bild
Arkiv

Flygeskadern / 1. flygeskadern


Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0615
ExtraID0615
Omfång
43 Hyllmeter  (-)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Banérgatan, Frihamnen)

Innehåll

Inledning (äldre form)Flygeskadern/Första flygeskadern
1939-1942, 1942-1995-06-30

Enligt 1936 års försvarsbeslut skulle en flygeskaderchef i krig föra det omedelbara befälet över de krigsflygförband som ingick i eskadern. I fred var hans uppgifter att planlägga övningar, inspektera flottiljövningar och leda samövningar och större tillämpningsövningar, d v s inte att ha ständigt befäl över flottiljer.

Flygeskadern organiserades i samband med beredskapens inträde i september 1939 och upplöstes (förutom staben) under senare delen av 1940.

Enligt 1942 års försvarsbeslut skulle fyra flygeskadrar vara ständigt organiserade och i fred föra befäl över de ingående flottiljerna angående taktiska och operativa övningar.

Fördelningen av flygets flottiljer till eskadrarna varierade under tiden efter 1/7 1945, då alla fyra flygeskadrarna hade organiserats. 1. eskadern hade attackuppgifter, 2. och 3. hade jaktuppgifter och 4. hade spaningsuppgifter.

År 1950 var uppdelningen:
1. eskadern - F 6, F 7, F 14, F 17
2. eskadern - F 4, F 9, F 10, F 12, F 15
3. eskadern - F 1, F 3, F 8, F 13, F 16, F 18
4. eskadern - F 2,k F 11, F 21

och 1962- 1/10 1966 var den:
1. eskadern - F 6, F 7, F 15, F 17
2. eskadern - F 3, F 9, F 10, F 12
3. eskadern - F 8, F 13, F 16, F 18
4. eskadern - F 4, F 11, F 21

1. flygeskadern
1942 utvidgades alltså flygets krigsorganisation till fyra eskadrar. 1. flygeskadern hade sin stabsplats i Stockholm. Staben sammanslogs med staben för Västra flygbasområdet 1957-10-01 och förlades i Göteborg. Denna eskader var avsedd som attackeskader. Första flygeskadern avvecklades 1995-06-30.

I den öppna delen av arkivbildningen finns tre delar. Den första delen omfattar handlingar från perioden 1939-1955. Här ingår också handlingar från Flygeskadern 1939-1942. Denna hade sin stabsplats i Karlsborg.

Den andra delen innehåller handlingar från ca 1953-1995-06-30.

Den tredje delen innehåller före detta hemliga handlingar från perioden 1939-1951. Dessa är enligt beslut 1990-08-09 inte längre sekretessbelagda (KrA ink 1364-1990-61). Även här ingår vissa handlingar från Flygeskadern.


Läkarhandlingar E1 personal är arkiverade i MKV arkiv 1981-1994, HSA

Kontroll

Skapad2006-11-30 00:00:00
Senast ändrad2018-03-02 14:26:41

Nyheter

den 19 april 2019
Folkräkning 1930
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med totalt ...


den 9 april 2019
Ny dataleverantör
Vi hälsar Karlstads kommunarkiv välkomna som data...


Tidigare nyheter