Domboksregister för Västra härad, Jönköpings län 

2018-03-28

Nytt register publicerat i Digitala forskarsalen.

Registret är upprättat av Ingemar Axelsson och omfattar perioden 1700–1730 för Västra härad i Jönköpings län. Varje tingsärende har registrerats under denna period. Ingemar kompletterar just nu med 1600-talets domböcker, vilket kommer att publiceras längre fram.

I registret kan du bl.a. söka på namn, hemort, typ av ärende eller yrke och du kan t.ex. se vilka tingsärenden som handlar om rymning. Det finns även en bildlänk till den skannade volymen hos ArkivDigital, där du behöver ha ett abonnemang för att kunna se bilden.

Sök i domboksregistret

Tillbaka