bild
Serie

Kartor och ritningar

Statens järnvägars ritningssamling: Järnvägsmuseets leverans

 Kartor / ritningar (4206 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001Askersund-Wretstorp järnväg. Hängnad och grind. Järnvägsförslag. 
0002:00001Bergslagernas Järnvägar. BJ. Vagnar litt C3b. Ändring av fjädernävar.1921-05-05 
0002:00002Bergslagernas Järnvägar. BJ. Uppehållssignal.1929-02 
0003:00001-00023Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Planer och profiler.1888 
0003:00024Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Skiss till spånt för damm vid Lomma bro. 
0004:00001-00004Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Normalsektioner för det fria rummet.1897 
0004:00005-00006Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Generel sektion för stationsplan och hållplatsplan. 
0004:00007-00008Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Slipersfördelning vid broar,huvudbanan och bibanorna.1887 
0004:00009-00011Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Räler.1887 
0005:00001-00002Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Vändskiva och grund till vändskiva. 
0005:00003Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Diagram för spårväxlar. 
0005:00004-00006Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Växelställ. 
0005:00007-00013Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Växlar.1885 
0005:00014-00018Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Korsningar och ledskenor. 
0005:00019Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Text och siffror. 
0006:00001Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Plan och stolpfördelning. 
0006:00002-00006Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Grindar. 
0007:00001-00003Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Brobalkar. 
0007:00004Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Tvär och längdprofiler av Nettrabyån. 
0008:00001-00010Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Broar och situationsplaner.1888 
0009:00001Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Bro över Mie å i Karlshamn.1890-08 
0010:00001-00003Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Bockar till bro vid Sunna. Vägpost vid Blåporten.1888-09-29 
0011:00001-00002Blekinge kustbanor. BKB. Mellersta Blekinge järnväg. MBLJ. Bro nr.16 över Nettraby å.1887-08-30 
0011:00003Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Bro nr 15 Över Rottne å.1887-07-14 
0012:00001Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Förslag till järnvägsbro vid Sunna.1888-07-14 
0012:00002-00003Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Brostag. 
0013:00001-00020Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Broar. Sektioner.1887 
0014:00001-00003Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Vägportar.1888 
0014:00004-00006Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Broskor. 
0015:00001Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Förslag till överbyggnad å trumma vid 443 och 23. 
0015:00002Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Brostag. 
0016:00001-00029Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Broar.Situationsplaner. 
0017:00001Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Plan över broställ vid Mie å i Carlshamn. 
0017:00002Blekinge kustbanor BKB. Mellersta Blekinge järnväg MBLJ. Förslag till sänkning av gatubron över Rottne å.1887-10 
0018:00001Blekinge kustbanor BKB. Sölvesborg-Karlshamn. Profil. 
0019:00001-00002Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Slipersfördelning för huvudbana och bibana.1885 
0019:00003-00005Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Räler.1885 
0020:00001-00025Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Planer och profiler.1886 
0021:00001-00012Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Planer och profiler.1886 
0022:00001-00008Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Broar.1886 
0022:00009Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Plan och profil över Mörrumsån.1885 
0022:00010Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Plan och profil över Gallåns dal. 
0023:00001-00013Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Broar.1886 
0024:00001-00025Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Broar.1886 
0024:00026Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Generalplan över omgrävningen av Gallån.1886 
0025:00001Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Grind. 
0025:00002-00003Blekinge kustbanor BKB. Västra Blekinge järnväg.VBLJ. Slan och stolpfördelning. 
0026:00001-00017Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Bandelar. Planer. 
0027:00001-00022Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Bandelar. Profiler. 
0028:00001-00022Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Bandelar. Profiler. 
0029:00001-00009Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Bandelar. Profiler. 
0029:00010-00012Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Bandelar. Planer. 
0030:00001Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Falu-Rättviks järnväg. Slipersfördelning för broar. 
0030:00002-00004Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Personplattform och lastkaj.1898 
0030:00005-00007Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Förslag till grusspår vid Gammelhomna och Framnäs. Planer och profiler. 
0031:00001Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Vändskiva vid Voxna station. 
0031:00002Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Växellanläggning. 
0032:00001Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Förslag till vägomläggning vid Finsthögst. 
0032:00002-00004Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Vägbroar.1899 
0032:00005Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Profil av landsvägen förbi Komenistergården i Bollnäs. 
0032:00006Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Arbetsritning till träbeklädnader. 
0032:00007Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Normalsektion av bangård. 
0032:00008Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Föslag till syllfördelning. 
0032:00009Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Ritning för laftning av syllar. 
0032:00010-00011Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Rälssektioner. 
0032:00012Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Mindre rälsspik. 
0033:00001-00014Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Vägbroar.1899-03 
0034:00001-00016Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Broar.1898 
0035:00001-00011Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Broar. 
0036:00001Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Brobalkar.1893 
0036:00002Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Bro. 
0036:00003-00004Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Förslag till tillbyggnad av statsbanans bro vid Bollnäs.1897-04 
0037:00001Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Skyddsbyggnader för järnvägsbron över Voxna älv.1898-03-22 
0037:00002-00016Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Planer. 
0038:00001-00004Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Glidplatta till bro. 
0039:00001-00010Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Planer och profiler.1877 
0040:00001-00018Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Broar. 
0041:00001-00009Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Broar. 
0041:00010-00011Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Timmerränna. 
0042:00001Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Gånggärn till grusvagnar. 
0042:00002-00003Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Beslag till grindar. 
0042:00004-00007Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Grindar för vägövergångar.1898 
0042:00008Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Stängsel. 
0042:00009-00014Dala-Hälsinglands järnväg. Dhdj. Signalvisare. 
0043:00001-00003Dalslands järnvägar DJ. Broar över Sunnanå bäck och å samt över Bräcke å vid Teåker+beskrivning. 
0044:00001-00007Dalslands järnvägar DJ. Broar. 
0045:00001-00018Dalslands järnvägar DJ. Broar+beskrivning. 
0046:00001-00002Dalslands järnvägar DJ. Omformarstationer,Kopplingsschema för debiteringsmätare.1937 
0046:00003-00007Dalslands järnvägar DJ. Planer över linjen och borrningen vid Teåker,samt linjen Mellerud-Riksgränsen. 
0046:00008-00009Dalslands järnvägar DJ. Normalsektioner. 
0047:00001-00002Dalslands järnvägar DJ. Kartor. 
0047:00003Dalslands järnvägar DJ. Ritning till överbyggnad för broar med 15-fots spann.1877-03-25 
0047:00004Dalslands järnvägar DJ. Grind över banan,grind i hägnaden. 
0048:00001-00007Dalslands järnvägar DJ. Växelspår och spårväxlar samt överbyggnader.1877 
0049:00001-00004Dalslands järnvägar DJ. Normaler och profiler. 
0049:00005-00007Dalslands järnvägar DJ. Lastbrygga och källare.1873 
0050:00001-00002Dalslands järnvägar DJ. Vändskiva och skenskarv.1907 
0051:00001-00002Dannemora-Hargs järnväg. DHJ.1877 
0052:00001Djursholms järnvägsaktiebolag. DjB. 
0053:00001-00020Älmhult-Ålshult-Tingsryd. Bandelar. Planer och profiler.Järnvägsförslag.1888-12-12 
0053:00021-00022Älmhult-Ålshult-Tingsryd. Bro och trumma. 
0053:00023Älmhult-Ålshult-Tingsryd. Ålshult station. Järnvägsförslag.1887-11-21 
0053:00024Älmhult-Ålshult-Tingsryd. Plan över övergången vid Ålshult station. Järnvägsförslag.1887-11-21 
0053:00025Vägport. Järnvägsförslag.1887-11-21 
0054:00001-00005Böke-Färgen och Elmås-Färgen. Bandelar. Planer och profiler. Järnvägsförslag. 
0055:00001Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Frövi-Ludvika järnväg. FLJ. Lok. 
0056:00001-00006Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. KHJ. Bandelar. Planer.1853 
0056:00007-00008Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. KHJ. Förslag till landsvägsomläggning. Planer och profiler. 
0056:00009Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. KHJ. Plan av den del av Örebro stad som genom vådeld avbrändes år 1843.1848 
0057:00001-00005Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. KHJ. Bandelar. 
0058:00001-00003Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. KHJ. Bandelar. 
0059:00001-00008Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. KHJ. Kartor sträckan Örebro-Svartå-Hult.1853 
0060:00001-00010Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. KHJ. Över och underbyggnader. 
0061:00001-00029Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. KHJ. Broar och brodetaljer. 
0062:00001-00006Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. Kulvert och trummor. 
0063:00001-00002Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. Plan av enkel bana med utgrening samt jord och stenarbeten.1852-05-22 
0064:00001-00002Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Köping-Hult järnväg. Grind vid vägövergångar.1854 
0064:00003-00004Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Signaler.1854-03-04 
0065:00001-00023Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Oxelösund-Flen-Västmanland järnväg. OFVJ. Lok nr 18-23 med detaljer.1889 
0066:00001-00017Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Oxelösund-Flen-Västmanland järnväg. OFVJ. Lok nr 18-23 med detaljer.1888 
0067:00001-00018Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Oxelösund-Flen-Västmanland järnväg. OFVJ. Lok nr 18-23 med detaljer.1889 
0068:00001-00019Grängesberg-Oxelösund järnväg. TGOJ. Oxelösund-Flen-Västmanland järnväg. OFVJ. Lok nr 18-23 med detaljer.1888 
0069:00001-00023Gävle-Dala järnväg.GDJ. Falu-Rättvik järnväg. FRJ.Planer och profiler. 
0070:00001-00010Gävle-Dala järnväg.GDJ. Falu-Rättvik järnväg. FRJ.Planer och profiler.1885 
0071:00001-00020Gävle-Dala järnväg.GDJ. Falu-Rättvik järnväg. FRJ. Broar.1889 
0072:00001-00016Gävle-Dala järnväg.GDJ. Falu-Rättvik järnväg. FRJ. Broar. 
0072:00017Gävle-Dala järnväg.GDJ. Falu-Rättvik järnväg. FRJ. Grind. 
0073:00001-00003Gävle-Dala järnväg.GDJ. Mora-Orsa järnväg. Planer+profiler.1891 
0073:00004-00014Gävle-Dala järnväg.GDJ. Mora-Orsa järnväg. Broar.1892 
0073:00015Gävle-Dala järnväg.GDJ. Mora-Orsa järnväg. Vägport vid Moret.1892-07-15 
0074:00001-00002Gävle-Dala järnväg.GDJ. Bandelar. Planer och profiler.1863 
0074:00003Gävle-Dala järnväg.GDJ. Anordning för automatisk manövrering av elektrisk semaforbelysning.1929 
0074:00004-00005Gävle-Dala järnväg. GDG. Vagn. (Plank Wagon).1855-11-13 
0075:00001-00015Gävle-Dala järnväg. GDG. Rättvik-Mora järnväg. RMJ. Broar.1889-1890 
0076:00001-00006Gävle-Dala järnväg. GDG. Rättvik-Mora järnväg. RMJ. Planer+profiler. 
0076:00007Gävle-Dala järnväg. GDG. Rättvik-Mora järnväg. RMJ. Vägport. 
0077:00001Gävle-Ockelbo järnväg. GOJ. Expropriationskarta över bandelen Gävle-Fors. 
0077:00002Gävle-Ockelbo järnväg. GOJ. Karta över en del av ägorna till Sätra by. 
0077:00003Gävle-Ockelbo järnväg. GOJ. Port.1883-04-12 
0077:00004-00008Gävle-Ockelbo järnväg. GOJ. Grindar och stängsel. 
0078:00001-00012Gävle-Ockelbo järnväg. GOJ. Broar.1863 
0079:00001Göteborg-Borås-Alvesta järnväg. GBAJ. Borås-Svenljunga järnväg. BSJ. Stängsel. 
0080:00001-00006Göteborg-Borås-Alvesta järnväg. GBAJ. Kinds Härad järnväg.Kinds J.Järnvägsritningar. 
0081:00001-00005Göteborg-Halland GHB. Uppläggning för bro. 
0081:00006-00011Göteborg-Halland GHB. Broar och vägportar. 
0082:00001-00027Göteborg-Halland GHB. Broar. Elevation och sektion. Situationsplaner.1887 
0083:00001-00007Göteborg-Halland GHB. Broar. Elevation och sektion. Ritning till plattor för mindre broar.1887 
0083:00008-00019Göteborg-Halland GHB. Broar. Landfästen till viadukter.1887 
0083:00020Göteborg-Halland GHB. Histverk. 
0084:00001-00010Göteborg-Halland GHB. Broar.1887 
0085:00001-00023Göteborg-Halland GHB. Broar.1887 
0086:00001-00011Göteborg-Halland GHB. Brodetaljer. 
0087:00001-00030Göteborg-Halland GHB. Bandelar. Planer och profiler.1887 
0088:00001-00004Göteborg-Halland järnväg GHB. Bandelar. Profiler och sektioner.1887 
0088:00005Göteborg-Halland järnväg. GHB. Bandel.Plan av linjens framdragande vid Mölndal.1886 
0088:00006-00007Göteborg-Halland järnväg. GHB. Laftning av slipers och skarvsyllar.1887 
0088:00008-00009Göteborg-Hallands järnväg.GHB. Syllarnas fördelning för bana och viadukt. asddddd1887-04-15 
0088:00010Göteborg-Hallands järnväg.GHB. Spårväxlar. Göteborg-Hallands järnväg.GHB. Syllarnas fördelning för bana och viadukt. asddddd1887 
0088:00011Göteborg-Hallands järnväg.GHB. Pålruta för vattentorn. Göteborg-Hallands järnväg.GHB. Syllarnas fördelning för bana och viadukt. asddddd Göteborg-Hallands järnväg.GHB. Spårväxlar. Göteborg-Hallands järnväg.GHB. Syllarnas fördelning för bana och viadukt. a 
0088:00012-00013Göteborg-Hallands järnväg. GHB. Balkar 
0088:00014Göteborg-Hallands järnväg. GHB. Grund till vattenkastare.1888-02-02 
0088:00015Göteborg-Hallands järnväg. GHB. Normalsektioner.1886-09 
0088:00016Göteborg-Hallands järnväg. GHB. Ritning för bankfyllnaden i norra änden av viadukten. 
0089:00001-00003Göteborg-Hallands järnväg. GHB. Signaler.1887 
0089:00004-00007Göteborg-Hallands järnväg. GHB. Bom, grindar och stängsel.1887 
0090:00001Hallsberg-Motala-Mjölby järnväg. HMMJ. 
0090:00002-00003Hallsberg-Motala-Mjölby järnväg. HMMJ. Stängsel. 
0090:00004Hallsberg-Motala-Mjölby järnväg. HMMJ. Växel.1873-05-10 
0090:00005Hallsberg-Motala-Mjölby järnväg. HMMJ. Skenspikning.1872-09-10 
0090:00006-00007Hallsberg-Motala-Mjölby järnväg. HMMJ. Broar och materialförteckning.1872 
0091:00001-00005Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Plan och profil. 
0091:00006-00007Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Rälar.1892-04-14 
0092:00001Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Spårväxel. 
0093:00001Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Ångpanna. 
0094:00001Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Bro över Tabergsån vid Månsarp.1893-09 
0094:00002Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Vagnstoppare. 
0094:00003Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Spårstoppare.1894-09 
0094:00004Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Laftning av vanlig slipers och skarvslipers.1893-06-10 
0094:00005Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Syllfördelning.1893-09 
0094:00006-00007Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Vändskiva. 
0095:00001-00009Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Bandelar, planer och profiler.1891 
0096:00001-00026Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Bandelar, planer och profiler.1891 
0097:00001-00022Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Bandelar, planer och profiler.1893 
0098:00001-00002Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Stängsel.1893 
0099:00001-00018Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Broar.1893 
0099:00018-00021Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Sektioner av sjöar. 
0099:00022Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Syllfördelning på svängbron i Munksjön. 
0100:00001-00023Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Broar.1893 
0101:00001-00025Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Broar.1894 
0102:00001-00021Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Broar.1893 
0102:00022-00024Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Stödjemurar.1892 
0102:00025-00026Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Sektioner i Munksjön. 
0102:00027Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Jönköping-Vaggeryd järnväg. Jöwj. Tvärsektioner vid Tabergs kvarn. 
0103:00001Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Reftele-Gislaved järnväg. 14 fots grind. 
0103:00002-00005Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Reftele-Gislaved järnväg. Syllfördelning. 
0103:00006Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Reftele-Gislaved järnväg. Lutningsvisare. 
0103:00007-00009Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Reftele-Gislaved järnväg. Planer och profiler över bandelar. 
0104:00001-00005Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Reftele-Gislaved järnväg. Planer och profiler över bandelar.1900 
0104:00006-00018Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ. Reftele-Gislaved järnväg. Planer, broar och landfästen. 
0105:00001Hjo-Stentorps järnväg. HSJ.1940-01-29 
0106:00001-00004Hudiksvalls järnväg. Hunj.1856 
0107:00001Hudiksvalls järnväg. Hunj. Rälprofil. 
0108:00001-00005Hudiksvalls järnväg. Hunj. Profiler och planer över bandelar. 
0109:00001Helsingborg-Billeberga järnväg. Bandelar,profil. 
0110:00001-00021Grängesberg-Oxelösund järnväg. Tgoj. Köping-Hults järnväg. Profiler och planer.Konserveringsbehov. Skört transparent papper. 
0111:00001-00002Helsingborg-Hässleholms järnväg.HHJ. Förslag till växel och signalsäkerhetsanläggning.1925 
0111:00003Helsingborg-Hässleholms järnväg HHJ. Spåranknytning och reparationsverkstad vid Helsingborg. 
0111:00004Helsingborg-Hässleholms järnväg HHJ. Förslag till anknytning för fabriksspår vid Åstorp.1925-09-08 
0111:00005Helsingborg-Hässleholms järnväg HHJ. Kompletering av växel och signalsäkerhetsanläggning vid Morarp station.1923-05-04 
0111:00006Helsingborg-Hässleholms järnväg HHJ. Grindar. 
0111:00007Helsingborg-Hässleholms järnväg HHJ. Stängsel. 
0111:00008Helsingborg-Hässleholms järnväg HHJ. Planer och profiler av bro.1894-12-05 
0112:00001-00002Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg. HRRJ. Vagnar. (Enl. Parisvagnarna.)1901-06-06 
0112:00003Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg. HRRJ. Bogie för passagerarvagnar.(enl.Parisvagnarna.)1901-06-05 
0112:00004-00006Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg.Buffers och draganordning.1901 
0112:00007-00010Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg.Stålräler.1900 
0112:00011-00012Helsingborg-Råå-Ramlösa järnväg. Broar.1891-05 
0113:00001Härnösand-Sollefteå järnväg. HdSJ. Plan över sträckningen.1888-06-14 
0114:00001-00009Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg. WH:mJ. Bandelar. Planer och profiler.1889 
0114:00010Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg. WH:mJ. Förslag till slipersfördelning. 
0114:00011Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg. WH:mJ. Personalplattform. Lastkaj. 
0115:00001-00014Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg. WH:mJ. Broar. Planer och profiler. Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg. WH:mJ. Personalplattform. Lastkaj. Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg.1890 
0116:00001-00014Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg. WH:mJ. Broar. Planer och profiler. Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg. WH:mJ. Personalplattform. Lastkaj. Hässleholm-Markaryd järnväg. HMJ. Vittsjö-Hässleholm järnväg.1889 
0117:00001Höganäs-Mölle järnväg. HMöJ. Förslag till järnväg. Generalkarta.1861 
0117:00002-00003Höganäs-Mölle järnväg. HMöJ. Förslag till järnväg. Bandelar, planer och profiler.1890-09-20 
0117:00004Höganäs-Mölle järnväg. HMöJ. Förslag till järnväg. Bro. Normalsektioner.1890-09-20 
0118:00001Hönshylte-Kvarnamåla järnväg. HKJ. Plan och profil av bandelar. 
0119:00001-00013Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Broar, planer och profiler.1925 
0119:00014Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Momentdiagram. Vindtryck. 
0120:0019Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Tungväxelfäste.1913-02-24 
0120:0020Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Syllfördelning.1894-05-07 
0120:0021Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Skena och skarvjärn 1903 års modell.1918-10-31 
0120:0022Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. C.P Sandbergs 17.5 kgs. standardräl 1894, med fäste. p1901-02-16 
0120:0023-0024Jönköping-Gripenbergs järnväg. JSJ. Detaljer till spårväxel och rälsskarvbult och spik samt brev. p 
0120:0025Jönköping-Gripenbergs järnväg. JSJ. Korsning 1:9 för 25kg:s räl. 
0120:0026Jönköping-Gripenbergs järnväg. JSJ. Spårväxel. 
0120:0027-0029Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Växelställ med kontrollås.1911 
0120:0030-0031Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Normalsektioner. 
0120:0032-0033Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Einfache Weiche 1.6, 1.91913-04-17 – 1913-05-27 
0120:0034Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Öppen trumma vid Km 31+548m. För timmerflottning från sjön Bunn. Skala 1/25.1907 
0120:0035Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Korsnings-spets av stålräl lutning 1:10.1898-08-24 
0120:0036-0038Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Stålskena.1920 
0120:0039-0040Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Syllfördelning, skenlängd 7.0m.1901 
0120:0041-0043Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Resultat av växelberäkningar+bilaga.1900 
0120:0044Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Profil av 10 Kg räls. 
0120:00001-00005Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Profiler av bandelar.1923 
0120:00006Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Förslag till korsning vid Vedtorget. 
0120:00007Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Ritning till stocktransportbana. 
0120:00008-00009Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Varningsmärke för järnvägsövergång.1924-11-04 
0120:00010-00011Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Planer. Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Varningsmärke för järnvägsövergång. Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Varningsmärke för järnvägsövergång. Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Planer. 
0120:00012-00013Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Korsning mellan spänningsledningar och järnväg Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Varningsmärke för järnvägsövergång. Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Varningsmärke för järnvägsövergång. Jönköping-Gripenbergs järnväg.J 
0120:00014-00016Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Normalsektioner. Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Varningsmärke för järnvägsövergång. Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Varningsmärke för järnvägsövergång. Jönköping-Gripenbergs järnväg.JGJ. Normalsektioner. 
0120:00017Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Omformarestation.1920-05-11 
0120:00018Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Normalsektioner.1917 
0121:00001-00010Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Elektrisk järnväg. Jönköping-Huskvarna. Bandelar. Planer och profiler. 
0122:00001Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Motorvagn. Knorrbroms och växling.1923-11-29 
0122:00002Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Slangkoppel för värmeledning.1893-10-21 
0122:00003Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Buffertstämplar. 
0122:00004-00005Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Maskindetaljer.1899-03-04 
0122:00006-00009Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Fjädrar.1907 
0122:00010Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Vagnskoppel. 
0122:00011-00014Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lagerboxar+brev.1925 
0122:00015-00017Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Cigarrkopp.1898-03-18 
0123:00001-00013Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Vagnsaxlar och hjul.1924 
0124:00001-00012Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Motorvagnar med detaljer. Ritning 1 och ritning 12 tillhör Kosta järnväg.1925 
0125:00001-00017Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Godsvagnar med detaljer.1920 
0126:00001-00010Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Personvagnar med detaljer.1908 
0127:00001-00018Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lok med detaljer.1924 
0128:00001-00015Jönköping-Gripenbergs järnväg. JGJ. Lok med detaljer.1924 
0129:00001Kalmar järnväg. KJ. Omläggning av Kalmar järnväg vid Svaneberg. 
0129:00002Kalmar järnväg. KJ. Dubbel gnistfångare.1917-05-31 
0130:00001Kalmar-Berga järnväg. KBJ. Normalsektion och lastprofil.1896-05-04 
0130:00002Kalmar-Berga järnväg. KBJ. Bro över Emån.1896 
0130:00003-00004Kalmar-Berga järnväg. KBJ. Vändskiva.1896 
0130:00005-00006Kalmar-Berga järnväg. KBJ. Grind för vägövergång. 
0131:00001Kalmar-Torsås järnväg. KTsJ. Normalsektioner. 
0131:00002Kalmar-Torsås järnväg. KTsJ. Vägbro vid Hagbynäs.1898-04-02 
0131:00003Kalmar-Torsås järnväg. KTsJ. Vändskiva. 
0132:00001-00012Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Verktyg till reparationsverkstäder.1913 
0133:00001Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Sammanbindningsbana.1890-05 
0133:00002Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Broupplag.1890-03-22 
0133:00003Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Bro över Mieån.1890-03-30 
0133:00004Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Banprofiler.1890-02 
0133:00005Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. 6-kopplat turbin-lokomotiv för gods och snälltågstrafik.1928-11-02 
0133:00006Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Buffert. 
0134:00001-00003Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Generalsektion.1886 
0134:00004Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Automatisk växel.1887-01-19 
0134:00005-00006Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Spårväxel. 
0134:00007-00009Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Växelställ med detaljer 1876-1877 års modell.1877 
0134:00010Karlshamn-Vislanda-Bolmen järnväg. KVBJ. Karlshamn-Vislanda järnväg. KWJ. Spårkorsning. 
0135:00001-00006Karlskrona-Växjö järnväg. CWJ. Bandelar. Planer och profiler. 
0135:00007Karlskrona-Växjö järnväg. CWJ. Stensättning mellan skenorna i järnvägsspåret i Karlskrona. 
0135:00008-00015Karlskrona-Växjö järnväg. CWJ. Broar och viadukter med detaljer.1877 
0136:00001-00007Kristianstad-Hässleholm järnväg. CHJ. Karpalund-Kristianstad järnväg. Planer och profiler.1887-12-16 
0136:00008Kristianstad-Hässleholm järnväg. CHJ. Karpalund-Kristianstad järnväg. Förslag till station väster om Helge å med bro och väganläggning till Kristianstad.1887-12-16 
0137:00001Kristianstad-Hässleholm järnväg. CHJ. Kristianstad-Åhus järnväg. KÅJ. Rälskarv.1885 
0138:00001Kristinehamn-Sjöändan järnväg. Förslag till tanklokomotiv.1882-09-29 
0138:00002Kristinehamn-Sjöändan järnväg. Bufferts till lastvagnar. 
0139:00001-00016Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Lok och lokdetaljer.1936 
0139:00017-00021Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Dragkrafts- och vagnviktskurvor.1936-07-10 
0139:00022-00025Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Vagnar.1884 
0140:00001-00002Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Kräggesta ägor. 
0140:00003Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Karta över jordlägenheten Kraggestabanan no 2.1897-12-21 
0140:00004-00006Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Vändskiva och grund till vändskiva. 
0140:00007-00008Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Kajkran med fundament.1907-06-07 
0140:00009Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Banvall-sektion. 
0140:00010-00012Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Plan och profiler av bandelar. 
0140:00013Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Normalsektion för konstruktions och lastprofil. Skala 1:20. 
0140:00014Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Travers.1896-10 
0140:00015Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Spårkorsning för 237,5 meters (800 fots) radie.1891-07 
0141:00001Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Vändskiva.1891 
0141:00002Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. C.P. Sandbergs standardrälsektioner.1894 
0141:00003Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Spårränsare.1887-02-03 
0141:00004Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Plan och profil. 
0142:00001-00010Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Broar.1887 
0142:00011Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Trummor. 
0143:00001-00009Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Signal och säkerhetsanläggningar.1904 
0144:00001-00007Köping-Uttersberg-Riddarhyttan järnväg. KURJ. Köping-Uttersberg järnväg. KUJ. Sandströms kopplingsanordning+intyg.1918 
0145:00001Landskrona-Kävlinge-Sjöbo järnväg.LKSJ. Kävlinge-Sjöbo järnväg. Växeldiagram.1904-04 
0145:00002Landskrona-Kävlinge-Sjöbo järnväg.LKSJ. Kävlinge-Sjöbo järnväg. Växelställ.1904-03-29 
0145:00003Landskrona-Kävlinge-Sjöbo järnväg.LKSJ. Kävlinge-Sjöbo järnväg. Spårväxel.1904-03-29 
0145:00004-00005Landskrona-Kävlinge-Sjöbo järnväg.LKSJ. Kävlinge-Sjöbo järnväg. Frosta-Hammarlunda station och Täpperöd station.1920-12 
0146:00001-00002Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Vattencistern med detaljer. 
0146:00003Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Stängsel. 
0146:00004Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Skjutgrind. 
0146:00005Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Normalsektion av det fria rummet. 
0146:00006Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Grund till vändskiva. 
0146:00007Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Rörtrummor. 
0146:00008Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Personplattformar och lastkaj. 
0146:00009Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Plan över terrängen omkring den sjunkande banken vid Tagerup. 
0146:00010Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Förslag till väg omläggning nära Landskrona. 
0146:00011Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Slipersfördelning. 
0146:00012Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Växelställ. 
0146:00013-00021Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Broar.1892 
0147:00001Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Räls. 
0147:00002-00003Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Spårväxel med tunga. 
0147:00004Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Korsning. 
0147:00005-00011Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Vagnar med detaljer.1892 
0148:00001-00003Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Slipersfördelning.1886-02-13 
0148:00004-00005Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Normalsektioner. 
0148:00006-00011Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Planer och profiler av bandelar.1884 
0148:00012-00015Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Skyltar och lutningsvisare. 
0148:00016Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Varningsskylt. 
0148:00017Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Bro över avloppsdike vid no 374.1885-09-08 
0148:00018Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Rustbädd. 
0148:00019Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Järnbro med trumma. 
0148:00020Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Plan över bandel. 
0148:00021Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Tvärsektioner. 
0148:00022Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Vändskiva. 
0148:00023Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Normalväxel. 
0148:00024Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Landskrona-Kävlinge järnväg. LaKJ. Profil av bandel.1885-01-31 
0149:00001Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Signal-Säkerhet, Bouréskontrollås.1937-04-01 
0149:00002Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Signal-Säkerhet, St.Lars sjukhus. Förslag till signal och kontrollanläggning.1937-03 
0149:00003Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Förslag till spåromläggning. Lackeberga grustag.1920-06 
0150:00001-00003Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Ritningar till ångmaskin.1874 
0150:00004-00005Landskrona-Lund-Trelleborg järnväg. LLTJ. Sektion av räl med fäste.1885-03-16 
0151:00001-00004Landskrona och Helsingborg järnväg. LHJ. Helsingborg-Eslövs järnväg. Broar. 
0151:00005-00006Landskrona och Helsingborg järnväg. LHJ. Helsingborg-Eslövs järnväg. Trumma under banan.1864 
0151:00007Landskrona och Helsingborg järnväg. LHJ. Helsingborg-Eslövs järnväg. Tvärskärningar vid åkorrektioner. 
0151:00008Landskrona och Helsingborg järnväg. LHJ. Helsingborg-Eslövs järnväg. Vägövergång. 
0151:00009-00010Landskrona och Helsingborg järnväg. LHJ. Helsingborg-Eslövs järnväg. Normalprofiler. Skärning och fyllning.1864 
0151:00011-00012Landskrona och Helsingborg järnväg. LHJ. Helsingborg-Eslövs järnväg. Överbyggnads konstruktion.1864 
0152:00001Landskrona och Helsingborg järnväg. LHJ. Helsingborg-Eslövs järnväg. Skruvnycklar för vagnarna.1865 
0153:00001Landskrona och Helsingborg järnväg. LHJ. Lok. 
0153:00002-00009Landskrona och Helsingborg järnväg. LHJ. Förslag till säkerhetsanordningar.1913 – 1923 
0154:00001-00006Malmö-Genarps järnväg. MGJ. Vändskiva.Visst renoveringsbehov. 
0155:00001Malmö-Kontinentens järnväg. MKontJ. Skena och skarvförbindning. 
0155:00002Malmö-Kontinentens järnväg. MKontJ. Förslag till syllfördelning.1897-07-10 
0155:00003-00007Malmö-Kontinentens järnväg. MKontJ. Broar och viadukter.1897 
0155:00008-00009Malmö-Kontinentens järnväg. MKontJ. Vagnar.1898 
0156:00001-00004Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Broar med landfästen.1920 
0156:00005-00010Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Broförstärkningar vid Veberöd och Sövdeborgsbäcken samt Fylandsbäcken.1920-03-22 
0156:00011-00021Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Förslag till förstärkning av broar no 10,11,12,13,14,16,18,19,21, och 22.1919-1920 
0156:00022Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Fishplate punching.1907 
0156:00023Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Projekterad rörledning.1906-05-23 
0156:00024Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Föreslagen omläggning av Malmö-Simrishamn järnväg. Profil och normalsektion.1914-05-23 
0156:00025Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Fällbom 1/20. 
0157:00001-00030Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Malmö-Tomelilla järnväg. MöToJ. Förslag till trädgårdsanläggningar vid Malmö-Tomelilla järnvägsstationer+skrivelser. 
0158:00001Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Malmö-Tomelilla järnväg. MöToJ. Normalritning för spårplaner. 
0158:00002-00009Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Malmö-Tomelilla järnväg. MöToJ. Profiler.1893-09-02 
0158:00010-00013Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Malmö-Tomelilla järnväg. MöToJ. Förslag till mellanplattform. 
0158:00014-00015Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Malmö-Tomelilla järnväg. MöToJ. C.P Sandbergs 25 kg skena.1892-04-05 
0158:00016-00018Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Malmö-Tomelilla järnväg. MöToJ. Vändskivor.1892 – 1896 
0159:00001-00018Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Malmö-Tomelilla järnväg. MöToJ. Broar med detaljer.1892 – 1895 
0160:00001-00016Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Malmö-Tomelilla järnväg. MöToJ. Broar med detaljer.1892 – 1893 
0161:00001-00003Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Simrishamn-Tomelilla järnväg. CTJ. Broar vid tågarp, Rogevadså och Bjersjömölla.1882 – 1896 
0161:00004-00005Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Simrishamn-Tomelilla järnväg. CTJ. Öppna trummor.1896-08-22 
0161:00006Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Simrishamn-Tomelilla järnväg. CTJ. Brodetaljer.1896-08-27 
0161:00007Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Simrishamn-Tomelilla järnväg. CTJ. Pålrust till bro vid Bjersjömölla.1882-06-15 
0161:00008Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Simrishamn-Tomelilla järnväg. CTJ. Spårkorsning. 
0162:00001Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Simrishamn-Tomelilla järnväg. CTJ. Brobalkar vid Bjersjömölla.1882-07-04 
0162:00002Malmö-Simrishamn järnväg. MSJ. Simrishamn-Tomelilla järnväg. CTJ. Rälfästen. 
0163:00001Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Klagstorp-Rydsgårds järnväg. KRyJ. Spårväxel. 
0163:00002Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Klagstorp-Rydsgårds järnväg. KRyJ. Korsning. 
0163:00003-00004Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Klagstorp-Rydsgårds järnväg. KRyJ. Rälsskarv.1894 
0163:00005Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Klagstorp-Rydsgårds järnväg. KRyJ. Slipersfördelning. 
0163:00006Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Klagstorp-Rydsgårds järnväg. KRyJ. Grund till vändskiva vid Rydsgård. 
0163:00007Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Klagstorp-Rydsgårds järnväg. KRyJ. Ögon till rörtrummor. 
0163:00008Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Klagstorp-Rydsgårds järnväg. KRyJ. Personplattform och lastkaj. Normalsektioner. 
0164:00001-00011Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Klagstorp-Rydsgårds järnväg. KRyJ. Broar.1894 
0165:00001-00004Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Klagstorp-Rydsgårds järnväg. KRyJ. Bandelar. Planer.1894 
0165:00005-00011Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Klagstorp-Rydsgårds järnväg. KRyJ. Bandelar. Planer och profiler.1893 – 1894 
0166:00001Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Malmö-Trelleborg järnväg. MTJ.Varningstavla. 
0166:00002-00003Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Malmö-Trelleborg järnväg. MTJ. Vägbommar vid Västervång och Trelleborg. 
0166:00004-00005Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Malmö-Trelleborg järnväg. MTJ. Vägbommar.1886-06-12 
0166:00006Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Malmö-Trelleborg järnväg. MTJ. 3 dje klass två-axlig personvagn.1911-02 
0167:00001Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Klagstorp järnväg. TKJ. Bandelar. Planer och profiler.1887-01-24 
0167:00002-00003Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Klagstorp järnväg. TKJ. Bandelar. Profiler.1890-07-01 
0167:00004Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Klagstorp järnväg. TKJ. Varningstavla.1890-08-28 
0167:00005Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Klagstorp järnväg. TKJ. Ritning utvisande telegrafstolparnas avstånd från banan. 
0167:00006-00010Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Klagstorp järnväg. TKJ. Normalsektioner.1890 
0167:00011Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Klagstorp järnväg. TKJ. Sektion av skena.1890-01 
0167:00012-00013Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Klagstorp järnväg. TKJ. Slipersfördelning.1890-06-10 
0167:00014-00015Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Klagstorp järnväg. TKJ. Ritning för laftning av vanlig slipers och skarvslipers.1890-06-10 
0167:00016Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Klagstorp järnväg. TKJ. Rälssektion och skarvförbindning. 
0167:00017-00019Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Klagstorp järnväg. TKJ. Broar. 
0168:00001-00003Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg. MTRJ. Trelleborg-Rydsgård järnväg. TRJ. Profiler. Södra Åby. 
0169:00001-00002Malmö-Ystads järnväg. MYJ. Stålräls. 
0169:00003Malmö-Ystads järnväg. MYJ. 3-axlig personvagn. 
0170:00001-00014Mellersta Hallands järnväg. MHJ. Planer och profiler av bandelar. 
0171:00001-00008Mellersta Östergötlands järnväg. MÖJ. Bandelar. Planer och profiler.1891-02-16 
0171:00009Mellersta Östergötlands järnväg. MÖJ. Tvärsektioner. Bank, skärning i jord och berg, täckt och öppen trumma. 
0171:00010Mellersta Östergötlands järnväg. MÖJ. Knorr-bromsar. 
0172:00001-00002Mora-Vänerns järnväg. MVJ. Yngen-Daglösens järnväg. Plan och profil av bandelar.1872 
0172:00003Mora-Vänerns järnväg. MVJ. Yngen-Daglösens järnväg. Profil över järnvägen mellan Daglösen och Yngen+Kostnadsberäkning.Innehåller en kostnadsberäkning. 
0173:00001Mora-Vänerns järnväg. MVJ. Östra Värmlands järnväg. ÖVJ. Sektion och plan över större vägövergång.1874 
0174:00001Munkfors järnväg. Detalj ur Adelskölds anteckningar. 
0174:00002Munkfors järnväg. Utdrag ur karta över Munkfors bruk.1849 
0175:00001-00004Nora Bergslags järnväg. NBJ. Nora-Ervalla järnväg. NEJ. Bandelar. Planer. 
0175:00005Nora Bergslags järnväg. NBJ. Nora-Ervalla järnväg. NEJ. Lastbrygga vid Nora station. 
0176:00001-00005Nora Bergslags järnväg. NBJ. Nora-Hörkens järnväg. Profiler av bandelar.1864 
0177:00001-00021Norra Södermanlands järnvägar.NSJ. (NrSLJ) Höjdprofiler av bandelar.1892 – 1893 
0178:00001-00017Norra Södermanlands järnvägar. NSJ (NrSLJ). Profiler av bandelar.1893 
0179:00001-00020Norra Södermanlands järnvägar. NSJ (NrSLJ). Profiler och planer av bandelar.1890 – 1892 
0180:00001-00011Norra Södermanlands järnvägar. NSJ (NrSLJ). Profiler och planer av bandelar.1890 – 1891 
0181:00001-00020Norra Södermanlands järnvägar. NSJ (NrSLJ). Profiler och planer av bandelar.1892 – 1893 
0182:00001-00002Norra Södermanlands järnvägar. NSJ (NrSLJ). Plan av bandelar.1893-03-02 
0183:00001-00003Norra Södermanlands järnvägar. NSJ (NrSLJ).Profil av bandel.1905 
0184:00001-00002Norra Södermanlands järnvägar. NSJ (NrSLJ). Sektionering av Saltskog station. 
0185:00001-00005Planer+brev. 
0186:00001-00023Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Broar.1895 
0187:00001-00027Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Broar. 
0188:00001-00009Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Vägportar skala 1:50. 
0189:00001Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Sektion av spann i viadukt av bro.1894 
0190:00001-00002Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Karta, profil och situationsplan.1894 
0191:00001-00008Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Broar.1893 – 1894 
0192:00001-00004Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Personplattform och lastbrygga.1890 
0193:00001-00002Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Normalprofiler. 
0193:00003-00005Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Klossning och spikning i kurvor. 
0193:00006-00007Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Vändskiva i Eskilstuna. 
0193:00008Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Ritning till glidplattor. 
0193:00009Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Ritning till sliperslaftningen. 
0193:00010Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Måttsättning mellan rälsskenor. 
0193:00011-00012Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Ballastsektion i kurvor. 
0193:00013Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Ritning av skenblock. 
0194:00001-00003Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Spårplaner.1893 
0195:00001Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Sliperslaftning. 
0195:00002-00004Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Plattform och lastkaj. 
0195:00005Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Spikning av kurvor. 
0195:00006Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Normalsektioner. 
0195:00007Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Spårvägen vid Hellby. 
0196:00001-00006Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Vändskivor. 
0197:00001-00004Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). Grindar och stängsel.1891-12-18 
0197:00005Norra Södermanlands järnväg. NSJ(NrSLJ). ... järn till sexkopplat tanklok.1895-02-23 
0198:00001Norra Östergötlands järnväg. NÖJ. Finspång-Norsholms järnväg. FNJ. Järnvägsbank. Sektioner. 
0199:00001-00002Norra Östergötlands järnväg. NÖJ. Örebro-Pålsboda järnväg. ÖPJ. Broar.1899-12 
0200:00001Nässjö-Oskarshamns järnväg. NOJ. Växel- och signalsäkerhetsanläggning vid Berga station.1923-08-09 
0200:00002-00022Nässjö-Oskarshamns järnväg. NOJ. Lok med detaljer.1929,1930 
0201:00001-00020Ostkustbanan Gävle-Härnösand. Planer och profiler+protokoll.1915 – 1916Innehåller protokoll. 
0202:00001-00020Ostkustbanan Gävle-Härnösand. Planer och profiler.1915 – 1916 
0203:00001-00010Ostkustbanan Gävle-Härnösand. Planer och profiler.1915 – 1916 
0204:00001-00011Ostkustbanan Gävle-Härnösand. Planer och profiler.1915 – 1916 
0205:00001Ostkustbanans järnväg. OKB. 2c-kopplat tenderlokomotiv för normal spårvidd.1928-10-19 
0206:00001Sala-Gysinge-Gävle järnväg. SGGJ. Bandelar. Plan och profil. 
0207:00001-00005Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Profiler av bandelar.1884 
0208:00001-00023Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Planer och profiler av bandelar.1884 – 1885 
0209:00001-00005Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Plan av omstakningen vid Laholm.1883 
0209:00006Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Plan och profil vid Lugnet. 
0209:00007-00008Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Utfyllning i Norra Viken. Bergsektion.1883 
0210:00001-00015Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Broar med detaljer.1883 – 1885 
0211:00001-00018Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Broar med detaljer. 
0212:00001-00019Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Broar med detaljer. 
0213:00001-00021Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Broar med detaljer. 
0214:00001-00011Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Broar med detaljer. 
0215:00001-00016Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Broar med detaljer.1883 – 1885 
0216:00001-00017Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Broar med detaljer.1883 – 1884 
0217:00001Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Ritning av rälskoppling. 
0217:00002-00003Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Normal-spårplan.1883 
0217:00004-00005Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Bergsektion. Bergsskärning. 
0217:00006-00007Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Tvärsektioner av grund till vattenkran och lastkaj.1884 
0218:00001-00008Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Stängsel och grindar.1884 
0219:00001Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Förändring av plankvagn till grusvagn. 
0220:00001-00035Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Broar med detaljer.1885 
0221:00001-00020Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Broar med detaljer.1885 
0222:00001-00016Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Broar med detaljer.1885 – 1886 
0223:00001-00002Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Profiler av bandelar. 
0223:00003Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Förslag till vägbro vid Kävlinge. 
0223:00004Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Plan över järnvägarna mellan Malmö och Arlöv. 
0224:00001-00003Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Planer och profiler av bandelar. 
0224:00004Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Plan av vägomläggning vid Svalövs station. 
0224:00005Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Profil över gamla och nya landsvägen vid Kävlinge. 
0224:00006Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Sektion av stambanans och MBJ blivande bank. 
0224:00007-00009Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Profiler. 
0225:00001Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Sektion i nya landsvägen vid vägbron i Kävlinge. 
0226:00001-00013Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Grindar och stängsel.1885 
0227:00001Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Telegrafhatt. 
0227:00002Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Stationsklocka.1886-08-21 
0227:00003Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Stationstralla.1886-08-21 
0227:00004Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Centerimalvåg.1886-08-21 
0227:00005-00007Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Vändskiva.1885-08 
0227:00008Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Täckt godsvagn Litt G. 
0227:00009-00010Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Normalsektion av plattform och lastkaj.1885-06-27 
0227:00011-00017Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Skyltar. 
0228:00001-00004Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Spårkorsningar. 
0228:00005-00007Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Spårväxlar med tunga. 
0228:00008Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Slipersfördelning.1885-12-12 
0228:00009-00010Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Växellås med detaljer. 
0228:00011Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Bottenplåt till spårkorsningar. 
0228:00012-00013Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Tungfäste till spårväxlar. 
0228:00014Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Detaljer till spårväxel. Bottenplåt. Slagbult till styrskenor. 
0228:00015-00017Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Vagnstoppare.1885-08 
0228:00018-00020Skåne-Hallands järnväg. SHJ. Malmö-Billesholms järnväg. MBJ. Räler.1885-02-19 
0229:00001-00011Skåne-Småland järnväg. SSJ. Planer och profiler av bandelar. 
0229:00012-00019Skåne-Småland järnväg. SSJ. Planer och profiler. Ändringsförslag.1891 – 1892 
0229:00020-00025Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Profiler av bandelar. Sånestorp-Markaryd. 
0230:00001-00016Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Planer och profiler. Kärreberga-Ösljunga-Markaryd. 
0230:00017-00018Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Normal och tvärsektioner. 
0230:00019Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Vägar till Åsljunga. 
0231:00001-00007Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Planer och profiler. 
0231:00008-00015Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Planer av bandelar. 
0231:00016-00018Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Kartor. 
0232:00001-00006Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Troligen profiler av bandelar. 
0232:00007-00009Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Planer av bandelar. Värsjötorp,Markaryd. 
0232:00010-00013Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Sektioner. 
0232:00014Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Ekets hållplats. 
0233:00001Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Syllfördelning. 
0233:00002Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Skenspik.1891-11 
0233:00003Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Stålräls.1891-07-22 
0233:00004Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Normalprofiler. Fyllning, skärning och bergsskärning. 
0233:00005-00007Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Vändskivor.Innehåller skrift. 
0234:00001-00034Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Broar.1891 – 1893 
0235:00001-00013Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Broar.1891 – 1892 
0236:00001-00004Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Signaler.1892-02 
0236:00005-00010Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Förslag till syllfördelning.1892-02-16 
0236:00011-00017Skåne-Smålands järnväg. SSJ. Stängsel och grindar.1891 – 1892 
0237:00001-00004Stockholm-Roslagen järnväg. SRJ. Länna-Norrtälje järnväg. LNJ. Broar.1883-01 
0238:00001-00023Stockholm-Roslagen järnväg. SRJ. Länna-Norrtälje järnväg. LNJ. Broar.1883-01 
0239:00001-00003Stockholm-Roslagen järnväg. SRJ. Länna-Norrtälje järnväg. LNJ. Grindar. 
0240:00001Stockholm-Roslagen järnväg. SRJ. Stockholm-Rimbo järnväg. SRJ. Fjäder till godsvagnar. 
0241:00001Stockholm-Roslagen järnväg. SRJ. Profil. 
0241:00002-00003Stockholm-Roslagen järnväg. SRJ. Elektrisk järnvägsvagnsbelysning. Kugghjulsdrivanordning typ 8b.1939-11-09 
0242:00001Stockholm-Roslagen järnväg. SRJ. Uppsala-Länna järnväg. ULJ. Förslag till vagnvåg.1879-11 
0243:00001Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Sala-Tillberga järnväg. Rowan-Nydqvist Dampwagen. 
0243:00002Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Sala-Tillberga järnväg. Järnvägsvagn. Eventuellt hastighetsvisare. 
0243:00003Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Sala-Tillberga järnväg. Två broar vid Hansta Mader. 
0243:00004Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Sala-Tillberga järnväg. Plåthjul. 
0243:00005Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Sala-Tillberga järnväg. Hjul med axel. 
0244:00001-00009Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Grindar.1872 – 1874 
0244:00010-00011Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Normalsektioner av banvallar.1872-08 
0244:00012Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Normalsektioner för täckdiken.1873-05-08 
0244:00013Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Skenläggning.1873-07-10 
0245:00001-00007Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Trummor.1872-09-19 
0245:00008-00010Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Bogievagnar. 
0245:00011-00014Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Lok.1927-03-05 
0246:00001-00016Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Broar.1872 – 1874 
0247:00001-00003Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Bro över hamnspåret i Smedjebacken.1918 – 1919 
0247:00004Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Profil av bandelen Ängelsberg-Fagersta. 
0247:00005Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Plan och profil.1903 
0247:00006-00035Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Planer och profiler av bandel Vansbro-Bromsbro. 
0247:00036Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Sektioner av skärning i jord, bank, tunnel och trumma. 
0247:00037Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Förslag till hållplats vid Munkbro.1903 
0247:00038-00040Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Planer och profiler av bandelar.1903 
0248:00001-00026Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Planer och profiler av bandelar.1907,1908 – 1909,1917 
0249:00001-00010Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Broar.1904 – 1918 
0250:00001-00012Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Broar.1903 – 1914 
0251:00001-00013Stocholm-Västerås-Bergslagen järnväg SWB. Vansbro-Ängelsberg järnväg. V.E.J. Broar.1902 – 1918 
0252:00001Sundsvall-Torpshammar järnväg. STJ. Förslag till timmervagnar. 
0253:00001Södra Dalarnes järnväg. S.D.J. (Krylbo-Rättvik). Profil över grusgropspåret Hedemora. 
0254:00001-00003Uddevalla-Lelångens järnväg. ULB. Broar. 
0254:00004-00005Uddevalla-Lelångens järnväg. ULB. Vägportar. 
0255:00001Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg. U.V.H.J. Plan över banans sträckning Uddevalla-Herrljunga. 
0255:00002Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg. U.V.H.J. Cylinder till lokomotiv.1880-04-23 
0255:00003Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg. U.V.H.J. Lokomotiv. 
0256:00001-00003Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Förslag till inredning av sjukkupé i postvagnar. 
0256:00004Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Järnvägslok No 27-29. 
0256:00005Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Vattentagning i Gävleån. 
0256:00006Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Grindar. 
0256:00007-00011Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Kupébelysning.1899 
0256:00012Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Lagerbox enligt Adelskölds patent. 
0256:00013-00015Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Stålräls.1885 
0257:00001Varberg-Borås-Herrljunga järnväg.VBHJ. Varberg-Borås järnväg. W.B.J. Spårförbindning korsning 1:10. 
0257:00002-00006Varberg-Borås-Herrljunga järnväg.VBHJ. Varberg-Borås järnväg. W.B.J. Grindar.1878 
0257:00007-00019Varberg-Borås-Herrljunga järnväg.VBHJ. Varberg-Borås järnväg. W.B.J. Broar över Häggån, Suttran,Viskan. Profiler, planer, sektioner. 
0257:00020Varberg-Borås-Herrljunga järnväg.VBHJ. Varberg-Borås järnväg. W.B.J. Ritning till kista och kasun för bro.1879-06 
0258:00001-00008Varberg-Borås-Herrljunga järnväg.VBHJ. Varberg-Borås järnväg. W.B.J. Broar med detaljer.1879 
0258:00009Varberg-Borås-Herrljunga järnväg. VBHJ. Varberg-Borås järnväg. W.B.J. Grundläggning och pålning.1878-06-04 
0258:00010Varberg-Borås-Herrljunga järnväg. VBHJ. Varberg-Borås järnväg. W.B.J. Viadukt. 
0259:00001-00003Växjö-Alvesta järnväg. WAJ. Förslag till hästbana mellan Alvesta och Växjö. 
0260:00001-00005Åsen-Unnen järnväg. Bandelar. Planer och profiler. 
0260:00006-00007Åsen-Unnen järnväg. Öppna trummor. 
0261:00001-00012Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Förslag till järnväg. Bandelar. Planer och profiler.1899 – 1905 
0262:00001-00008Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Ängelholm-Ö.Ljungby järnväg. Bandelar. Profiler.1902 
0263:00001-00025Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Ängelholm-Ö.Ljungby järnväg. Bandelar. Planer och profiler.1902 – 1905 
0264:00001-00025Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Ängelholm-Ö.Ljungby järnväg. Broar med detaljer.1902 – 1904 
0265:00001-00015Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Ängelholm-Ö.Ljungby järnväg. Broar med detaljer.1902 – 1905 
0266:00001Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Träplattform vid Ängelholms station. 
0266:00002Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Lastkaj vid Össjö. 
0266:00003-00005Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Sektion av Storgatan. 
0266:00006-00011Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Vägövergångar.1902 
0266:00012-00016Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Sektioner av banvallen. 
0266:00017-00018Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Förslag till trappuppgång vid körbro. 
0267:00001-00005Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Översiktskarta över Ängelholms Kronopark.1903 
0267:00006-00007Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Kartor. 
0267:00008-00009Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Bom för landsvägsövergång. 
0267:00010-00011Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Sektioner. Fria banan.Stationer. 
0267:00012Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Spårplaner av korsningar. 
0267:00013-00015Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Syllfördelning.1902-09 
0267:00016-00017Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Klossning och dubbelspikning i kurvor. 
0267:00018-00020Ängelholm-Klippans järnväg. EKJ. Klippan-Ö.Ljungby järnväg. Skena, skarvjärn, skarvbult och skenspik. 
0268:00001Örebro-Skebäcks järnväg. Grindbeslag. 
0269:00001-00004Örebro-Svartå järnväg. ÖrSvJ. Broar. 
0270:00001-00006Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Gullberna-Torsås järnväg. Bandelar. 
0270:00007Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Gullberna-Torsås järnväg. Plan och profil. 
0270:00008-00011Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Gullberna-Torsås järnväg. Profiler av bandelar. 
0270:00012Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Gullberna-Torsås järnväg. Gruskrön. 
0270:00013-00014Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Gullberna-Torsås järnväg. Kulvert. 
0270:00015-00019Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Gullberna-Torsås järnväg. Broar.1892 
0271:00001-00023Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Ändringsförslag. Planer och profiler av bandelar.1897 
0272:00001-00024Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Profiler av bandelar.1898 
0273:00001-00003Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Kartor. 
0274:00001-00004Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Normalritning av växelanläggning. 
0275:00001-00003Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Laftning av slipers och slipersfördelning.1898 
0275:00004Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Lastkaj.1898 
0275:00005Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Träplattform. 
0275:00006Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Längd och tvärprofil av vattenledningsrör.1898-03-03 
0275:00007-00008Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Skiss till skyffel. 
0275:00009-00010Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Laftning av slipers samt syllfördelning. 
0275:00011-00012Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Spikning av syllar. 
0276:00001-00013Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Broar.1898 
0277:00001-00017Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Broar. 
0278:00001-00014Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Broar.1897 – 1898 
0279:00001-00004Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Grindar med detaljer. 
0279:00005-00006Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Signaler. 
0279:00007Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Lutningsvisare. 
0279:00008Östra Blekinge järnväg. ÖBL.J. Kurvpåle, kilometerpåle, varningstavla och fripåle. 
0280:00001-00004Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Everöd-Åhus järnväg. Svängbro.1883 
0280:00005Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Everöd-Åhus järnväg. Vändspårskorsning.1883-09-10 
0280:00006-00007Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Everöd-Åhus järnväg. Bro vid Helge å. 
0280:00008Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Everöd-Åhus järnväg. Brodetaljer. 
0281:00001Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Eslöv-Hörby järnväg. EHJ. Grund till vändskiva i Hörby.1896-10-19 
0281:00002Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Eslöv-Hörby järnväg. EHJ. Grindar. 
0281:00003Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Eslöv-Hörby järnväg. EHJ. Syllfördelning. 
0281:00004Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Eslöv-Hörby järnväg. EHJ. Personplattform och lastkaj.1896-05-04 
0281:00005Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Eslöv-Hörby järnväg. EHJ. Växelställ.1896-04-10 
0281:00006Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Eslöv-Hörby järnväg. EHJ. Broskor.1896-04-14 
0281:00007Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Eslöv-Hörby järnväg. EHJ. Rälsskarv. 
0281:00008-00009Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Eslöv-Hörby järnväg. EHJ. Korsningar.1896-04-10 
0281:00010-00011Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Eslöv-Hörby järnväg. EHJ. Spårväxlar.1896-04-10 
0281:00012-00020Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Eslöv-Hörby järnväg. EHJ. Broar.1896-05 
0282:00001Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Gärds Härads järnväg. GHJ. Stålräls.1894 
0282:00002Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Gärds Härads järnväg. GHJ. Spårväxel.1881-05-07 
0282:00003Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Gärds Härads järnväg. GHJ. Gjutstålskorsningar.1883-04-26 
0282:00004Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Gärds Härads järnväg. GHJ. Vändskiva. 
0282:00005-00011Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Gärds Härads järnväg. GHJ. Broar.1881 
0283:00001-00003Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hästveda-Karpalunds järnväg. Planer och profiler av bandelar.1886 
0283:00004-00005Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hästveda-Karpalunds järnväg. Plan av bandel. 
0283:00006Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hästveda-Karpalunds järnväg. Profil av bandel. 
0283:00007-00008Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hästveda-Karpalunds järnväg. Sektioner.1885 
0283:00009Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hästveda-Karpalunds järnväg. Vändskiva. 
0283:00010-00012Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hästveda-Karpalunds järnväg. Sliperfördelning.1885 
0283:00013-00014Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hästveda-Karpalunds järnväg. Bro över Vinnö å.1886 
0284:00001-00006Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hästveda-Karpalunds järnväg. Broar. 
0284:00007Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hästveda-Karpalunds järnväg. Rälssektion. 
0284:00008Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hästveda-Karpalunds järnväg. Vevstake till tanklokomotiv.1895-09-10 
0285:00001Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hörby-Tollarps järnväg. HTJ(HyTJ). Bogievagn. 
0285:00002Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hörby-Tollarps järnväg. HTJ(HyTJ). Slipersfördelning.1885-05 
0285:00003Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hörby-Tollarps järnväg. HTJ(HyTJ). Rälssektion och skarvförbindning. 
0285:00004Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hörby-Tollarps järnväg. HTJ(HyTJ). Förslag till åomgrävning vid Satserup. 
0285:00005Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hörby-Tollarps järnväg. HTJ(HyTJ). Bandel. Plan och profil. 
0285:00006-00023Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Hörby-Tollarps järnväg. HTJ(HyTJ). Broar.1885 – 1886 
0286:00001Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Höör-Hörby järnväg. HHyJ. Plan av Klippans station. 
0286:00002-00004Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Höör-Hörby järnväg. HHyJ. Sektioner.1895-07-13 
0286:00005Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Höör-Hörby järnväg. HHyJ. Slipersfördelning.1882-07 
0286:00006-00007Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Höör-Hörby järnväg. HHyJ. Stålräls. 
0286:00008Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Höör-Hörby järnväg. HHyJ. Detaljer till spårväxel. 
0286:00009Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Höör-Hörby järnväg. HHyJ. Korsspets av stål. 
0286:00010-00014Östra Skåne järnväg. ÖSJ. Höör-Hörby järnväg. HHyJ. Broar.1882 
0287:00001-00010Diverse enskilda järnvägar. Broar med detaljer.1878 – 1885 
0287:00011-00012Diverse enskilda järnvägar. Bandelar. Planer och profiler. 
0287:00013Diverse enskilda järnvägar.Profiler över vattenledning till järnverk vid Hushagen. 
0287:00014-00021Diverse enskilda järnvägar. Sektioner av banvallar mm.1891 
0287:00022-00023Diverse enskilda järnvägar. Längdprofiler. 
0287:00024-00027Diverse enskilda järnvägar. Plattformar.1889 – 1894 
0287:00028Höör-Hörby och Simrishamn-Tomelilla järnvägar. Växelkorsning. 
0287:00029-00030Höör-Hörby och Simrishamn-Tomelilla järnvägar. Spårväxel av stål.1882 
0288:00001Diverse enskilda järnvägar. Lutningsvisare.1888-11 
0288:00002-00015Diverse enskilda järnvägar. Grindar med beslag. 
0288:00016Diverse enskilda järnvägar. Varningstavla.1886-11 
0288:00017Diverse enskilda järnvägar. Bom för landsvägsövergång. 
0289:00001-00002Diverse enskilda järnvägar. Lokomotiv för 600 och 1067mm spårvidd. 
0290:00001Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg. DONJ. Ångdressin.1908-04-03 
0291:00001Göteborg-Borås-Alvesta järnväg. GBAJ. Borås-Alvesta järnväg. BAJ. Personvagn Litt.BC. 
0291:00002-00003Göteborg-Borås-Alvesta järnväg. GBAJ. Borås-Alvesta järnväg. BAJ. Bank på fast mosse.1899-09-11 
0291:00004Göteborg-Borås-Alvesta järnväg. GBAJ. Borås-Alvesta järnväg. BAJ. Bank på lös mosse.1899-07-11 
0292:00001Helsingborg-Hässleholm järnväg. Klippan-Röstånga järnväg.KRJ. Öppen godsvagn för Klippan-Röstånga järnväg.1890-12-18 
0292:00002Helsingborg-Hässleholm järnväg. Klippan-Röstånga järnväg.KRJ. Kombinerad 1sta och 2dra klass personvagn. 
0292:00003Helsingborg-Hässleholm järnväg. Klippan-Röstånga järnväg.KRJ. Röstånga bangård. 
0292:00004-00005Helsingborg-Hässleholm järnväg. Klippan-Röstånga järnväg.KRJ. Förslag till vägport vid Ljungbyhed.1891-08-27 
0292:00006Helsingborg-Hässleholm järnväg. Klippan-Röstånga järnväg.KRJ. Slipersfördelning.1890-12-16 
0292:00007Helsingborg-Hässleholm järnväg. Klippan-Röstånga järnväg.KRJ. Förslag till vägbro vid Ljungbyhed.1891-08-27 
0292:00008Helsingborg-Hässleholm järnväg. Klippan-Röstånga järnväg.KRJ. Bro över Rönne å.1891 
0292:00009-00012Helsingborg-Hässleholm järnväg. Klippan-Röstånga järnväg.KRJ. Planer och profiler av bandelar.1889-07-06 
0292:00013Helsingborg-Hässleholm järnväg. Klippan-Röstånga järnväg.KRJ. Normalprofiler. 
0293:00001-00017Dala-Hälsingland järnväg. DHdJ. Planer och profiler av bandelar. 
0294:00001Gävle-Dala järnväg. GDJ. Kartskiss över skogsskifterna på sträckan Ryggen-Långsjön.1924Innehåller förteckning. 
0294:00002-00020Gävle-Dala järnväg. GDJ. Förslag till kurvförbättring på linjen Storvik-Falun. Kartor,planer och profiler.1925 – 1935Innehåller skrift. 
0294:00021-00022Gävle-Dala järnväg. GDJ. Skiss till fotsteg för bogievagnar. 
0295:00001Gävle-Dala järnväg. GDJ. Bandelar. Profiler.1899-07-15 
0295:00002Gävle-Dala järnväg. GDJ. Vägport vid Nynäs.1933-01 
0295:00003Gävle-Dala järnväg. GDJ. Situationsplan över Gävle. 
0295:00004-00006Gävle-Dala järnväg. GDJ. Förslag till ombyggnad av godsbangård i Gävle.1900-04-12 
0295:00007Gävle-Dala järnväg. GDJ. Förslag till ombyggnad av centralbangård i Gävle.1900-02-26 
0296:00001Halmstad-Bolmen järnväg. HBJ. Skiftsignal. 
0296:00002-00003Halmstad-Bolmen järnväg. HBJ. Semafor.1885 
0296:00004-00005Halmstad-Bolmen järnväg. HBJ. Kombinerad 1sta och 3dje klass vagn.1888-09-15 
0297:00001Stockholm-Västerås-Bergslagen järnväg. SWB. Ritning till brunnstak. 
0297:00002-00003Stockholm-Västerås-Bergslagen järnväg. SWB. Persontågslok. 
0297:00004Stockholm-Västerås-Bergslagen järnväg. SWB. Tender till lok Litt. A2. 
0297:00005Stockholm-Västerås-Bergslagen järnväg. SWB. Kiosk. 
0298:00001Stockholm-Nynäs järnväg. SNJ. Stationshus vid Sorunda-Hemfosa-Handen.1916-12-11 
0299:00001Uppsala-Gävle järnväg. UGJ. Stationshus vid Uppsala-Margretehill banan.1873-02 
0300:00001Ostkustbanan. OKB. Norra Hälsinglands järnväg. NHJ. Rälsskarvbult. 
0301:00001Nora Bergslags järnväg. NBJ. Nora-Ervalla järnväg. NEJ. Bandelar. Profil.1856-01-19 
0302:00001Glimåkra-Älmhult järnväg. Rälsektion. 
0302:00002Glimåkra-Älmhult järnväg. Normalritning för broar.1902 
0302:00003Glimåkra-Älmhult järnväg. Normalsektioner.1902 
0302:00004-00009Glimåkra-Älmhult järnväg. Planer och profiler av bandelar. 
0302:00010-00011Glimåkra-Älmhult järnväg. Kartor. 
0303:00001-00004Genarp-Ystad järnväg. Järnvägsförslag. Bandelar. Planer och profiler. 
0303:00005-00006Förslag till Malmö-Genarp-Ystads järnvägens indragning till Ystad med station norr om staden.1903 
0304:00001-00006Genarp-Ystads, Kalmar-Torsås, och Kalmar-Berga järnvägar. Järnvägsförslag. Stationshus.1905 
0304:00007Genarp-Ystad järnväg. Banvaktstuga. Järnvägsförslag. 
0304:00008Genarp-Ystad järnväg. Godsmagasin. Järnvägsförslag. 
0304:00009Genarp-Ystad järnväg. Malmö-Genarp järnväg.Signaler. Järnvägsförslag. 
0304:00010Genarp-Ystad järnväg. Telegrafledning. Stängsel. Järnvägsförslag. 
0304:00011Genarp-Ystad järnväg. Rörtrummor. Järnvägsförslag. 
0304:00012Genarp-Ystad järnväg. Normalsektioner. Järnvägsförslag. 
0304:00013Genarp-Ystad järnväg. Betongtrummor. Järnvägsförslag. 
0304:00014Genarp-Ystad järnväg. Normalsektioner av personplattform och lastkaj.Järnvägsförslag. 
0305:00001-00009Västra Centralbanan järnväg.VCJ. Planer och profiler av bandelar. 
0305:00010-00011Västra Centralbanan järnväg.VCJ. Kartor. 
0306:00001-00010Göteborg-Särö järnväg.GSJ. Byggnader. Stationshus, banvaktstuga, ekonomihus, godsmagasin och uthus.1902-03 
0307:00001Höganäs-Mölle järnväg. Profil av bandel.1907-09 
0307:00002-00005Höganäs-Mölle järnväg. Stationsplaner+beskrivning.1908 
0307:00006Höganäs-Mölle järnväg. Plan och profil. Förslag till järnvägsesplanaden i Mölle.1908-01 
0307:00007Höganäs-Mölle järnväg. Plan och profil av bandel.1907-11-01 
0307:00008Höganäs-Mölle järnväg. Förslag till grusgropspår.1907 
0307:00009Höganäs-Mölle järnväg. Normalritningar för vägövergångar. Stängsel.1907 
0307:00010Höganäs-Mölle järnväg. Bestämmelser.Diagram och tabell för skenläggning. Klotsning, utvidgning av skarvar.1907-09 
0307:00011Höganäs-Mölle järnväg. Strandskoning vid Höganäs. Skala1/200.1907-09 
0307:00012Höganäs-Mölle järnväg. Förslag till bro.1908-02 
0307:00013Höganäs-Mölle järnväg. Normalsektioner. Banvall. Trummor.1907 
0308:00001-00003SJ. Bro mellan Göteborg och Hisingen. 
0308:00004-00007SJ. Bro över Säveån vid Rolfs Kulle. 
0308:00008SJ. Bro över Asplången vid Jonsered.1867-08 
0308:00009SJ. Bro över Säveån vid Nolby. 
0308:00010SJ. Bro över Säveån vid Lerum. 
0308:00011-00013SJ. Bro över Letälven vid Degerfors.1866 
0308:00014-00015SJ. Broar. Västra stambanan. 
0308:00016SJ. Bro över Rastälven vid Göranstorp. 
0308:00017SJ. Bro över Gullbergså. Västra stambanan från Göteborg. 
0308:00018SJ. Bro över Södertälje kanal. Södra kanalslänten. 
0309:00001SJ. Bro över Mjölnarpsån. 
0309:00002SJ. Bro Tillhörande Karlsborgs fästning. 
0309:00003SJ. Järnvägsbro över nya hamnen vid Linköping. 
0309:00004SJ. Bro över Jädraån vid Järbo. 
0309:00005SJ. Broar över Jösse och Kroppstadälvarna. 
0309:00006SJ. Bro vid Frövi. 
0310:00001SJ. Svängbro.1911-11 
0310:00002SJ. Bro vid Frövi. Skala 1:50. 
0310:00003SJ. Bro med 25'spann. 
0310:00004SJ. Vägöppning under banan. 
0310:00005SJ. Bro över banan för allmän väg. Plan och profil. 
0310:00006SJ. Vägport. 
0310:00007SJ. Vägport. 
0310:00008SJ. Vägport för lands och häradsvägar. 
0310:00009SJ. Vägport vid Eslöv. 
0310:00010SJ. Landfäste till vägport under stambanan. 
0310:00011SJ. Vägbro. 
0310:00012SJ. Vägbro Askersund-Vretstorp. 
0310:00013SJ. Ritning till granitögon för 24"rör. 
0310:00014SJ. Ritning till granitögon för 15 tums rör. 
0310:00015SJ. Ritning till granitögon för 21 tums rör. 
0311:00001-00006SJ. Brodetaljer. 
0311:00007SJ. Brobarriär vid Järfra.1906 
0311:00008SJ. Belastningsschema för broberäkningar. 
0311:00009SJ. Förteckning över vägbroar inom V distriktet.1930-01-20 
0312:00001SJ. Viadukt över Frykstabanan. Färg. 
0312:00002SJ. Bro över Klarälven. Västra grenen. Färg. 
0312:00003SJ. Bro över Torrvarpsund. Färg. 
0312:00004SJ. Bro över Göta älv. Färg. 
0312:00005SJ. Bro över sjön Tisken vid Falun. Färg. 
0312:00006SJ. Bro över Daglösälven. Färg. 
0312:00007SJ. Bro över Slottsbrosundet. Färg. 
0312:00008SJ. Bro över Skepplandaån. Färg. 
0312:00009SJ. Bro över Klarälven. Östra grenen. Färg. 
0312:00010SJ. Bro över Säveån. Färg. 
0312:00011SJ. Bro över Frövi-Ludvika järnväg. 
0312:00012SJ. Bro över Dalälven vid Domnarvet. Färg. 
0312:00013-00014SJ. Bro över Gullbergsån. Färg. 
0312:00015SJ. Bro över gamla segelleden vid Köpmannabro. Färg. 
0312:00016SJ. Bro över Ludvikaån. Färg. 
0312:00017SJ. Bro över Ransundet. Färg. 
0312:00018SJ. Bro över Östanåbäcken. Färg. 
0312:00019SJ. Viadukt över Storån vid Velanda. Färg. 
0312:00020SJ. Vägport för minst 12 fots vägbredd. Färg. 
0312:00021SJ. Vägbro. Färg. 
0312:00022SJ. Överbyggnad. Färg. 
0312:00023SJ. Järnvägsskena med tillbehör. Färg. 
0313:00001-00009SJ. Årsta-bron. Kombinerad järnvägs och gatubro. Alternativ 1 "Arkadbron" skala 1:100 i färg. Grundläggning av pelare 4-10 och 17-20. 
0313:00010-00019SJ. Årsta-bron. Kombinerad järnvägs och gatubro. Alternativ 2 "Järnbron" skala 1:100 i färg. Grundläggning av pelare 4-10 och 17-20. 
0313:00020-00029SJ. Årsta-bron. Järnvägsbro. Grundläggning av pelare 4-10 och 17-20. Färg. 
0313:00030SJ. Årsta-bron. Diagram. Tidplan för pneumatiskt grundlagda pelare. 1925-1926.1925-02-10 
0313:00031-00032SJ. Årsta-bron. Alternativ 1 "Arkadbron". Samt alternativ 2. Statistiska beräkningar av pelare 4-10 och 17-20. 
0314:00001SJ. Profiler av gator och broar i Stockholm. Färg.1867-02-01 
0314:00002SJ. Ritning till murverket för vägbroarna vid Bellevue, Söderbrunn och Katterumpsdalen. Färg. 
0314:00003SJ. Ritning till murverket för vägporten vid Albano. Färg. 
0314:00004SJ. Rustbädd över mossarna vid Uggleviken och Storängen. Färg. 
0314:00005SJ. Ritning till murverket för vägporten vid Norrtulls station. Färg. 
0315:00001SJ. Ritning till murverket för vägbron vid västra änden av Norrtulls station. Färg.1880 
0315:00002SJ. Ritning till murverket för vägporten vid Norrtullsgatan. Färg. 
0315:00003SJ. Ritning till murverket för vägbron vid Karlberg. Södra grenen. Färg. 
0315:00004SJ. Ritning till murverket för vägbro vid Karlberg. Norra grenen. Färg. 
0315:00005SJ. Ritning till murverket för vägbro vid Karlberg. Färg. 
0316:00001-00003SJ. Stockholm N. Balkar och balkskor. Stockholms Norra station. Färg.1878 
0316:00004-00005SJ.Stockholm N. Galler och pelare. Stockholms Norra station. Färg.1878 
0316:00006SJ. Stockholm N. Kronlister till viaduktens trappor. Färg.1878-12-17 
0316:00007SJ. Stockholm N. Barriärpelare åt viadukten. Stockholms Norra station. Färg.1878-06-20 
0316:00008SJ. Stockholm N. Balkar, Kolonn, pelare och trappa till viadukten: Stockholms Norra station. Färg. 
0316:00009SJ. Stockholm N. Viadukt över Stockholms Norra station. Färg. 
0317:00001-00006SJ. Normalsektioner för bank, skärning, trumma och viadukt.1931 
0318:00001-00007SJ. Lastprofiler och mall för fria rummet.1865 – 1904 
0318:00008SJ. Järnvägsöverbyggnad. 
0318:00009-00010SJ. Materialens dimensioner för stationers och konstarbetens byggnad.1857 
0319:00001-00003SJ. Dammar mellan sjön Aspen och Bjurbäcksälven samt vid Firingsfors.1855 – 1856 
0319:00004-00006SJ. Slussar vid sjön Aspen. Asphyttan. 
0319:00007SJ. Tvärsektion över föreslagen kanal mellan sjöarna Daglösen och Stora Lungen.1851 
0319:00008SJ. Kanalanläggning förbi Asphyttan. Plan och profil. Färg. 
0319:00009-00012SJ. Kanalanläggning förbi Bjurbäcken och Åminnefors. Färg. 
0320:00001-00002SJ. Profil över föreslagen kanal mellan sjöarna Daglösen och Stora Lungen och specialen No2 i Färg.1851 
0320:00003-00004SJ. Dammluckor i Färg. 
0320:00005SJ. Föreslagen kanal i färg mellan sjöarna Daglösen och Stora Lungen.1833 – 1851 
0320:00006-00007SJ. Profil i färg av föreslagen kanal mellan sjöarna Daglösen och Stora Lungen.1851-12-22Innehåller kopia 
0320:00008-00009SJ. Sänkslussar vid Bjurbäcken och Asphyttan.1854-03-02 
0321:00001-00006SJ. Plankartor över södra stambanan.1857 – 1873 
0321:00007-00015SJ. Södra stambanan. Profiler.1857 
0321:00016SJ. Förslag till arbetsplan för Södra stambanan. Från Falköping.1858 
0322:00001-00009SJ. Västra stambanan. Plankartor.1857 – 1859 
0322:00010-00011SJ. Västra stambanan. Förslag till arbetsplan.1858 
0323:00001-00015SJ. Västra stambanan. Profiler. 
0324:00001-00010SJ. Västra stambanan. Profiler. Färg. 
0325:00001SJ. Västra stambanan. Profil i färg. Stockholm till 1 3/4 mil söder om Södertälje.1858Profil i färg. 
0325:00002SJ. Västra stambanan. Profil söderut från Stockholm.1858I Färg 
0325:00003SJ. Västra stambanan. Från Stockholm mellan Stockholm och Bergasjön.1858 
0325:00004-00005SJ. Västra stambanan. Plan och profil över Stockholm.1858 
0325:00006-00013SJ. Västra stambanan. Plan och profil. Hammarby sjö-Igelsta.1858I Färg 
0325:00014SJ. Västra stambanan. Arbetsplan.1858 
0326:00001-00015SJ. Räler. Diverse modeller.1881 – 1933 
0327:00001-00004SJ. Räler. Diverse modeller.1896 – 1899 
0328:00001-00008SJ. Räler. Sandbergs modell.1871 – 1894 
0328:00009-00010SJ. Räler. Sandbergs modell.1894 
0329:00001-00017SJ. Rälskarvar+PM.innehåller PM. 
0330:00001-00005SJ. Korsningar.1866 – 1906 
0331:00001-00015SJ. Spårväxlar.1852 – 1934 
0332:00001-00002SJ. Rälslyftare. 
0332:00003SJ: Bockningsmaskin för växeltungor.1890-10-03 
0332:00004-00007SJ. Vagnstopp.1885 – 1887 
0333:00001-00007SJ. Vagnvågar.1885 – 1909 
0334:00001-00005SJ. Vattenkastare.1862 – 1871 
0335:00001-00026SJ. Vändskivor.1865 – 1891 
0336:00001-00005SJ. Stengigg, stenvagn,tippvagn.I färg. 
0336:00006-00008SJ. Hejare.I färg. 
0336:00009-00016SJ. Pål och lyftkranar med detaljer.I färg. 
0336:00017-00018SJ. Brandspruta. 
0336:00019SJ. Snöplog. 
0336:00020SJ. Ejektor. 
0336:00021SJ. Plattformsskyltar. 
0336:00022SJ. Fundament till bensindynamo.1913-09-18 
0336:00023SJ. Kollåda.1908-09-15 
0336:00024SJ. Postfångare. 
0336:00025SJ. Amerikansk vindkraftmaskin. 
0336:00026SJ. Lutningsvisare. 
0336:00027SJ. Detaljer till kolbås. 
0336:00028SJ. Kollossningsbana. 
0336:00029-00030SJ. Norrkvarns stånggång. 
0337:00001-00006SJ. Kontaktledning för klaffbro över Södertälje kanal.1927-10-10 
0338:00001-00007SJ. Kopplingsschema. Krylbo-Bollnäs-Arbrå. 
0338:00008SJ. Kopplingsschema. Gävle Södra-Gävle Central.1937-06-01 
0338:00009SJ. Kopplingsschema. Uppsala sekundärstation.1934-10-29 
0339:00001-00004SJ. Transformatorstation i Torneträsk, Abisko och Vassijaure.1912-02-08 
0340:00001SJ. Skiss utvisande fria rummet för strömavtagaren för elektrolok.1932-07-19 
0340:00002SJ. Tabell över bärtrådsindelning och bärtrådslängder. 
0340:00003SJ. Isolatorregel på ledningsbrygga för lastspårsbrytare. 
0340:00004SJ. Linjal för dubbel bärline-upphängning. 
0340:00005SJ. Trissa för bårlina. 
0340:00006SJ. Bärtrådsklämma vid Y-upphängning. 
0340:00007SJ. Ringkaus. 
0340:00008SJ. Bygel till förankringsklämma. 
0340:00009SJ. Rörhållare med led för ledningsupphängning vid broar.1929-05-11 
0340:00010SJ. Länk för horisontell utliggare till 1" rör.1920-05-03 
0340:00011SJ. Hållare för utliggare.1920-06-07 
0340:00012SJ. Förbindningsklämma mellan kont. tråd och rör 25,5 diameter. 
0340:00013SJ. Isolatorklämma för övre isolatorn vid förankringspunkt.1920-03-12 
0340:00014SJ. 1" rörhållare vid broar.1927-05-07 
0340:00015SJ. Länk för horisontell utliggare till 1 1/4" rör.1920-05-04 
0340:00016SJ. Kontakttrådsklämma för sektionsisolator.1933-05-13 
0340:00017SJ. Kontaktledningsisolator för 10 000 volt. 
0340:00018SJ. Dubbel viktavspänning för kontaktledning.1913-05-08 
0340:00019SJ. Fast avspänning för kontaktledning.1913-04-04 
0340:00020SJ. Förankringspunkt för kontaktledning.1913-04-04 
0340:00021SJ. Elekrifieringen av Sveriges statsbanor. Ställningen 15 maj 1939. 
0340:00022SJ. Kontaktledning med stödisolatorer samt återgångs och belysningsledning på trästolpe. 
0340:00023SJ. Förankningsklämma. 
0340:00024SJ. Kaus vid broar.1926-02-15 
0340:00025SJ. Liksidig gaffelklämma för upphängningsanordning vid rörliga broar.1929-04-16 
0340:00026SJ. Kontaktledningsisolator för 16 000 volt. 
0340:00027SJ. Isolatorbygel för 1040 kg avspänning.1920-05-07 
0341:00001SJ. Konsol för utliggare över dubbelspår.1925-04-30 
0341:00002-00003SJ. Ledningsbryggor.1937 
0342:00001SJ. Kostnadsuppgifter på semafor och försignalanordningar. 
0342:00002-00004SJ. Normalbetäckningar för växel och signalsäkerhetsanläggningar. 
0343:00001SJ. Elektrisk télegraf. Télégraphe électrique a signaux directs et aiguilleur mécanique pour chemins de fer.1853-11-26I färg. 
0343:00002SJ. Signalsäkerhetsanläggning i förbindelse med förregling av svängbron över Rönne å.1908 
0343:00003SJ. Förreglingsanordning på den nya svängbron vid Linköping.I färg. 
0343:00004SJ. Fasta signaler vid svenska statsbanornas svängbroar. Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarna. Plan och profilritningar över broarna tillstötande områden. Liljeholmen+förblad.I färg. Innehåller förblad. 
0343:00005SJ. Fasta signaler vid svenska statsbanornas svängbroar. Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarna. Plan och profilritningar över broarna tillstötande områden.I färg. 
0343:00006SJ. Fasta signaler vid svenska statsbanornas svängbroar. Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarna. Plan och profilritningar över broarna tillstötande områden.I färg. 
0343:00007SJ. Fasta signaler vid svenska statsbanornas svängbroar. Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarna. Plan och profilritningar över broarna tillstötande områden.I färg. 
0343:00008-00009SJ. Fasta signaler vid svenska statsbanornas svängbroar. Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarna. Plan och profilritningar över broarna tillstötande områden.I färg 
0343:00010SJ. Fasta signaler vid svenska statsbanornas svängbroar. Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarna. Plan och profilritningar över broarna tillstötande områden.I färg. 
0343:00011SJ. Fasta signaler vid svenska statsbanornas svängbroar. Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarna. Plan och profilritningar över broarna tillstötande områden.I färg. 
0343:00012SJ. Fasta signaler vid svenska statsbanornas svängbroar. Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarna. Plan och profilritningar över broarna tillstötande områden.I färg. 
0343:00013SJ. Fasta signaler vid svenska statsbanornas svängbroar. Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarna. Plan och profilritningar över broarna tillstötande områden.I färg. 
0343:00014SJ. Fasta signaler vid svenska statsbanornas svängbroar. Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarna. Plan och profilritningar över broarna tillstötande områden.I färg. 
0344:00001-00015SJ. Envingade semaforer.1878 – 1886 
0344:00001-00016SJ. Envingad semafor vid Storlien. System Rosdahl.1907-04-18 
0344:00017SJ. Envingad semafor vid Holmsveden. System Rosdahl.1917-03-22 
0344:00018SJ. Semafor enligt Jüdels ritn. 11261. Levererade till en del stationer vid Bohusbanan.1912-04-20 
0344:00019SJ. Strömslutaren på semaforen söder om Uppsala. 
0345:00001-00004SJ. Tvåvingade semaforer.1905 – 1906 
0346:00001SJ. Fäste för semafor- och försignallyktor.1899-08-22 
0346:00002SJ. Förändring av semafor.1907-02-18 
0346:00003SJ. Kopplingsschema över genomgående signalledning.1913-11-08 
0346:00004SJ. Semafor.1906-08-20 
0346:00005SJ. Rörelserna i signalanläggning vid trådbrott.1908-10-28 
0346:00006-00007SJ. Genomfartssignal och försignal. Förslag till målning.1912 
0346:00008SJ. Uppgift på brukliga dimensioner av infart-, utfart-, och försignalinrättningar.1900-03-23 
0346:00009SJ. Brukliga dimensioner på semaforer och försignaler.1906-10-11 
0347:00001-00013SJ. Skiv- och försignaler.1886 – 1940 
0348:00001-00014SJ. Skiv- och försignaler.1899 – 1940 
0349:00001SJ. Kurvtavla.1902-04-29 
0349:00002SJ. Fripåle. 
0349:00003SJ. Distanspåle.1902-04-29 
0349:00004SJ. Kilometerstolpe.1902-04-29 
0349:00005SJ. Signaltavlor, förslag till målning.1912-10-22 
0350:00001SJ. Signaltavla.I färg. 
0350:00002SJ. Lutningsvisare.1902-04-29 
0350:00003-00005SJ. Hållplatssignal. 
0350:00006-00007SJ. Laterne für haupt und vorsignale.1909Dåligt skick. 
0351:00001-00009SJ. Växlar och växeldetaljer.1907 – 1912 
0351:00010SJ. Olika sorters växlar i det tre-skeniga spårsystemet mellan Karlstad östra och Karlstad yttre hamn.1908-12-08 
0352:00001SJ. Spårspärr för ett spår med kontrollås.1913-10-25 
0352:00002SJ. Spärrklotsar.1907-03-04 
0352:00003-00004SJ. Spärrbommar.1907 
0353:00001SJ. Befästningsmuff till växel och spärrbomslykta.1899-08-22 
0353:00002SJ. Växellykta, ASG modell för engelska växlar.1913-08-09 
0353:00003SJ. Manöversignal.1910-10-30 
0353:00004SJ. Spårspärrsignal.1909-05-26 
0353:00005SJ. Signalbilder för lyktor till växlar i treskeniga spårsystem.1910-04-30 
0354:00001-00002SJ. Varningsskylt vid vägövergångar. 
0354:00003SJ. Befästningsmuff till vägbomslykta.1899-08-28 
0354:00004SJ. Vägbom med linledning.I färg. 
0354:00005SJ. Anordning av Fällbommar vid Jakobsgatan.1903-07-02 
0354:00006SJ. Gestell für die schranke ander schrägen eisenbahnbrücke in Jakobsgatan.1906-07-12 
0355:00001-00002SJ. Grindar vid järnvägen Karlberg-Värtan. 
0355:00003SJ. Stenmur och trästängsel. 
0355:00004-00015SJ. Grindar.1913-02-03 
0356:00001-00009SJ. Kopplingsschema för säkerhetsanläggning. Stockholms stationer.1893 – 1908 
0357:00001-00009SJ. Kopplingsschema för säkerhetsanläggning i Uppsala.1911 
0358:00001SJ. Ringverk mellan skivsignalerna i Storvik.1902-11 
0358:00002-00003SJ. Ringverk mellan skivsignalerna och till vägövergång i Norrköping.1892 – 1908 
0358:00004SJ. Kopplingsschema för säkerhetsanläggning i Åsbro, Pålsboda, Kumla, Hallsberg och Vretstorp. 
0358:00005SJ. Schema för ledningarna till ringverken på linjen Östersunds södra växel-Frösöbron.1908-02-06 
0358:00006-00007SJ. Visarbord och strömledare i Vännäs.1896-09-28 
0358:00008SJ. Signalanordning i Mjölby.1903-10 
0358:00009SJ. Kopplingsschema för säkerhetsanläggning i Södertälje, Norsholm och Linköping. 
0358:00010SJ. Strömledare i Mellansel. 
0358:00011SJ. Säkerhetsanläggning i Hansjö.1922-11-18 
0358:00012SJ. Säkerhetsanläggning i Eda.1916-01-27 
0358:00013SJ. Säkerhetsanläggning i Söderhamn.1921-04-21 
0358:00014SJ. Signal-och vägbomsanläggningar vid Tivoli.1912 – 1913 
0358:00015SJ. Signal- och växelförregling vid Skivarp. 
0358:00016SJ. Föreskrifter för användning av ställverket i Stävie.1907-09 
0358:00017SJ. Ledningstrumma av betong framför ställverket vid Bergvik.1921-03-20 
0358:00018SJ. Säkerhetsanläggning i Gråtbäck.1922-11-17 
0358:00019SJ. Signalställ- och växelförreglingsanläggning vid Värnamo station. 
0358:00020SJ. Ringledningen vid Hallsbergs järnvägsstation. 
0358:00021SJ. Växel- och signalsäkerhets-anläggning vid Olskroken.1909-11-30 
0358:00022SJ. Signalanordning för vattentorn.1901-08 
0359:00001SJ. Stellwerkanlage auf station Väsby.1888-09-27 
0359:00002SJ. Magneto- induktions apparat.1887-09-01 
0359:00003-00004SJ. Nyckeltavla. 
0359:00005SJ. Drivsegment över signaler samt anordning för drivning av signalhjul.1919-06-04 
0359:00006SJ. Isolirte schienstrecke in verbindung mit einem schien endurchbiegungskontakt. 
0359:00007SJ. Druckknopfsperre. Flügelkuppelungen schienendurchbiegungskontakt.1906-02-03 
0359:00008SJ. Schaltungsanordning.1906-01-31 
0359:00009-00010SJ. Blockspärranordning och mekanisk tryckknappsärr.1908 
0359:00011SJ. Anordning med kontrollås och dubbel signalställbock. 
0359:00012SJ. Blocksignalinstallation ETJA-20. Monteringsritning.1933-04-26 
0359:00013SJ. Baltiska utställningen.1914-01-09 
0360:00001-00013SJ. Telegrafexpeditioner.1899 – 1922 
0360:00014SJ. Telegrafexpeditionen i Sala.1924-08-05 
0361:00001-00027SJ. Telegrafexpeditioner.1906 – 1921 
0361:00028-00029SJ. Telegrafexpeditioner.1922 
0362:00001SJ. Telegrafexpeditionen i Åland.1910-04-02 
0363:00001-00005SJ. Telegrafexpeditioner.1919-07 
0363:00006-00007SJ. Telegrafexpeditionen i Krylbo.1923-05-05 
0364:00001-00032SJ. Telegrafexpeditioner.1900 – 1922 
0364:00033-00036SJ. Telegrafexpeditioner.1923 
0365:00001-00027SJ. Telegrafexpeditioner.1899-1921 
0365:00028-00030SJ. Telegrafexpeditioner.1913 
0366:00001-00004SJ. Telegrafexpeditioner.1909 – 1922 
0366:00005-00006SJ. Telegrafexpeditionen i Uppsala.1922-10-07 
0367:00001-00021SJ. Telegrafexpeditioner.1897 – 1916 
0368:00001-00030SJ. Telegrafexpeditioner.1905 – 1923 
0369:00001-00018SJ. Telegrafexpeditioner.1902 – 1920 
0369:00019-00021SJ. Telegrafexpeditioner.1909 – 1929 
0370:00001-00023SJ. Telegrafexpeditioner.1900 – 1916 
0371:00001-00030SJ. Telegrafexpeditioner.1895 – 1911 
0371:00031SJ. Telegrafexpedition i Fosieby.1909-12 
0372:00001-00031SJ. Telegrafexpeditioner.1900 – 1921 
0372:00032-00033SJ. Telegrafexpeditioner.1929 
0373:00001-00032SJ. Telegrafexpeditioner.1900 – 1923 
0374:00001-00010SJ. Telegrafexpeditioner.1908 – 1916 
0375:00001-00016SJ. Telegrafexpeditioner.1895 – 1920 
0376:00001-00020SJ. Telegrafexpeditioner.1903 – 1920 
0377:00001-00013SJ. Telegrafexpeditioner.1916 
0378:00001-00017SJ. Strömledare.1909 – 1923 
0379:00001-00004SJ. Diverse telegrafritningar.1895 
0379:00005-00006SJ. Kontaktlådor för bantelefoner.1923 – 1924 
0379:00007-00009SJ. Överdragningsreläer.1899 
0379:00010-00012SJ. Diagram för telegrafstationer. 
0379:00013SJ. Signaturer och visaretelegraf-signaler för stationer och militär- mötesplatser norr om Krylbo.1902 
0379:00014-00015SJ. Telegrafsignaler.1916- – 1930 
0379:00016SJ. Morsetelegrafsignaler och signaturer för stationer med apparat i direkt eller sektions-ledning.1911 
0380:00001-00005SJ. Förslag till järnvägsmuseum på Stockholms central. Kartor och ritningar.1905-11-04 
0381:00001-00003SJ. Förslag till järnvägsmuseum i f.d retorthuset vid Klaragasverket i Stockholm. Kartor och ritningar.1924 – 1926 
0382:00001-00013SJ. Järnvägsmuseums lokaler.1932-11-18 
0383:00001-00011SJ. Järnvägsmuseums lokaler.1934 – 1936 
0384:00001-00005SJ. Förslag till vagn och lokhall i Tomteboda för Järnvägsmuseum.1938-09-07 
0385:00001-00005SJ. Järnvägsmuseums lokaler.1942 
0386:00001-00009SJ. Förslag till vagn och lokhall vid Tomteboda för Järnvägsmuseum.1944 – 1946 
0387:00001-00007SJ. Järnvägsmuseums lokaler. 
0388:00001-00005SJ. KTH förslag till järnvägsmuseum i Älvsjö. Kartor och ritningar.1960 
0389:00001-00006SJ. KTH förslag till järnvägsmuseum i Älvsjö. Kartor och ritningar.1960 
0390:00001-00021SJ. Verkstadsutställningen.1942 
0391:00001-00004SJ. Ritningar till montrar.1940 – 1941 
0391:00005-00009SJ. Ritningar till lokmodeller.1917 
0392:00001-00006SJ. Modell för Årstabron och för spårdelar.1932 
0392:00007-00011SJ. Ritningar till stationsmodell.1933 – 1935 
0392:00012-00014SJ. Ritningar till modell. av banvaktstuge-område.1928 – 1929 
0393:00001-00006SJ. Skyltar till järnvägsmuseum.1936 
0394:00001SJ: Kylanordning för vattengas vid vattengassvetsning.1942-03-12 
0394:00002-00003SJ. Mattor.1933-10-09 
0394:00004SJ. Nils Eriksons vagn.1934-11-16 
0394:00005SJ. Skiss över området för minnesstenen vid ILLberg.1928-11-17 
0394:00006SJ. Ledning av statens järnvägar. 
0394:00007SJ. Informationstavla om lokomotivets historik. 
0394:00008SJ. Skåp för sigill och stämplar. 
0394:00009SJ. Fiskbukräl. 
0394:00010SJ. Reklamvagn.1933-08-08 
0394:00011SJ. Sockel för utställning av fartygsmodell på stamplattformen. Malmö central.1929-09-10 
0394:00012-00013SJ. Beskrivning av Järnvägsmuséet. 
0396:00001-00026SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Broar. Ritningar, anteckningar och småskisser.1852 – 1858Innehåller 1 bunt. 
0397:00001-00010SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Lyftanordningar.1859 
0398:00001-00006SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Vändskivor.1857 – 1858 
0399:00001-00003SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Växlar.1858 
0399:00004SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Banvall. Normalsektioner. 
0399:00005-00006SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Korsningar.1858-05-18 
0399:00007-00011SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Räler. 
0400:00001-00014SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Lokstall och vattenstationer.1838 – 1845 
0401:00001-00035SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Lok och lokdetaljer.1856 – 1858 
0402:00001-00021SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Lok och lokdetaljer.1856 – 1858 
0403:00001-00007SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Godsvagnar och vagndetaljer.1858 
0404:00001SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Liljeholmens svängbro. 
0404:00002SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Vattenstation. 
0404:00003SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Korsningar.1857 
0404:00004SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Rälsspikuppdragare. 
0404:00005-00006SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Räler.1857 
0405:00001SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Ånglok nr 293. Gävle-Dala järnväg.1858 
0405:00002-00007SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Personvagnar. 
0405:00008-00012SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Godsvagnar. 
0406:00001-00013SJ. Ingenjör Stielers ritningar. Vagndetaljer.1857 
0407:00001-00002SJ. Snöplogar till ånglok.1865-10-30 
0407:00003SJ. Michalk's smörjpress. 
0407:00004SJ. Verkstads-ångmaskin för reparationsverkstaden i Malmö. 
0407:00005SJ. Ångvagn för Halmstad-Nässjö järnväg. HNJ.1915-11-14 
0407:00006-00008SJ. Ångdressiner. 
0407:00009SJ. Diagram över dragkraft/hastighet för ånglok. 
0408:00001-00011SJ. Ånglok och lokdetaljer.1870 – 1914 
0408:00012SJ. Ritning på lokomotiven nr 11-13 till Köping-Uttersbergs järnväg. KUJ.1974 
0409:00001-00031SJ. Ånglok och lokdetaljer.1873 – 1934 
0410:00001-00005SJ. Ånglok och lokdetaljer.1916 
0410:00006-00016SJ. Ånglok och lokdetaljer.1889 – 1911 
0411:00001-00010SJ. Ånglok och lokdetaljer.1868 – 1889 
0411:00011-00014SJ. Ånglok och lokdetaljer.1888 – 1897 
0412:00001-00003SJ. Ånglok litt Gt, Gp med detaljer.1949 
0412:00004-00005SJ. Ånglok litt MN.1899 
0412:00006SJ. Blästerrörsanordning för lok litt E. 
0412:00007SJ. Ånglok litt. O.1878-02-13 
0412:00008SJ. Ånglok litt H.1881-08-15 
0412:00009-00010SJ. Ånglok litt Pb med detaljer. Färg.1884 – 1885I färg. 
0412:00011SJ. Rundpanna och yttre eldstad till lok litt Pa.1895-02-25 
0412:00012SJ. Cylinder till lok litt Kc. Färg.1889-03-19I färg. 
0412:00013-00014SJ. Detaljer till lok litt N (Qn).1878 
0412:00015SJ. Ånglok 4,5,6 och 41, 42 43 litt Ba.1876-08-04 
0412:00016SJ. Vevstakslager till lok litt F.1880-11 
0412:00017SJ. Ångpanna till lok litt Oc.1888-09-11 
0412:00018SJ. Tender till lok litt A2. 
0412:00019SJ. Ånglok litt A.1881-10-24 
0412:00020SJ. Säkerhetsventil till lok litt Y.1883-01-15 
0412:00021SJ. Omkastningsskruv för lok litt R.1880-07-01 
0413:00001-00012SJ. Ånglok litt B.1868 – 1919 
0414:00001-00015SJ. Ånglok litt B.1859 – 1883 
0415:00001-00007SJ. Ånglok litt C och Cc.1874 – 1905 
0416:00001-00006SJ. Personvagnar.1942 – 1944 
0417:00001-00009SJ. Personvagnar.1930 
0418:00001-00005SJ. Restaurangvagnar. 
0419:00001-00004SAJ. Kombinerade vagnar.1924 
0419:00005SJ. Utställningsvagn för Nationalmuseum. Vagn litt Bo7.1933-07-13