bild
Arkiv

Annaskolan - Detthowska skolan


ANNASKOLAN – DETTHOWSKA SKOLAN (1896-1939)

HISTORIK
Detthowska skolan grundades år 1896 av Alma Detthow. Den var närmast avsedd som övningsskola till det av henne samma år grundade Nya lärarinneseminariet (även kallat Privatskoleseminariet och Lägre lärarinneseminariet). Seminariet utbildade lärarinnor för småskolan (förberedande avdelningen) och för de lägsta klasserna inom flickskolan. Nya lärarinneseminariet lades ned 1912. År 1899 grundade Alma Detthow ytterligare ett seminarium, Detthowska småskoleseminariet, för utbildning av småskolelärarinnor. Detthowska skolan och de båda seminarierna hyrde lokaler i huset Birger Jarlsgatan 35. Höstterminen 1913 flyttade man till ett eget nybyggt skolhus vid Eriksbergsgatan 10.

Flickskolan växte fort och 1910 omfattade den treårig småskola - vilken även tog emot pojkar, åttaårig elementarskola för flickor (flickskola) och realskolelinje för flickor. Skolan erhöll realskoleexamensrätt 1908 och 1910 rätt att utfärda avgångsbetyg med normalskolekompetens för elever som avslutat åttonde klass. Normalskolekompetens gav tillträde till vissa statliga tjänster och inträde till vissa högre utbildningar. Realskolelinjen lades ned 1926.

År 1925 beslöt riksdagen om nedläggning av landets alla privata statsunderstödda lärarinneseminarier p g a överbefolkning på lärarinnebanan. Beslutet ledde till att Detthowska småskoleseminariet tvingades upphöra 1927. Därigenom minskades elevantalet i hög grad och skolhuset blev för stort. 1933 sålde Alma Detthow skolan och skolhuset till Annaskolans föreståndarinna och ägarinna Edit Edelstam och skolorna slogs samman till Annaskolan-Detthowska skolan. Alma Detthow lämnade helt skolverksamheten.

Annaskolan grundades år 1924 av Ester Edelstam och bestod efter några år av en lekskola (kindergarten) för barn i 3 till 6-årsåldern, en förberedande avdelning och en åttaklassig flickskola. Skolan erhöll normalskolekompetens 1929. Från första läsåret till hösten 1933 var skolan belägen på Eriksbergsgatan 15 i Timmermansordens gamla ordenshus.

Vid Annaskolan prövades nya pedagogiska metoder, bl a infördes koncentrationsläsning av endast ett par ämnen i taget under treveckorsperioder vilket gav eleven tillfälle till fördjupning i studierna. Vidare utfördes större delen av skolarbetet under skoltid och endast få läxor gavs. Skolan strävade även efter koncentration i tiden, samma tidsskeden lästes i historia, litteratur-, konst- och kyrkohistoria. Metoderna fortsatte att tillämpas i Annaskolan-Detthowska skolan efter sammanslagningen 1/7 1933.

I samband med att de statsunderstödda privata flickskolorna i Stockholm kommunaliserades den 1/7 1939 ombildades Annaskolan-Detthowska skolan till Norrmalms kommunala flickskola (fnr 797 C) tillsammans med Ateneums för flickor elementarskola och Brummerska skolan. Den upphörda Annaskolan-Detthowska skolan (avdelning D i den kommunala flickskolan) tilläts fortsätta arbetssättet med koncentrationsläsning och behöll även adressen Eriksbergsgatan 10 till 1960 då den flyttade till övriga skolan vid Johannesgatan 18.


Annaskolan-Detthowska skolans arkiv överlämnades till Stockholms stadsarkiv i juni 1954 (acc.nr 18/54). Arkivet omfattande drygt en meter är ofullständigt bevarat. Med undantag för inskrivningsböcker (D 1:1) och betygsjournaler (D 2:1) saknas handlingar från de första åren.
Årsredogörelserna (serie B 2), 1900-1939, innehåller uppgifter om skolans organisation, ämnen, arbetsmetoder, skolutflykter m m. I Detthowska skolans årsredogörelser förekommer även förteckningar över elever t o m läsåret 1915/16. I arkivet ingår handlingar, 1956-1986, rörande 1936 års avgångsklass 8 D (serie Ö 1).

Det provisoriskt förtecknade arkivet har omordnats och nyförtecknats under oktober 2005.Stockholms stadsarkiv den 14 oktober 2005Christina Hellgren
Källor:
Årsredogörelser 1900-1939
Spetze, Gudrun, Detthowska skolan 1896-1933. En flickskola i tiden med låga avgifter. Artikel i Utbildningshistoria 1994, Årsböcker i svensk undervisningshistoria nr 176

I

ANNASKOLAN – DETTHOWSKA SKOLAN (1896-1939)

HISTORIK
Detthowska skolan grundades år 1896 av Alma Detthow. Den var närmast avsedd som övningsskola till det av henne samma år grundade Nya lärarinneseminariet (även kallat Privatskoleseminariet och Lägre lärarinneseminariet). Seminariet utbildade lärarinnor för småskolan (förberedande avdelningen) och för de lägsta klasserna inom flickskolan. Nya lärarinneseminariet lades ned 1912. År 1899 grundade Alma Detthow ytterligare ett seminarium, Detthowska småskoleseminariet, för utbildning av småskolelärarinnor. Detthowska skolan och de båda seminarierna hyrde lokaler i huset Birger Jarlsgatan 35. Höstterminen 1913 flyttade man till ett eget nybyggt skolhus vid Eriksbergsgatan 10.

Flickskolan växte fort och 1910 omfattade den treårig småskola - vilken även tog emot pojkar, åttaårig elementarskola för flickor (flickskola) och realskolelinje för flickor. Skolan erhöll realskoleexamensrätt 1908 och 1910 rätt att utfärda avgångsbetyg med normalskolekompetens för elever som avslutat åttonde klass. Normalskolekompetens gav tillträde till vissa statliga tjänster och inträde till vissa högre utbildningar. Realskolelinjen lades ned 1926.

År 1925 beslöt riksdagen om nedläggning av landets alla privata statsunderstödda lärarinneseminarier p g a överbefolkning på lärarinnebanan. Beslutet ledde till att Detthowska småskoleseminariet tvingades upphöra 1927. Därigenom minskades elevantalet i hög grad och skolhuset blev för stort. 1933 sålde Alma Detthow skolan och skolhuset till Annaskolans föreståndarinna och ägarinna Edit Edelstam och skolorna slogs samman till Annaskolan-Detthowska skolan. Alma Detthow lämnade helt skolverksamheten.

Annaskolan grundades år 1924 av Ester Edelstam och bestod efter några år av en lekskola (kindergarten) för barn i 3 till 6-årsåldern, en förberedande avdelning och en åttaklassig flickskola. Skolan erhöll normalskolekompetens 1929. Från första läsåret till hösten 1933 var skolan belägen på Eriksbergsgatan 15 i Timmermansordens gamla ordenshus.

Vid Annaskolan prövades nya pedagogiska metoder, bl a infördes koncentrationsläsning av endast ett par ämnen i taget under treveckorsperioder vilket gav eleven tillfälle till fördjupning i studierna. Vidare utfördes större delen av skolarbetet under skoltid och endast få läxor gavs. Skolan strävade även efter koncentration i tiden, samma tidsskeden lästes i historia, litteratur-, konst- och kyrkohistoria. Metoderna fortsatte att tillämpas i Annaskolan-Detthowska skolan efter sammanslagningen 1/7 1933.

I samband med att de statsunderstödda privata flickskolorna i Stockholm kommunaliserades den 1/7 1939 ombildades Annaskolan-Detthowska skolan till Norrmalms kommunala flickskola (fnr 797 C) tillsammans med Ateneums för flickor elementarskola och Brummerska skolan. Den upphörda Annaskolan-Detthowska skolan (avdelning D i den kommunala flickskolan) tilläts fortsätta arbetssättet med koncentrationsläsning och behöll även adressen Eriksbergsgatan 10 till 1960 då den flyttade till övriga skolan vid Johannesgatan 18.


Annaskolan-Detthowska skolans arkiv överlämnades till Stockholms stadsarkiv i juni 1954 (acc.nr 18/54). Arkivet omfattande drygt en meter är ofullständigt bevarat. Med undantag för inskrivningsböcker (D 1:1) och betygsjournaler (D 2:1) saknas handlingar från de första åren.
Årsredogörelserna (serie B 2), 1900-1939, innehåller uppgifter om skolans organisation, ämnen, arbetsmetoder, skolutflykter m m. I Detthowska skolans årsredogörelser förekommer även förteckningar över elever t o m läsåret 1915/16. I arkivet ingår handlingar, 1956-1986, rörande 1936 års avgångsklass 8 D (serie Ö 1).

Det provisoriskt förtecknade arkivet har omordnats och nyförtecknats under oktober 2005.Stockholms stadsarkiv den 14 oktober 2005Christina Hellgren
Källor:
Årsredogörelser 1900-1939
Spetze, Gudrun, Detthowska skolan 1896-1933. En flickskola i tiden med låga avgifter. Artikel i Utbildningshistoria 1994, Årsböcker i svensk undervisningshistoria nr 176
Eriksbergsgatan 15


 Serier (17 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
AProtokoll1910 – 1937 
B 1Koncept1914 – 1939 
B 2Årsredogörelser1900 – 1939Serien inb. 
B 3Terminsbetyg1918 – 1938 
D 1Elevregister1896 – 1939Serien i kart. 
D 2Betygskataloger och -journaler1897 – 1939Serien i kart. om ej annat anges. 
D 3Inventarieförteckningar1916 – 1930-tal 
D 4Arkivförteckningar1954 
E 1Inkomna skrivelser1924 – 1939 
E 2Ansökningar till lärartjänster.OdatSerien i kart. Med merit- och tjänsteförteckningar. I alfabetisk ordning efter efternamn. 
F 1Handlingar rörande undervisningen1932 – 1939 
F 2Handlingar rörande skolans kommunalisering1936 – 1939 
F 3Handlingar rörande skolans historia1913 – 1936, odat 
F 4Fotografier1930-tal, odat 
F 5Elevteckningar1933 
GRäkenskaper1928 – 1933 
Ö 1Handlingar rörande avgångsklassen 8 D1956 – 1986 

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter