Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Lunds stadsarkiv: Rådhusrättens och Magistratens arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/10173
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/4KTDzIy6EPFlK4XTtbt9d7
Omfång
175 Hyllmeter 
111,5 Hyllmeter  (-, Leverans i november 2003.)
67,6 Hyllmeter  (Nya leveransen 2013.)
Datering
14131970(Tidsomfång)
16001970(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning 1976/23
Bouppteckningsregister: Bouppteckningsregister, 1647-1872
Personregister: Personregister över konkurser, 1782-1860
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning - nya delen, Från myndigheten
Arkivförteckning (godkänd), Cecilia L Madeja
Arkivförteckning (godkänd), Maria Wallin
Sakregister (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Magasin A (LLA))
Arkivbildare/upphov
Rådhusrätten och magistraten i Lund (– 1970)
Kategori: Statlig myndighet. Magistrater -1964
Kategori: Statlig myndighet. Rådhusrätter -1970

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/10173

Förteckning 23/1976

Förteckning

över

Lunds stadsarkiv: Rådhusrättens och magistratens arkiv

Förteckningen upprättad 1969 av
Lars Wessman och kompletterad 1976
av Lars Johansson.
Inledning (äldre form)Lunds stadsarkiv: Rådhusrättens och Magistratena arkiv

HISTORIK

Ett personregister över konkursakter i Rådhusrättens och magistratens i Lund arkiv 1782-1860 finns i den
manuellt förda förteckningen.

År 1969 förtecknade arkivarien Lars Wessman de delar av Lunds stadsarkiv, som då levererats till landsarkivet. För rådhusrättens och magistratens del sträckte sig detta fram till mitten av 1800-talet.
Med denna förteckning som grund förtecknade år 1973 arkivvårdaren Hans Hallgard hos Lunds tingsrätt
beståndet från 1800-talets mitt t o m 1970, då rådhusrätten upphörde. Arkivalierna t o m 1900 levererades till landsarkivet år 1974. Det visade sig då, att vissa omarbetningar måste göras för att serieindelningen skulle bli mer enhetlig. Därvid respekterades de seriesigna, som satts på de serier som börjar efter år 1900.

Domböckerna är bevarade fr o m 1680 med luckor för åren 1745, 1761 och 1790. Magistratens protokoll bildar en egen serie på 1860-talet. Dessförinnan ingår de i domböckerna utom åren 1702-1709 och 1844, då egna volymer finns. Lagfarts- och inteckningsprotokollen börjar 1760 och förmynderskapsprotokoll finns i egna volymer fr o m 1777.

Serien bouppteckningar är väl bevarad fr o m år 1677, dock med lucka 1678. Dessförinnan finns dock spridda bouppteckningar och arvskiften.

Observera att Lunds Universitet tillhörde akademistaten och stod utanför Rådhusrättens och magistratens verksamhetsområde. Bl a bouppteckningar och mantalslängder förvaras i stället på Lunds Universitetsbibliotek. För innehållsförteckning se hjälpmedel A 92.

Magistraten i Lund upphörde med utgången av år 1964 och dess arbetsuppgifter överflyttades till drätselkammare, polismyndighet och kronofogdemyndighet i Lund. Rådhusrätten verkade fram till den 31 december 1970, då den enligt Kungl. förordningen sammanslogs med Torna och Bara domsaga och från och med den 1 januari 1971 benämndes Lunds tingsrätt.

Förteckningen delvis omarbetad 2020 i samband med genomgång av Landsarkivets pergamentsbrevsamling.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Malmöhus län

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2020-12-28 13:50:42

Nyheter

den 30 september 2021
Folkräkning 1930 uppdaterad
Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning ha...


den 28 september 2021
Digitala forskarsalen har fått nytt utseende och nya sökingångar
Digitala forskarsalen har fått en ny framsida med...


Tidigare nyheter