Ny dataleverantör till NAD 

2018-02-06

Vi hälsar Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek välkomna som dataleverantör till NAD

Leveransen innehåller information om närmare 5 000 arkiv från politiska, fackliga och andra organisationer inom arbetarrörelsen och en mängd personarkiv från världens äldsta arbetarrörelsearkiv. Det finns även information om ett hundratal utländska arkiv.

Arkiv från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i NAD

Tillbaka