillnadsgatan No 26. Tryckt år 1889. 
047Stockholm. Karta öfver Stockholm upprättad på stadens bekostnad af Kongl. Topografiska Corpsen åren 1862-1867, samt medelst mätningar och tomtinsättningar kompletterad, sammandragen och utgifven med tillägg af den fastställda stadsplanen år 1882 af Rudof  
047a01Stockholm. Karta öfver Stockholm upprättad och utgifven af A.R.Lundgren. Blad:1. Färg. Tryckt år 1885. 
047a02Stockholm. Karta öfver Stockholm upprättad och utgifven af A.R.Lundgren. Blad:2. Färg. Tryckt år 1885. 
047a03Stockholm. Karta öfver Stockholm upprättad och utgifven af A.R.Lundgren. Blad:3 Färg. Tryckt år 1885. 
047a04Stockholm. Karta öfver Stockholm upprättad och utgifven af A.R.Lundgren. Blad:4 Färg. Tryckt år 1885. 
047a05Stockholm. Karta öfver Stockholm upprättad och utgifven af A.R.Lundgren. Blad:5 (2 Ex.) Färg. Tryckt år 1885. 
047a06Stockholm. Karta öfver Stockholm upprättad och utgifven af A.R.Lundgren. Blad:6 Färg. Tryckt år 1885. 
047a07Stockholm. Karta öfver Stockholm upprättad och utgifven af A.R.Lundgren. Blad:7 Färg. Tryckt år 1885. 
047a09Stockholm. Karta öfver Stockholm upprättad och utgifven af A.R.Lundgren. Blad:9 Färg. Tryckt år 1885. 
047a10Stockholm. Karta öfver Stockholm upprättad och utgifven af A.R.Lundgren. Blad:10 Färg. Tryckt år 1885. 
047a11Stockholm. Karta öfver Stockholm upprättad och utgifven af A.R.Lundgren. Blad:11 Färg. Tryckt år 1885. 
047a12Stockholm. Karta öfver Stockholm upprättad och utgifven af A.R.Lundgren. Blad:12 Färg. Tryckt år 1885. 
047a13Stockholm. Karta öfver Stockholm upprättad och utgifven af A.R.Lundgren. Blad:13 Färg. Tryckt år 1885. 
048Stockholm. Karta över Stockholm. Sammandragen av Lundholm. Tryckt år 1885. 
048AStockholm. Karta öfver Stockholm upprättad på stadens bekostnad af Kongl. Topografiska corpsen åren 1862-1867, sammandragen och utgifven af Rudof Brodin och C.E.Dahlman. Med benäget biträde från Stadens Ingeniörskontor fullständigt granskad samt försedd m 
049Stockholm. Drätselnämndens Första Avdelnings Förslag Till Gatureglering på Norrmalm 1877. Färgtryck. Tryckt år 1877. 
050Stockholm. Berednings-utskottets förslag i de återförvisade delarne af gaturegleringen på Norrmalm 1878. Färg. Tryckt år 1878. 
051Stockholm. Drätselnämndens från berednings-utskottets hemställan afvikande förslag i återförvisade delar af gatureglering på Norrmalm upptaget såsom reservation mot beredningsutskottets förslag av Alb. Lindhagen 1878. Färgtryck. Tryckt år 1878. 
052Stockholm. Regleringsplan öfver Norrmalm. (Byggnadschefens och stadsingeniörernas förslag.) Färg. Tryckt åren 1895-1900. 
053 03Stockholm. Blad:3, Norrtull. Svart/Vit. Tryckt ca år 1895. 
053 05Stockholm. Blad:5, Hornstull. Svart/Vit. Tryckt ca år 1895. 
053 06Stockholm. Blad:6, Östra Stationen. Svart/Vit. Tryckt ca år 1895. 
053 07Stockholm. Blad:7, Gustaf Adolfs Torg. Svart/Vit. Tryckt ca år 1895. 
053 08Stockholm. Blad:8, Södra Stationen. Svart/Vit. Tryckt ca år 1895. 
053 09Stockholm. Blad:9 och 1 (ett blad), blad 1 Karlberg med Solna Socken och blad 9 Ladugårdsgärdet. Svart/Vit. Tryckt ca år 1895. 
053 10Stockholm. Blad:10, Djurgården. Svart/Vit. Tryckt ca år 1895. 
053 11Stockholm. Blad:11, Barnängen. Svart/Vit. Tryckt ca år 1895. 
054Stockholm. Karta öfver Stockholm delad efter de territoriella församlingarne. Storkyrkoförsamlingen, Clara, Jakobs och Skeppsholms församlingar, Adolf Fredriks och Johannis Församlingar, Maria Magdalena församling, Ulrika Eleonora församling, Hedvig Eleon 
054AStockholm. Karta öfver Stockholm af RUDOLF BRODIN och C.E.DAHLMAN rättad och med den nya stadsplanen kompletterad 1890. Tryckt år 1890. 
054BStockholm. Karta öfver Stockholm af Rudolf Brodin och C.E.Dahlman, rättad och med den nya stadsplanen kompletterad 1893. Infällt: Staden mellan broarne, Djurgården. Svart/Vit. Tryckt år 1893. 
054cStockholm. Aftonbladet och Dagens karta öfver Stockholm med grannkommuner. Herman Markman. Tryckt åren 1896-1913. 
055Stockholm. Förslag till ny stadsplan för Stockholms stad inom Broarna upprättad år 1896 af Gustaf Dalström. 
056Stockholm. Höjd- och djupkarta öfver Stockholm och närmaste omgifningar. På underlag af Generalstabens karta öfver Stockholmstrakten förnämligast enligt mätningar af Stadsingeniörskontoret o.K. Sjökarteverket sammanställd af G.De Geer och K.Sondén 1897. F 
057 01Stockholm. Karta öfver Stockholm. Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på Stadens bekostnad åren 1862-1867. Svart-Vit. Tryckt år 1897. 
057 02Stockholm. Karta öfver Stockholm. Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på Stadens bekostnad åren 1862-1867. Svart-Vit. Tryckt år 1897. 
057 03Stockholm. Karta öfver Stockholm. Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på Stadens bekostnad åren 1862-1867. Svart-Vit. Tryckt år 1897. 
057 04Stockholm. Karta öfver Stockholm. Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på Stadens bekostnad åren 1862-1867. Svart-Vit. Tryckt år 1897. 
057 05Stockholm. Karta öfver Stockholm. Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på Stadens bekostnad åren 1862-1867. Svart-Vit. Tryckt år 1897. 
057 06Stockholm. Karta öfver Stockholm. Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på Stadens bekostnad åren 1862-1867. Svart-Vit. Tryckt år 1897. 
057 07Stockholm. Karta öfver Stockholm. Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på Stadens bekostnad åren 1862-1867. Svart-Vit. Tryckt år 1897. 
057 08Stockholm. Karta öfver Stockholm. Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på Stadens bekostnad åren 1862-1867. Svart-Vit. Tryckt år 1897. 
057 09Stockholm. Karta öfver Stockholm. Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på Stadens bekostnad åren 1862-1867. Svart-Vit. Tryckt år 1897. 
057 10Stockholm. Karta öfver Stockholm. Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på Stadens bekostnad åren 1862-1867. Svart-Vit. Tryckt år 1897. 
057 11Stockholm. Karta öfver Stockholm. Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på Stadens bekostnad åren 1862-1867. Svart-Vit. Tryckt år 1897. 
058 01Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 02Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 03Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 04Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 05Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 06Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 07Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 08Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 09Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 10Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 11Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 12Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 13Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 14Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 15Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 16Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 17Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 18Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 19Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 20Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 21Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 22Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 23Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 24Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 25Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 26Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 27Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 28Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
058 29Stockholm. Projekteringar. Alfred Benzén. Svart/Vit. Tryckt år 1897. 
059Stockholm. Karta öfver Skansen. Bredablick, Lejonslätten och Framnäs å Kongl. Djurgården upprättad af C.E.Dahlman. Andra upplagan öfversedd år 1897. Infällt: Översikt öfver Skansens urveckling. Färgtryck. Tryckt år 1897. 
059AStockholm. Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska Turistföreningen 1897. Infällt: Staden inom Broarne, Djurgården. Svart/Vit. 
060Stockholm. Väggkarta för skolbruk. Utgifven af Fridtjuv Berg. Tryckt år 1900. 
061Stockholm. Karta öfver Stockholm af Rudolf Brodin och C.E.Dahlman, rättad och med den nya stadsplanen kompletterad 1900. Svarttryck. Tryckt år 1900. 
062Stockholm. Karta med förslag till omreglering af Staden inom broarna. Olle Rosenberg. Tryckt år 1901. 
062AStockholm. Topografiska kårens karta öfver Stockholm på uppdrag af Generalstabens Litografiska Anstalt öfversedd och kompletterad af Alfr. Bentzer. Tryckt år 1902. 
063Stockholm. Plan öfver Stockholm (ur Adresskalendern 1903.) Tryckt år 1903. 
063AStockholm. Karta öfver Stockholm af Rudolf Brodin och C.E.Dahlman, rättad och med den nya stadsplanen kompletterad 1903. Infällt: Djurgården, Staden inom broarne. Färgtryck. Tryckt år 1903. 
064Stockholm. Ny plan af Stockholm. Infällt specialkarta öfver inre staden. Tryckt år 1905. 
065Stockholm. Plan och turer öfver Stockholms spårvägar. Utgiven av Albin Hultberg. Färglitografi. Tryckt år 1906. 
066Stockholm. Spårvägskarta. Denna karta utdelas gratis af Stockholms Nya Spårvägs Aktie Bolag i en upplaga af 100.000 ex. Tryckt år 1907. 
067Stockholm. Karta öfver Stockholm med Omgifningar, upptagande tomtkartor öfver de närmast staden liggande köping- och municipalsamhällena, jemte alla dit ledande trafikleder m.m. Upprättad av Axel Gillberg. Färgtryck. Tryckt år 1906. 
068Stockholm. Plankarta öfver Stockholm med omgifningar. Andra upplagan. Axel Gillberg. Alfabetiskt register saknas. Tryckt år 1909. 
068A 01Stockholm. Karta öfver Stockholm sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och därefter fullständigade karta på uppdrag af Generalstabens Litografiska Anstalt öfversedd och kompletterad af Alf. Ben 
068A 02Stockholm. Karta öfver Stockholm sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och därefter fullständigade karta på uppdrag af Generalstabens Litografiska Anstalt öfversedd och kompletterad af Alf. Ben 
068A 03Stockholm. Karta öfver Stockholm sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och därefter fullständigade karta på uppdrag af Generalstabens Litografiska Anstalt öfversedd och kompletterad af Alf. Ben 
068A 04Stockholm. Karta öfver Stockholm sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och därefter fullständigade karta på uppdrag af Generalstabens Litografiska Anstalt öfversedd och kompletterad af Alf. Ben 
068A 05Stockholm. Karta öfver Stockholm sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och därefter fullständigade karta på uppdrag af Generalstabens Litografiska Anstalt öfversedd och kompletterad af Alf. Ben 
068A 06Stockholm. Karta öfver Stockholm sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och därefter fullständigade karta på uppdrag af Generalstabens Litografiska Anstalt öfversedd och kompletterad af Alf. Ben 
068A 07Stockholm. Karta öfver Stockholm sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och därefter fullständigade karta på uppdrag af Generalstabens Litografiska Anstalt öfversedd och kompletterad af Alf. Ben 
068A 08Stockholm. Karta öfver Stockholm sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och därefter fullständigade karta på uppdrag af Generalstabens Litografiska Anstalt öfversedd och kompletterad af Alf. Ben 
068A 09Stockholm. Karta öfver Stockholm sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och därefter fullständigade karta på uppdrag af Generalstabens Litografiska Anstalt öfversedd och kompletterad af Alf. Ben 
068A 10Stockholm. Karta öfver Stockholm sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och därefter fullständigade karta på uppdrag af Generalstabens Litografiska Anstalt öfversedd och kompletterad af Alf. Ben 
068A 11Stockholm. Karta öfver Stockholm sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och därefter fullständigade karta på uppdrag af Generalstabens Litografiska Anstalt öfversedd och kompletterad af Alf. Ben 
068A 12Stockholm. Karta öfver Stockholm sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och därefter fullständigade karta på uppdrag af Generalstabens Litografiska Anstalt öfversedd och kompletterad af Alf. Ben 
068B 00Stockholm. Stort format. Titelblad till karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.). Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af  
068B 01Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 02Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 03Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 04Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 05Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 06Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 07Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 08Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 09Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 10Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 11Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 12Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 13Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 14Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 15Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 16Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 17Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 18Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 19Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 20Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 21Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 22Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
068B 23Stockholm. Stort format. Karta öfver Stockholm. (Förvaras i särskild portfölj.) (Rum 43.) Sammandragen från den af Kongl. Topografiska Corpsen på stadens bekostnad åren 1862-1867 upprättade och derefter fullständigade karta. På uppdrag af Generalstabens L 
069Stockholm. Karta öfver Stockholms hamn. På uppdrag af Stockholms Hamnstyrelse utarbetad af Kommendörkapten Werner Larsson 1910. Färgtryck. (2 ex.) Tryckt år 1910. 
070Carte de Stockholm. á l''usage des membres du XIe Congrès Géologique International et de la IIe Conférence Agrogéologique Internationale. Après la carte de Svenska Turistföreningen. Tryckt år 1910? 
071Stockholm. Stockholms-Tidningens karta öfver Stockholm. Tryckt år 1910? 
072Stockholm. Karta öfver Stockholm utgifven av Svenska Turistföreningen. Infällt: Staden inom Broarne. Tryckt år 1910. 
073Stockholm. Stockholm. Färgtryck. Tryckt o. år 1913. 
074Stockholm. Plan öfver Stockholm år 1913. Utgiven av Stockholms stads statistiska kontor 1913. Tryckt år 1913. 
074A 01Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 02Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 03Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 04Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 05Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 06Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 07Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 08Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 09Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 10Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 11Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 12Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 13Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 14Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 15Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 16Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 17Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 18Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 19Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 20Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 21Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 22Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 23Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 24Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 25Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 26Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 27Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 28Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 29Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 30Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 31Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 32Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 33Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 34Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 35Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 36Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 37Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
074A 38Stockholm. (1863 års karta över Stockholm, upprättad av Topografiska kåren. Reviderad och kompletterad år 1913 för Baltiska utställningen i Malmö år 1914.) (Förvaras i särskild portfölj.) Svarttryck. Tryckt år 1914. 
075Stockholm. Öfversiktskarta öfver Stockholms förstäder och villasamhällen. Redigerad av kapten Axel Fock o. år 1914. 
075AStockholm. Svenska Turistföreningens karta över Stockholm. Infällt: Djurgården, Staden inom Broarna. Tryckt år 1916. 
075BStockholm. (Delar av Vasastaden och Solna stad.). Tryckt f. år 1917. 
076 01Stockholm. Karta öfver Kungl. Djurgården upprättad åren 1903-05 samt i vissa avseenden kompletterad år 1916 av H.Hellberg. Arbetschef vid Rikets allm. kartverk. Svart/Vit. Tryckt år 1916. 
076 02Stockholm. Karta öfver Kungl. Djurgården upprättad åren 1903-05 samt i vissa avseenden kompletterad år 1916 av H.Hellberg. Arbetschef vid Rikets allm. kartverk. Färgtryck. Tryckt år 1916. 
076 03Stockholm. Karta öfver Kungl. Djurgården upprättad åren 1903-05 samt i vissa avseenden kompletterad år 1916 av H.Hellberg. Arbetschef vid Rikets allm. kartverk. Svart/Vit. Tryckt år 1916. 
077Stockholm. Karta öfver Järvafältet. Utgiven av Generalstabens litografiska anstalt. Andra uppl. Reviderad vid fjärde arméfördelningens stabsexpedition 1920. Tryckt år 1920. 
078 01Stockholm. Karta över Stockholm utgiven av Generalstabens litografiska Anstalt 1922. Färgtryck. Tryckt år 1922. 
078 02Stockholm. Karta över Stockholm utgiven av Generalstabens litografiska Anstalt 1922. Färgtryck. Tryckt år 1922. 
078 03Stockholm. Karta över Stockholm utgiven av Generalstabens litografiska Anstalt 1922. Färgtryck. Tryckt år 1922. 
078 04Stockholm. Karta över Stockholm utgiven av Generalstabens litografiska Anstalt 1922. Färgtryck. Tryckt år 1922. 
078 05Stockholm. Karta över Stockholm utgiven av Generalstabens litografiska Anstalt 1922. Färgtryck. Tryckt år 1922. 
078 06Stockholm. Karta över Stockholm utgiven av Generalstabens litografiska Anstalt 1922. Färgtryck. Tryckt år 1922. 
079Stockholm. (Bromma). Kartan sammanställd av Stockholms stads Trafikkommitté 1921. Färgtryck. 
080Stockholm. (Bromma). Kartan sammanställd av Stockholms stads Trafikkommitté 1921. Svarttryck. 
080AAStockholm. Plankarta över Stockholm med omnejd. Upprättad åren 1917-24 av H. Hellberg, arbetschef vid Rikets allm. kartverk, och av A.E.Påhlman,. stadsingeniör. 1 Sundbyberg 2 Äppelviken 3 Fridhem 4 Huddinge 5 Norra Djurgården. 6 Staden 7 Enskede 8 Södert 
080AA-01aStockholm. Stort format. 1921-34. (Stockholms stad med omnejd i 12 blad, vilka förvaras i gemensam portfölj.). Sundbyberg. Plankarta över Stockholm med omnejd upprättad åren 1917-20 av H.Hellberg A.E.Påhlman. Fotolitogr. Tryckt år 1922. 2 blad. 
080AA-01bSockholm. Stort format. 1921-34. (Stockholms stad med omnejd i 12 blad, vilka förvaras i gemensam. portfölj.). Sundbyberg. Karta över Stockholms stad med omnejd upprättad åren 1934. av Stockholms stadsingenjörskontor. Fotolitogr. Tryckt 1934. Jämte. duble 
080AA-02aStockholm. Stort format. 1921-34. (Stockholms stad med omnejd i 12 blad, vilka förvaras i gemensam. portfölj.). Äppelviken. Plankarta över Stockholms stad med omnejd upprättad åren 1917-22 av H.Hellberg A.E.Påhlman. Fotolitogr. Tryckt år 1922. 
080AA-02bStockholm. Stort format. 1921-34. (Stockholms stad med omnejd i 12 blad, vilka förvaras i gemensam. portfölj.). Äppelviken. Plankarta över Stockholms stad med omnejd upprättad åren. 1917-22 av H.Hellberg A.E.Påhlman; reviderad år 1933 under medverkan av.  
080AA-03Stockholm. Stort format. 1921-34. (Stockholms stad med omnejd i 12 blad, vilka förvaras i gemensam. portfölj.). Fridhem. Plankarta över Stockholms stad med omnejd upprättad åren. 1917-24 av H.Hellberg A.E.Påhlman. Fotolitogr. Tryckt år 1924. 
080AA-04Stockholm. Stort format. 1921-34. (Stockholms stad med omnejd i 12 blad, vilka förvaras i gemensam. portfölj.). Huddinge. Plankarta över Stockholms stad med omnejd upprättad åren. 1917-25 av H.Hellberg A.E.Påhlman. Fotolitogr. Tryckt år 1925. 
080AA-05Stockholm. Stort format. 1921-34. (Stockholms stad med omnejd i 12 blad, vilka förvaras i gemensam. portfölj.). Norra Djurgården. Plankarta över Stockholms stad med omnejd upprättad. åren 1917-20 av H.Hellberg A.E.Påhlman. Fotolitogr. Tryckt år 1921. 3 bl 
080AA-06Stockholm. Stort format. 1921-34. (Stockholms stad med omnejd i 12 blad, vilka förvaras i gemensam. portfölj.). Staden. Plankarta över Stockholms stad med omnejd upprättad åren. 1917-27 av H.Hellberg A.E.Påhlman. Fotolitogr. Tryckt år 1927. 3 blad. 
080AA-07Stockholm. Stort format. 1921-34. (Stockholms stad med omnejd i 12 blad, vilka förvaras i gemensam. portfölj.). Enskede. Plankarta över Stockholms stad med omnejd upprättad åren. 1917-20 av H.Hellberg A.E.Påhlman; reviderad år 1930 under medverkan. av Nil 
080AA-08Stockholm. Stort format. 1921-34. (Stockholms stad med omnejd i 12 blad, vilka förvaras i gemensam. portfölj.). Södertörns villastad. Plankarta över Stockholms stad med omnejd. upprättad åren 1917-26 av H.Hellberg A.E.Påhlman. Fotolitogr. Tryckt år 1926. 
080AA-09Stockholm. Stort format. 1921-34. (Stockholms stad med omnejd i 12 blad, vilka förvaras i gemensam. portfölj.). Lidingön. Plankarta över Stockholms stad med omnejd upprättad åren. 1917-25 av H.Hellberg A.E.Påhlman. Fotolitogr. Tryckt år 1925. 
080AA-10Stockholm. Stort format. 1921-34. (Stockholms stad med omnejd i 12 blad, vilka förvaras i gemensam. portfölj.). Blockuhusudden. Plankarta över Stockholms stad med omnejd upprättad. åren 1917-23 av H.Hellberg A.E.Påhlman. Fotolitogr. Tryckt år 1923. 
080AA-11Stockholm. Stort format. 1921-34. (Stockholms stad med omnejd i 12 blad, vilka förvaras i gemensam. portfölj.). Duvnäs. Plankarta över Stockholms stad med omnejd upprättad åren. 1917-23 av H.Hellberg A.E.Påhlman. Fotolitogr. Tryckt år 1924. 
080AA-12Stockholm. Stort format. 1921-34. (Stockholms stad med omnejd i 12 blad, vilka förvaras i gemensam. portfölj.). Sköndal. Plankarta över Stockholms stad med omnejd upprättad åren. 1917-26 av H.Hellberg A.E.Påhlman. Fotolitogr. Tryckt år 1926. 
100Stockholm. Spårvägskarta över Stockholm år 1930. Utgiven år 1930. 
101Stockholm. Stockholmsutställningen 1930. Färgtryck. Utgiven år 1929. ### Stockholm. Spårvägskarta över Stockholm år 1930. Utgiven år 1930. 
101AStockholm. Karta över Stockholm 1930. Färgtryck. Utgiven år 1930. 
102Stockholm. Kartor över Stockholm och Stockholmstrakten. Stockholm 1930. Utställningen och lantbruksmötet i Stockholm 1930. Stockholmstrakten, fotolitografisk förstoring. Utgiven år 1930. 
102AStockholm. Miniatyrkarta över Stockholm med omnejd. Stockholm. Stockholms omgivningar. Svart/vit. Utgiven år 1930. 
103Stockholm. Stadsplanekontorets Karta över Stockholm med omgivningar. Blad 5. Utgiven år 1930? 
104Stockholm. Centrala Stockholm, infällt Staden mellan broarna. Svart/Vit/Blå. Utgiven år 1930 ca. 
104AStockholm. Karta över de centrala delarna av Stockholms stad. Reviderad av. Stockholms Stadsingenjörskontor genom A.E.Påhlman, Nils Hanzon 1930. Färgtryck. Blad 1,2,3,4,6. Utgiven år 1930. ### Stockholm. Centrala Stockholm; infällt Staden mellan broarna.  
104BStockholm. D:o i atlas. 6 blad. 
105Stockholm. Utdrag ur belysningskartan gällande för 1931 års luftförsvarsövning. Utgiven år 1931. 
105AStockholm. Stockholm 1931. Infällt: Staden mellan broarna. 4 st. kartor, varianter. Utgiven år 1931. 
106Stockholm. Stockholm i centralprojektion. Projektionscentrum 7 km över Gustav. Adolfs torg. Mittpunktsskala 1:50 000. Stockholms stads. stadsplanekontor den 29/11 1930. Arvid Sjöholm. Svart/Vit. Utgiven år 1931. 
106AStockholm. Karta över Spårvägsbolagets Spårvägs- och Omnibusslinjer Stockholm. år 1931. Utgiven år 1931. 
107Stockholm. Tilläggsblad till karta över de centrala delarna av Stockholms stad. Redigerad av Stockholms stadsingenjörskontor genom A.E.Påhlman och Nils Hanzon. Utgiven år 1932. ### Stockholm. Centrala Stockholm; infällt Staden mellan broarna. Svart/Vit/Bl 
108Stockholm. Stadsgårdshamnen. Tryck i svart och blått. Utgiven år 1932. 
109Stockholm. Hammarbyleden med hamnar. Tryck i svart och blått. Utgiven år 1932. ### Stockholm. Karta över Stockholm. Spårvägslinjerna reviderade 1925. Infällt: Staden inom Broarne. " Djurgården. Färgtryck. Utgiven 1922. 
110Stockholm. Frihamnen. Värtahamnen. Tryck i svart och blått. Utgiven år 1932. 
80AStockholm. Karta över Stockholm. Infällt: Staden inom Broarne. " Djurgården. Svart/Vit/Blå. Fotolitogr. Utgiven 1922. 
80BStockholm. Karta över Stockholm. Spårvägslinjerna reviderade 1925. Infällt: Staden inom Broarne. " Djurgården. Färgtryck. Utgiven 1922. 
81Stockholm. Ulvsunda Trädgårdsstad, Kungsholms villastad och Lillsjönäs. Svarttryck. Utgiven omkring år 1923. 
82Stockholm. Karta över trädgårdsstäderna Äppelviken, Ålsten och Smedslätten. Upprättad år 1923 av Stockholms stadsingenjörskontor. Svarttryck. Utgiven år 1923. 
83Stockholm. Uggleviken. Blad nr.26. /Stockholms stadsbyggnadskontors karta./. Svarttryck. Utgiven år 1923. 
84Stockholm. Hjorthagen. Blad nr.27. /Stockholms stadsbyggnadskontors karta./ Svarttryck. Utgiven år 1923. 
85Stockholm. Stadion. Blad nr.36. /Stockholms stadsbyggnadskontors karta./. Svarttryck. Utgiven år 1923. 
86Stockholm. Ladugårdsgärde. Blad nr.37. /Stockholms stadsbyggnadskontors karta./. Svarttryck. Utgiven år 1923. 
87Stockholm. Frihamnen. Blad nr.38. /Stockholms stadsbyggnadskontors karta./. Svarttryck. Utgiven år 1923. 
88Stockholm. Karta över Ladugådsgärdet. År 1924. Svarttryck. 2 ex. Utgiven år 1924. 
89Stockholm. Karta över Järvafältet. Uppmätt av kapten E.O.Bratt 1924. Övertryck. med rött 1925. 2 ex. Utgiven år 1925. 
90Stockholm. Stora Essingen. Upprättad år 1925 av Stockholms stadsingeniörskontor. Rokotryck. Utgiven år 1925. 
91Stockholm. Karta över Stockholm. Utgiven 1922. Spårvägslinjerna reviderade 1925. Utgiven omkring år 1925. 
92Stockholm. Nordens huvudstäder. Ur Nordisk världsatlas. Färgtryck. Utgiven år 1925. 
93Stockholm. Karta över Äppelvikens villastad. Upprättad av Stockholms stadsingenjörskontor år 1921. Kompletterad aug. 1925. Svarttryck. Utgiven år 1925. 
94Stockholm. Gillbergs karta över Stockholm. Andra upplagan av III omarbetningen. Med alfabetiskt register i separat häfte. Utgiven år 1926. 
95Stockholm. Spårvägskarta. Aktiebolaget Stockholms Spårvägars spårvägslinjer och. Stockholms Centrala Omnibussaktiebolags omnibusslinjer. Utgiven år 1926. 
95AStockholm. Stockholm 1926. Infällt: Staden inom broarna. Utgiven år 1926. 
96Stockholm. Plånbokskarta över Stockholm med alfabetisk gatuförteckning. Färglitografi. Utgiven år 1927. 
96AStockholm. Mininiatyrkarta över Stockholm med omnejd. Skalan på huvudkartan:. 1:16 000. Skalan på infälld karta 1:8000. Skalan på mindre. Stockholmskarta 1:160 000. Duplett på omstående sida. Svart/Vit/Brun. Utgiven år 1927. 
96BStockholm. Stockholm 1927. Infällt: Staden inom Broarna. Färgtryck. Utgiven år 1927. 
96C-01Stockholm. Stockholms stad med omnejd i 12 band. Blad:1. Staden. Färgtryck. Fotolitogr. Utgiven år 1927. 
96C-02Stockholm. Stockholms stad med omnejd i 12 band. Blad:2. Sundbyberg. Färgtryck. Fotolitogr. Utgiven år 1927. 
96C-03Stockholm. Stockholms stad med omnejd i 12 band. Blad:3. Norra Djurgården. Färgtryck. Fotolitogr. Utgiven år 1927. 
96C-04Stockholm. Stockholms stad med omnejd i 12 band. Blad:4. Äppelviken. Färgtryck. Fotolitogr. Utgiven år 1927. 
96C-05Stockholm. Stockholms stad med omnejd i 12 band. Blad:5. Blockhusudden. Färgtryck. Fotolitogr. Utgiven år 1927. 
96C-06Stockholm. Stockholms stad med omnejd i 12 band. Blad:6. Duvnäs. Färgtryck. Fotolitogr. Utgiven år 1927. 
96C-07Stockholm. Stockholms stad med omnejd i 12 band. Blad:7. Fridhem. Färgtryck. Fotolitogr. Utgiven år 1927. 
96C-08Stockholm. Stockholms stad med omnejd i 12 band. Blad:8. Lidingön. Färgtryck. Fotolitogr. Utgiven år 1927. 
96C-09Stockholm. Stockholms stad med omnejd i 12 band. Blad:9. Huddinge. Färgtryck. Fotolitogr. Utgiven år 1927. 
96C-10Stockholm. Stockholms stad med omnejd i 12 band. Blad:10. Södertörns Villastad. Färgtryck. Fotolitogr. Utgiven år 1927. 
96C-11Stockholm. Stockholms stad med omnejd i 12 band. Blad:11. Sköndal. Färgtryck. Fotolitogr. Utgiven år 1927. 
96C-12Stockholm. Stockholms stad med omnejd i 12 band. Blad:12. Enskede. Färgtryck. Fotolitogr. Utgiven år 1927. 
97Stockholm. Behändig karta över Stockholm. Tredje upplagan, omarbetad. Utgiven omkring år 1927. 
97AStockholm. Spårvägskarta över Stockholm. Utgiven år 1927. 
97BStockholm. Spårvägskarta över Stockholm. Utgiven år 1928. 
97CStockholm. Stockholm 1928. 2 varianter: 1 färgtryck, 1 svart/vit. Utgiven år 1928. 
98Stockholm. Spårvägskarta över Stockholm år 1929. Utgiven år 1929. 
99Stockholm. Stockholm i Centralprojektion. Projektionscentrum 7 km över Gustav Adolfs torg. Mittpunktsskala 1:30 000. 5 blad. Svart/Vit. Utgiven år 1929. 
99AStockholm. Karta över Stockholm med omgivningar. Blad 7. Utgiven år 1929. 

Nyheter

den 23 februari 2023
Uppdatering av Riksarkivet söktjänst
Riksarkivets söktjänst på sok.riksarkivet.se har ...


den 10 februari 2023
Ny arkivguide om järnvägar
Nu släpper vi en ny arkivguide: Järnvägsarkiven -...


Tidigare nyheter