Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Hässleholms högre allmänna läroverks arkiv


Hässleholms högre allmänna läroverks arkiv

HISTORIK

Hässleholms filial av Kristianstads handelsgymnasium.
Se Kristianstads handelsgymnasiums arkiv.
Se även Hässleholms läroverk A III a:5.

Hässleholms högre allmänna läroverk började sin verksamhet på hösten 1908, på initiativ av chefen för K. Skånska trängkåren, överste G.W. von Heidman. Skolans verksamhet, som till en början bedrevs på styrelsens egen risk, övertogs 1909 av ett aktiebolag. Sedan dess har skolan ändrat namn och regi flera gånger:
1911 Hässleholms kommunala mellanskola (kommunaliserad).
1928 Hässleholms kommunala mellanskola och samrealskola (förstatligad).
1930 Hässleholms samrealskola.
1935 Hässleholms samrealskola och kommunala gymnasium.
1942 Hässleholms högre allmänna läroverk.
1964 Linnéskolan (kommunaliserad igen).

Historik: se tryckta årsredogörelser F II:1.

 Serier (54 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IKollegiets protokoll med bilagorSerien inbunden. 
A II aProtokoll hos styrelsen för samskola 
A II bProtokoll hos styrelsen för kommunala mellanskolan 
A II cProtokoll hos styrelsen för samrealskola och kommunala gymnasium med bilagor 
A II dProtokoll hos lokalstyrelsen med bilagor 
A III aProtokoll vid studentexamen med bilagor 
A III bProtokoll vid realexamen med bilagor 
A IVKlasskonferensprotokollSerien i arkivkartonger. 
A V aBetygskataloger; terminsbetygSerien inb. utom nr 31-35 som är i arkivkartonger. 
A V bBetygskataloger; inträdes- och flyttningsprövningar 
A VIÄmneskonferensprotokollSerien i arkivkartonger. 
A VII aaTerminsavgiftsnämndens protokoll 
A VII abBilagor till terminsavgiftsnämndens protokollSerien i arkivkartonger. 
A VII bBiblioteksnämndens protokoll 
A VII cByggnadskommitténs protokoll 
B IKoncept till utgående skrivelserSerien i arkivkartonger. 
B IIKoncept till tjänstgöringsbetyg och -intyg 
CDiarierSerien i arkivkartonger. 
D I aKataloger 
D I bMatriklar över intagna eleverSerien i arkivkartonger. 
D I cMatriklar över avgångna eleverSerien i arkivkartonger. 
D I dElevkort för avgångna eleverSerien i arkivkartonger. 
D I eKlassböcker 
D II aTjänstematriklar med bilagor 
D II bLiggare över utfärdade tjänstgöringsbetyg 
D II cFörteckning över lärares meriter och tjänstgöring 
D II dLiggare angående lärares undervisning i andra läroanstalter 
D III aArkivförteckningar 
D III bInventarieförteckningar 
D III caBibliotekets accessionskataloger 
D III cbBibliotekets nominalkatalog 
D III ccBibliotekets realkataloger 
E I aInskrivningshandlingar Intyg från pastorsämbetenSerien, med 8 vol., 1908-1965, utgallrad jämlikt riksarkivets gallringsbeslut 421/1974. 
E I bBetyg från föregående skolaSerien utgallrad. 
E IIInkomna skrivelser från myndigheter och enskildaSerien i arkivkartonger.
Med register utom nr 5.
 
F IArbetsordningar 
F IIÅrsredogörelser 
F IIIUppgifter vid prövningarSerien i arkivkartonger. 
F IV aaStudentexamensskrivningar HuvudserieSerien i arkivkartonger.
Med svenska uppsatser.
 
F IV abStudentexamensskrivningar Utgallringsbar serieSerien utgallras med 15 års gallringsfrist enl. riksarkivets gallringsbeslut nr 329/1972. 
F IV baFyllnadsprövningar m m i studentexamen Huvudserie 
F IV bbFyllnadsprövningar m m i studentexamen Utgallringsbar serieSerien utgallras med 15 års gallringsfrist enl. riksarkivets gallringsbeslut nr 329/1972. 
F V aRealexamensskrivningarSådana skrivningar har levererats till landsarkivet för tiden 1913-1964. Av oförklarlig anledning har de utgallrats, med undantag av uppsatser i svenska språket, 1913-1958 av arkivarbetaren Victor Kubiak, vilket upptäcktes i september 1974. 
F V baFyllnadsprövningar m m i realexamen Huvudserie 
F V bbFyllnadsprövningar m m i realexamen Utgallringsbar serieSerien utgallras med 15 års gallringsfrist enl. riksarkivets gallringsbeslut nr 
G IDonationsbrev 
G IIHandlingar ang. ny- och tillbyggnad av gamla läroverketSerien i arkivkartonger. 
H IHuvudböcker 
H IIKassaböcker 
H IIIPostböcker 
H IVÖvriga räkenskaperSerien i arkivkartonger. 
H VKassaverifikationerSerien i arkivkartonger. 
JUndervisningsstatistik 
ÖGästbok 

Nyheter

den 15 juni 2021
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Sök efter kungar, celebriteter, samiskt, sjöfart ...


den 10 maj 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 54 884 ...


Tidigare nyheter